Search

Tarekat Qodiriyah

Jalan Keselamatan Menuju Kepada Allah Swt

Author

Tarekat Qodiriyah

Sejarah Kota Makkah


Ringkasan Sejarah

Kota Makkah

Di dalam Al Qur’an disebut Bakkah atau Umm al Qura. Kota ini adalah lembah kering yang dikelilingi gunung-gunung batu yang tandus. Sebelah timur berdiri Gunung Abu Qubais, di selatan Gunung Abi Hadidah dan Gunung Khundamah, di utara Gunung Al-Fajl, Gunung Qaiqaan, Gunung Hindi, Gunung Lu’lu’ dan Gunung Kada yang merupakan gunung tertinggi. Letak Makkah kira-kira 330 meter di atas permukaan laut. Menurut sejarah, Makkah sejak dulu menjadi kota persinggahan para kafilah yang mengadakan perjalanan dari Yaman di selatan dan Syam/Palestina di utara. Karena posisinya itu Makkah menjadi kota yang penting, namun tidak pernah dijadikan ibukota. Ketika zaman Nabi pun, pusat pemerintahan berada di kota Madinah. Selain di Madinah, ayat-ayat Al Qur’an diturunkan Allah di Makkah.

Masjidil Haram

Artinya masjid yang dihormati atau dimuliakan. Masjid ini terletak di tengah kota Makkah dan merupakan masjid tertua di dunia. Di masjid ini ada kubah-kubah kecil sebanyak 152 buah dengan tiang masjid 589 buah. Tinggi tiang 20 kaki, diameter 1,5 kaki. Tiang-tiang tersebut ada yang terbuat dari marmer putih, batu granit biasa/berwarna yang diambil dari pegunungan sekitar Makkah. Setiap tiga tiang diselingi satu tiang besar dengan ketebalan 4 kaki. Di sekeliling masjid ada 7 menara yang masing-masing memiliki nama, yaitu Bab Al Umrah, Bab Al Hazurah, Bab Al Salam, Bal Al Ziadah, Bab Al Ali, Sulaimaniah, dan Kait Bai. Pada zaman Nabi dan Khalifah Abu Bakar, masjid ini belum sebesar sekarang. Pada masa Khalifah Umar dan Utsman, masjid diperluas dan diberi dinding. Di masa dinasti Abbasiyah pengembangan masjid dilakukan secara besar-besaran. Masjidil Haram pernah terbakar dan disambar petir. Kini masjid mulia yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia diurus dan menjadi tanggung jawab raja Arab Saudia : Raja Fahd.

Mata Air Zamzam

Sumur zamzam terletak di sebelah tenggara Ka’bah, bertentangan dengan Hajar Aswad. Di dalam hadist Nabi, sumur ini disebut juga sumur Ismail, karena ditemukan kembali pada masa kecil Ismail. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan bayi mereka Ismail ke sebuah lokasi tandus di dekat Ka’bah. Dengan meninggalkan sedikit makanan dan air, Nabi Ibrahim a.s. meninggalkan istri dan anaknya. Mulanya Siti Hajar protes, tetapi setelah tahu apa yang dilakukan suaminya itu semata-mata atas perintah Allah, maka dia bersedia ditinggal dengan bekal yang tidak memadai. Dia yakin, karena itu perintah Allah, maka Allah akan melindungi mereka. Tapi suatu saat minuman dan makanannya habis, sehingga air susunya pun kering. Dan Ismail yang kehausan pun menangis. Hajar bingung mencari air, berlari kian kemari sampai akhirnya dia melihat malaikat Jibril berada di dekat putranya. Jibril menggali tanah sampai memancar air: air zamzam.Aa

haram1

Shafa dan Marwa

Adalah nama dua buah bukit yang letaknya berhadapan. Kini kedua bukit tersebut sudah berada di dalam bangunan Masjidil Haram, menjadi mas’a tempat orang melakukan sa’i. Dulu, ketika Siti Hajar kebingungan mencari air untuk minuman Ismail, istri nabi Ibrahim a.s. itu berlari-lari di antara kedua bukit Safa dan Marwah. Sekarang, orang melakukan sa’i di sana pun sebagai napak tilas mengikuti jejak Siti Hajar. Karena itu mereka yang sa’i dituntut untuk menghayati derita Siti Hajar saat itu.

Ka’bah

Menurut artinya kata Ka’bah adalah kubus. Bangunan suci persegi empat itu disebut juga Baitullah (rumah Allah), Baitulharam (rumah suci) dan Baitulatiq (rumah kuno). Baik dalam Al Qur’an maupun Hadist Nabi, sebenarnya tidak ada petunjuk yang menyebutkan kapan Ka’bah dibangun dan siapa pendirinya. Qur’an Cuma menyebutkan Ka’bah diperbaiki oleh Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. Ka’bah terbuat dari batu biru. Panjang dinding bagian muka (yang terdapat pintu) dan dinding belakang masing-masing 12 meter. Sedangkan kedua sisinya masing-masing 10,1 meter. Tingginya 16 meter. Pintu Ka’bah tidak tepat di tengah, tetapi Cuma sekitar 2 meter dari sudut timur laut. Dalam setahun pintu itu Cuma dibuka paling banyak 15 kali. Untuk masuk ke dalam diperlukan tangga. Sudut-sudut Ka’bah disebut orang Arab rukun. Sudut tersebut diberi nama sesuai dengan arahnya, seperti Rukun Iraqi, yaitu sudut yang mengarah ke Irak (utara). Sudut selatan mengarah ke Yaman, disebut Rukun Yamani. Sebelah barat mengarah ke Syam/Syuriah disebut Rukun Syami. Sedangkan sudut sebelah timur disebut Rukun Aswad, mengarah ke Hajar Aswad.

haram18


Mizab

Sesungguhnya adalah saluran air. Dia terdapat di pertengahan dinding sebelah barat bagian atas Ka’bah. Orang lazim menyebutnya mizab rahmah. Saluran air itu dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf Al Saqafi yang wafat pada tahun 714H. Dia adalah gubernur Arabia pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Mizab dibangun semata-mata agar air tidak menggenang di atas Ka’bah. Pada tahun 959H Sultan Sulaiman I dari Kerajaan Usmani mengganti mizab itu dengan perak. Pada tahun 1021H Sultah Ahmad I mengganti lagi dengan perak yang dilukis dengan tinta biru berselang-seling emas. Pada tahun 1273H Sultan Abdul Majid mengirim saluran air yang terbuat seluruhnya dari emas. Mizab atau saluran air itulah yang ada sampai sekarang. Itu pula sebabnya sebagian orang sekarang menyebutnya dengan nama “Pancuran Emas’.

haram15

Hajar Aswad

Artinya batu yang hitam. Namun Hajar Aswad yang ada di Ka’bah itu warnanya tidaklah hitam pekat, melainkan hitam kemerah-merahan. Bentuknya seperti telur, dan terdapat bintik-bintik merah dan kuning bekas pecahan. Lingkarannya sekitar 30 cm yang kini diikat dengan pita perak. Garis tengah Hajar Aswad sekitar 10 cm. Batu ini dipercaya berasal dari surga dan sudah dimuliakan sejak zaman jahiliah. Sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, ketika Ka’bah diperbaiki dan Hajar Aswad diturunkan dari tempatnya, para pemuka masyarakat Arab Makkah berebutan ingin mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Satu pun tak ada yang mau mengalah. Akhirnya mereka meminta saran Muhammad yang kemudian mengambil serban dan meletakkannya di tengah-tengah. Lalu keempat pemuka Makkah itu masing-masing disuruh memegang salah satu serban untuk bersama-sama mengangkat Hajar Aswad yang ada di tengahnya. Muhammad lah yang kemudian meletakkan batu hitam suci itu ke tempatnya semula. Para pemuka masyarakat Makkah itu puas terhadap cara yang ditempuh Muhammad. Beliau kemudian diberi gelar “Al Amin” : orang yang dipercaya.

kabah5

Multazam

Artinya yang diminta pertanggungjawaban. Dia adalah nama sebuah tempat yang terletak sebuah tempat yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka’bah. Multazam adalah salah satu tempat yang makbul untuk berdoa. Dalam hadist nabi yang disampaikan Baihaqi dari Ibnu Abbas, dikatakan “antara Rukun Aswad (sudut tempat Hajar Aswad) dan pintu Ka’bah disebut Multazam. Tidak ada orang yang minta sesuatu di Multazam, melainkan Allah mengabulkan permintaan itu”.

Hijir Ismail

Di depan mizab rahmah atau pancuran emas itu ada sebuah bangunan melengkung yang kedua ujungnya mengarah kepada sudut ka’bah sebelah timur dan barat. Bangunan tersebut namanya al-hatim. Jarak antara kedua ujungnya dan sudut timur dan barat Ka’bah kira-kira 2,3 meter. Tingginya sekitar 1 meter, dan tebalnya 1,5 meter. Sedangkan jarak antara lengkungan sebelah dalam alhatim dengan Ka’bah adalah 8,44 meter. Halaman yang terhampar antara al-hatim dan bangunan Ka’bah itu dinamakan al-hijir, atau hijir Ismail. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa makam Nabi Ismail a.s. dan Siti Hajar terletak di al-hijir tersebut. Namun itu bukanlah pendapat yang didukung oleh semua ulama.

Rukun Yamani

Atau disebut sudut arah Yaman. Sudut ini penting artinya bagi keistimewaan Ka’bah. Di sudut ini setiap jamaah yang thawaf disunnahkan untuk menyalami/mengusap dengan tangan kanan atau cukup dengan melambaikan tangan ke arah sudut ini dengan mengucap “Bismillah Wallahu Akbar”. Dari sudut ini menuju sudut Hajar Aswad disunnahkan membaca “Robbanaa aatina fiddunyaa hasanah, wafil aakhirati hasanah, waqinaa adzaaban naar”. Dalam satu riwayat, Nabi pernah bersabda bahwa setiap beliau meliwati sudut ini tampak ada malaikat yang mengucapkan aamin . . . sebagai jawaban dari do’a Beliau. Rukun Yamani ini juga dipercayai sebagai salah satu tempat yang sangat baik untuk berdo’a, dengan cara meletakkan tangan kanan lalu meminta kepada Allah SWT apa yang kita inginkan.

haram17

Maqam Ibrahim

Kata Maqam memang memiliki beberapa arti, namun yang dimaksudkan di sini adalah Maqam yang berarti tempat pijakan orang berdiri. Adapun Maqam Ibrahim adalah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim berpijak pada waktu beliau membangun Ka’bah. Di batu ini ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, karena ketika Nabi Ibrahim menginjaknya ia menjadi empuk sehingga kedua kaki beliau masuk sedalam 9 cm dan anehnya, batu ini dapat naik ke atas dan turun sendiri sesuai keperluan Nabi Ibrahim ketika membangun tembok Ka’bah. Dalam kitab “Akhbaar Makkah” diterangkan bahwa setelah Nabi Ibrahim menyelesaikan pembangunan Ka’bah, beliau diperintahkan memanggil semua umat manusia untuk berhaji di Baitillah Al-Haram (Makkah). Lantas Nabi Ibrahim naik batu yang dinaiki ketika membangun Ka’bah dan batu itupun langsung naik ke atas sampai lebih tinggi dari pada gunung-gunung yang ada di Makkah. Dengan kehendak Allah suara Nabi Ibrahim dapat didengar oleh semua manusia yang ada dan yang akan ada sehingga mereka menjawab “Ya…ya… aku penuhi panggilanmu”

Mina

Sebuah kawasan yang panjangnya sekitar 3,2 km. Terletak di daerah perbukitan antara Makkah dan Muzdalifah. Pembangunan telah menyebabkan kota kecil ini nyaris menyatu dengan Makkah. Letaknya di sebelah timur Makkah, pada jalur ke Arafah. Di Mina terdapat tiga jumrah berbentuk tugu yang wajib dilempar oleh orang yang melakukan ibadah haji. Ketiga jumrah itu adalah jumrah Ula (pertama), jumrah Wusta (tengah) dan jumrah Aqabah (akhir) yang juga disebut jumrah Kubra (besar). Selain dijadikan tempat jumrah (melontar), Mina juga dijadikan tempat penyembelihan hewan kurban. Semua itu dilakukan orang berdasarkan riwayat Nabi Ibrahim a.s. yang hendak menyembelih putranya Ismail di sana. Seperti tercatat dalam sejarah, pada detik-detik terakhir Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing. Sedangkan jumrah adalah kias bagaimana Siti Hajar melontar iblis yang menggota imannya agar melarang Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail.

Arafah

Suatu tempat yang letaknya 25 km dari Makkah. Disinilah tempat yang menjadikan puncak ibadah haji. Dalam salah satu hadistnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan ‘Al Hajju Arafah” yang artinya “haji itu Arafah”. Karena tanpa wukuf di Arafah ibadah haji sama sekali tidak sah. Dan di sini pula Rasulullah menyampaikan khotbah terakhirnya yang amat terkenal. Di Arafah ada bukit kecil yang amat terkenal, namanya jabal Rahmah atau Gunung Rahmat. Menurut kisah, di bukit inilah nabi Adam a.s. bertemu kembali dengan Siti Hawa setelah terusir dari surga dan terpisah.

Muzdalifah

Terletak antara Mina dengan Arafah. Dalam kaitan ibadah haji, Muzdalifah mempunyai arti penting. Disinilah tempat yang ditentukan bagi jamaah haji untuk mengambil kerikil-kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamarat di Mina. Muzdalifah juga menjadi tempat jamaah haji harus ‘mabit’, yakni bermalam atau sekedar melewati tengah malam untuk memenuhi persyaratan berhaji.

Kota Jeddah

Atau Jeddah adalah sebuah kota pelabuhan dagang penting di Saudi Arabia. Disebut juga Qarnul Manazil sebagai salah satu ‘miqat makani’ bagi jamaah haji dan umrah yang akan memasuki kota Makkah. Letaknya di pantai timur Laut Merah. 75 km dari kota suci Makkah. Dulu penghasilan Jeddah hanyalah dari penyelenggara haji dan penangkapan ikan, tetapi setelah dibangun dan diperluas, kini Jeddah memiliki industri haji dan bagi jamaah umrah Jeddah adalah surga untuk belanja. Segala jenis barang mudah didapat di sini dengan harga yang relatif murah.

Kota Madinah

Sesungguhnya berarti kota atau bisa juga kebudayaan. Ada pendapat yang menyatakan karena di sana Nabi Muhammad SAW membangun kebudayaan Islam sebagai suatu kebudayaan baru, maka kota yang semula bernama Yatsrib itu pun diganti menjadi Madinah atau Medina. Barangkali tak banyak kota yang punya banyak nama seperti Madinah. Kota ini dikenal juga sebagai “Madina al Nabi” (kota Nabi). Madinah al Rasul, Thaba, Tayyibah, Qaryah al Anshar, Al ‘Ashimah, Al Mubarakah, Al Mukhtarah, Bait Rasul Allah, Sayyidah al-Buldan, Dar al-Iman, Dar al-Abrar, Dar al-Akhyar, Dar al-Sunnah, Dar al- Salam dan Dar al-Haram. Madinah terletak di daerah Hejaz, bagian dari semenanjung Arab yang terletak di antara dataran tinggi Najd dan daerah pantai Tihamah. Madinah adalah daerah subur. Bila hujan turun, Madinah menjadi tempat pertemuan aliran-aliran air yang berasal dari selatan dan timur. Di kota inilah terletak Masjid Nabawi, salah satu masjid mulia yang dibangun oleh Rasulullah. Makam Rasul pun terdapat di dalam masjid tersebut. Menurut Nabi dalam salah satu hadistnya, shalat di masjid ini pahalanya sama dengan seribu kali shalat di masjid lain, kecuali shalat di Masjidil Haram dan masjid Al Aqsha.

Masjid Nabawi

Masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW ketika Beliau telah menetap di Madinah. Masjid itu didirikan pada tahun pertama Hijriah, atau tahun 622 Masehi. Di dalam masjid Rasulullah SAW kemudian dimakamkan bersebelahan dengan Sayyidini Abu Bakar dan Sayyidini Umar. Selain ada mimbar Nabi yang bersejarah, di dalam masjid ini ada pula satu tempat yang mulia yang diberi nama Raudhah. Seperti juga dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun dari masa ke masa dibangun dan diperluas terus. Cuma berbeda dengan Masjidil Haram, dimana kaum wanita bisa shalat dengan kaum pria. Di Masjid Nabawi tempat shalat untuk kaum wanita dan pria dipisahkan. Demikian pula dalam menentukan waktu-waktu berziarah ke makam Rasulullah SAW, pria dan wanita tidak bisa ziarah dalam waktu yang bersamaan. Perawatan Masjid Nabawi dibawah tanggung jawab Kerajaan Saudi Arabia.

Raudhah

Secara kebahasaan berarti taman. Tapi yang dimaksukd dengan Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi adalah salah satu bagian atau areal kecil yang letaknya di dekat mimbar Nabi. Menurut salah satu hadist, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa Raudhah yang ada di masjid Beliau itu adalah semacam maket dari sebagian taman yang ada di surga. Raudhah yang menjadi salah satu tempat berdo’a yang ‘ijabah’ (makbul) oleh pengurus Masjid Nabawi telah diberi tanda-tanda batasnya dengan tiang dan lampu-lampu berwarna hijau, sehingga orang tidak sukar menemukannya. Namun setiap saat tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang shalat sunnah dan berdo’a.

Mimbar Nabi

Sebuah mimbar atau podium yang berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Semula tempat itu adalah tempat duduk yang ditinggikan. Dari tempat itulah Rasulullah SAW berkhotbah kepada kaum muslimin yang duduk bersaf-saf. Kemudian Tamin al-Dar, salah seorang sahabat perawi hadist, mengusulkan membangun tempat duduk yang ditinggikan itu menjadi mimbar. Tamim mengusulkan itu setelah melihat orang memakai mimbar di Damaskus. Mimbar itu mempunyai dua anak tangga dan dibangun oleh Kilab, hamba sahaya Abbas bin Abdul Muttahalib.

Makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar

Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar adalah dua sahabat Rasulullah SAW yang memiliki posisi tersendiri dalam sejarah. Abu Bakar berwajah tampan dan nasab keturunnannya tidak tercela sama sekali. Nabi pernah menyatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang dibebaskan Allah dari sentuhan api neraka. Setelah Rasul mangkat Abu Bakarlah yang ditunjuk menjadi khalifah pertama. Ketika Beliau mangkat, Abu Bakar tidak menunjuk keluarganya sebagai pengganti, melainkan Beliau menunjuk Sayyidina Umar sebagai khalifah kedua. Bila Abu Bakar sudah masuk Islam pada saat-saat pertama agama itu disebarkan oleh Rasul, Umar adalah pengikut yang kemudian. Namun dalam mengabdi kepada Islam, keduanya bagai berlomba-lomba dalam kebaikan. Kedua sahabat Nabi ini dimakamkan di sisi makam Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi. Kapan saja Masjid Nabawi dibuka, ketiga serangkai makam itu senantiasa dipenuhi peziarah.

Doa Afiat


doa-meraih-keselamatan

Bismilahir Rahmanir Rahiim

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ‘afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon ampunan dan ‘afiat dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan berilah keamanan dari rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku, atasku, dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu dari terbenamnya aku dari arah bawahku.

(Dikeluarkan oleh Abu Dawud: 5074, Ibnu Majah: 3871, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam Shohih ibnu Majah:3121)

‘Afiat adalah keamanan yang diberikan Allah bagi hamba-Nya dari segala adzab dan bencana dengan menghindarkannya dan menjaganya dari semua jenis musibah, penyakit, kejelekan, dan perbuatan dosa (lihat Fiqhul Ad’iyyah wal Adzkar oleh Syaikh Abdurrozzaq al al-Badr, hlm. 28 )

FAEDAH :

1. Ibnu Umar radiyallaahu ‘anhu, tatkala menghadirkan hadits ini berkata : “Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini ketika pagi dan sore hari. ”

2. Urgensi dan keutamaan do’a ini ditandai tatkala Abbas radiyallaahu ‘anhu, paman Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam, pernah meminta kepada beliau do’a yang dengannya ia memohon kepada Allah maka Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda (artinya) :

“Wahai Abbas paman Rasulullah, mintalah afiat di dunia dan akhirat”

(HR. Tirmidzi : 3514, lihat Shohih Tirmidzi : 2790).

Berkata al-Mubarokfuri rahimahullah: ” Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam menempatkan pamannya pada posisi bapaknya dan beliau melihat hak pamannya sebagaimana hak seorang anak kepada orang tuanya. Dalam pengkhususan beliau dengan sekedar menyuruh pamannya memohon afiat memberikan lecutan motivasi untuk senantiasa membaca doa yang agung ini untuk bertawassul kepada Alloh dengannya dan meminta perlindungan dalam semua urusan.” (Tuhfatul Ahwadzi : 9/348)

Nabi pernah berdiri di atas mimbar pada tahun pertama hijrah lalu beliau menangis kemudian berkata :

“ Mintalah kepada Allah ampunan dan afiat, sesungguhnya seseorang tidaklah dianugerahi setelah keyakinan yang lebih baik dari ‘afiat.”

(HR. Tirmidzi :358, Shohih al-Jami’ : 3632).

Dijelaskan oleh al-Mubarokfuri rahimahullah mengapa beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam menangis : Ada yang mengatakan bahwa beliau menangis karena ia mengetahui peristiwa yang akan menimpa ummatnya berupa fitnah dan mendominasinya ambisi akan harta dan kedudukan maka beliau menyuruh mereka untuk meminta ampunan dan ‘afiat agar mereka terhindar dari segala macam fitnah.” (Tuhfatul Ahwadzi : 10/3)

3. Sebuah peringatan bagi ummat ini..

Diriwayatkan dari Aisyah rhadiyallaahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

“Akan menimpa akhir umat ini pembenaman ke bumi, pengubahan bentuk ke bentuk yang lebih jelek dan pelemparan.” Aku (Aisyah) berkata: “Apakah kita dibinaskan sekalipun masih ada orang sholih di antara kami? “ Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ya, jika telah merebak kemaksiatan.”

(Dikeluarkan oleh Tirmidzi: 2185, Ibnu Majah:4062, liat Shohih Tirmidzi: 2185).

Dari Shofiyyah rhadiyallaahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

“Tidak henti-hentinya manusia memerangi kabah ini sampai ada suatu pasukan besar menyerangnya. Tatkala mereka sampai di Baida’ (sebuah tempat yang rata) mereka dibenamkan awal dan akhirnya dan tidak selamat pula di tengah-tengahnya.

(Dikeluarkan oleh Bukhori dalam Kitabul Hajji: 49, lihat Shohih Tirmidzi : 2184 )”

Telah lewat pula pelajaran bagi kita apa yang menimpa Qarun dan pengikutnya, dan seorang Bani Israil yang berjalan dengan ujub ( sombong ) dan memanjangkan pakaian bawahnya hingga ia ditenggelamkan ke dalam bumi sampai hari kiamat ([bisa dilihat dalam – red] HR. Bukhari : 5790)

Wallaahul Musta’an.

Dihyah bin Khalifah Al-kalbi Malaikat Jibril Menjelma dalam Rupanya


angel-0008


Bismilahir Rahmanir Rahiim

’Awwaanah bin al-Hakam berkata, “Manusia yang paling tampan rupanya, ialah seseorang yang Malaikat Jibril ’alaihis salam datang dalam bentuk rupanya. Yakni Dihyah.”1

Dihyah bin Khalifah al-Kalbi radhiyallahu ’anhu adalah salah satu di antara para sahabat Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam yang telah lama masuk Islam. Beliau masuk Islam sebelum perang Badar. Akan tetapi, dalam peperangan itu, beliau belum sempat mengikutinya. Baru, setelah peperangan itu, beliau tidak pernah absen dalam jihad di medan peperangan.2

Dia juga salah seorang sahabat Rasulullah yang masyhur. Dia dikaruniai Allah berupa keutamaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Di antara keutamaan yang beliau miliki, yaitu Malaikat Jibril ’alaihis salam seringkali datang menemui Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam dalam wujud menyerupai dirinya. Imam an-Nasa’i meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Yahya bin Ya’mur rahimahullah dari Ibnu ’Umar,

Malaikat Jibril ’alaihis salam mendatangi Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam dalam rupa Dihyah Al-Kalbi.

Dalam hadits lain disebutkan, dari Jaabir radhiyallahu ’anhu bahwa Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda,

Telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa ’alaihis salam adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanuu’ah. Dan aku melihat Isa bin Maryam ’alaihis salam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat, adalah Urwah bin Mas’ud. Dan aku melihat Ibrahim ’alaihis salam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat ialah sahabat kalian –yaitu diri beliau sendiri– Dan aku pun melihat Jibril ’alaihis salam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah. (HR. Muslim).

Dari Abu ’Utsman, ia berkata,

“Telah diberitakan kepadaku bahwa Malaikat Jibril ’alaihis salam datang kepada Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam, dan Ummu Salamah sedang bersama beliau. Maka, dia pun berbicara lantas berdiri, sehingga Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam pun berkata kepada Ummu Salamah, ’Siapakah ini?’ – atau (kurang lebih) seperti (itu) ucapan beliau– Lantas Ummu Salamah pun berkata, ’Ini adalah Dihyah’. Ummu Salamah berkata,

’Demi Allah, sungguh aku mengira, ia adalah Dihyah, sampai aku mendengar khutbah Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam yang mengabarkan bahwa dia adalah Malaikat Jibril ’alaihissalam’3

Ketika Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam mengirimkan surat-surat seruan memeluk Islam kepada para raja, kisra dan kaisar, yaitu pada akhir tahun ke enam hijriah, Dihyah termasuk salah satu delegasi yang ditugaskan. Adapun tugas yang diberikan Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam kepada Dihyah, yaitu agar ia menyampaikan surat beliau shallallahu ’alaihi wa sallam kepada Hiraklius, kaisar Romawi.

Dalam satu riwayat disebutkan, dari ’Abdullah bin ’Abbas radhiyallahu ’anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam menulis surat kepada kaisar untuk mengajaknya masuk Islam. Beliau pun mengutus Dihyah al-Kalbi untuk menyampaikan suratnya. Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam memintanya supaya menyerahkan surat tersebut kepada penguasa Bushra, agar ia menyampaikannya kepada kaisar.4

Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam al-Bidayah wan Nihayah, sepulang dari menemui kaisar -dan Dihyah mendapatkan hadiah yang banyak dari kaisar– ketika ia telah sampai di daerah Hisma, ia dihadang oleh sekelompok orang dan mereka pun mengambil semua yang ada padanya. Maka Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam mengutus Zaid bin Haritsah radhiyallahu ’anhu untuk memerangi mereka.5

Demikian, seklias kisah Dihyah bin Khaliifah. Pada masa hidupnya, beliau tinggal di daerah Mizzah di Damaskus, dan beliau hidup hingga masa kekhalifahan Mu’awiyyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ’anhuma. Semoga keridhaan Allah Ta’ala senantiasa tercurahkan pada sahabat yang mulia ini.


Disalin dari majalah As-Sunnah edisi 04/XII/1429H 2008M , Rubrik Baituna, hal. 8


Catatan Kaki:

  1. Al-Ishaabah, Ibnu Hajar, hal. 371. no. 2474. []
  2. Thabaqaat, Ibni Sa’ad, 4/249. []
  3. Shahih Al-Bukhari, kitab Al-Manaqib, bab: ‘Alaamaatin Nubuwwah fil Islaam. []
  4. Shahih Bukhari, kitab al-Jihad was Siyar, Bab: Du’aa-in Nabiyyi an-Naasa ilal Islaam. []
  5. Al-Bidayah wan-Nihayah, Ibnu Katsir, 6/242. []

Rumus Menghafal Al-Qur’an


Pada postingan artikel sebelumnya kami sampaikan tentang kiat-kiat untuk dapat menghafal ayat-ayat Al Qur’an apalagi bulan-syaban-saatnya-murajaah-hafalan/” target=”_blank”>pada bulan Sya’ban ini, sebagian Salaf berlomba-lomba menghafal Al Qur’an dan memuraja’ah hafalan mereka. Nah, pada postingan kali ini, kami sampaikan rumus praktis bagi antum yang ber’azzam untuk dapat menyelesaikan hafalan Al Qur’an al Karim setelah mempelajari berbenah-diri-untuk-penghafal-al-quran/” target=”_blank”>metode-metode sebagai bekal dalam meraih kemampuan untuk dapat menghafal Al-Qur‘ân secara baik. Semoga bermanfaat!

RUMUS PRAKTIS MENGHAFAL AL QUR’AN

Jumlah Hafalan / Hari

PREDIKSI SELESAI TAHFIZH AL QUR’AN

TAHUN

BULAN

HARI

1 ayat

17

7

9

2 ayat

8

9

18

3 ayat

5

10

13

4 ayat

4

4

24

5 ayat

3

6

7

6 ayat

2

11

4

7 ayat

2

6

3

8 ayat

2

2

12

9 ayat

1

11

12

10 ayat

1

9

3

11 ayat

1

7

6

12 ayat

1

5

15

13 ayat

1

4

6

14 ayat

1

3

15 ayat

1

2

1

16 ayat

1

1

6

17 ayat

1

10

18 ayat

11

19

19 ayat

11

1

½ lembar

3

4

24

1 lembar

10

6

Persiapkan Diri Untuk Menghapal Al-Qur’an


Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala yang menjamin kemurnian Al-Qur‘ân telah memudahkan umat ini untuk menghafal dan mempelajari kitab-Nya. Allah ‘Azza wa Jalla memerintahkan para hamba-Nya agar membaca ayat-ayat-Nya, merenungi artinya, dan mengamalkan serta berpegang teguh dengan petunjukNya. Dia Subhanahu wa Ta’ala telah menjadikan hati para hamba yang shalih sebagai wadah untuk memelihara firman-Nya. Dada mereka seperti lembaran-lembaran yang menjaga ayat-ayat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

Sebenarnya, Al-Qur‘ân itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zhalim … (Qs al-Ankabût/29:49).

Dahulu, para sahabat Radhiallahu’anhum yang mulia dan Salafush-Shalih, mereka berlomba-lomba menghafal Al-Qur‘ân, generasi demi generasi. Bersungguh-sungguh mendidik anak-anak mereka dalam naungan Al-Qur‘ân, baik belajar maupun menghafal disertai dengan pemantapan ilmu tajwid, dan juga mentadabburi yang tersirat dalam Al-Qur‘ân, (yaitu) berupa janji dan ancaman.

Berikut ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Dr. Anis Ahmad Kurzun diangkat dari risalah beliau Warattilil Qur’âna Tartîla, dan diterjemahkan oleh al-Akh Zakariyya al-Anshari. Pembahasan ini menyangkut metode-metode, sebagai bekal dalam meraih kemampuan untuk dapat menghafal Al-Qur‘ân secara baik.

Karena, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hanbali Rahimahullah , bahwasanya dahulu, para salaf mewasiatkan agar betul-betul memperbagus dan memperbaiki amalan (membaca dan menghafal Al-Qur‘ân, Red.). Bukan hanya sekedar memperbanyak (membaca dan menghafalnya, Red.), karena amalan yang sedikit disertai dengan memperbagus dan memantapkannya, itu lebih utama daripada amalan yang banyak tanpa disertai dengan pemantapan. Lihat Risalah Syarah Hadits Syaddâd bin Aus, karya Ibnu Rajab, hlm. 35.

Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Ramadhan yang penuh kemuliaan ini, dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan perhatian kita kepada Al-Qur‘ân, mempelajarinya, mentadabburi, memperbaiki bacaan, dan menghafalnya.

SATU Ikhlas, Kunci Ilmu dan Pemahaman

Jadikanlah niat dan tujuan menghafal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan selalu ingat bahwasanya yang sedang Anda baca ialah Kalamullah. Berhati-hatilah Anda dengan faktor yang menjadi pendorong dalam menghafal, apakah untuk meraih kedudukan di tengah-tengah manusia, ataukah ingin memperoleh sebagian dari keuntungan dunia, upah dan hadiah? Allah tidak menerima sedikit pun dari amalan melainkan apabila ikhlas karena-Nya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dan (menjalankan) agama dengan lurus. (Qs al-Bayyinah/98:5).

DUA Menjauhi Maksiat dan Dosa

Hati yang penuh dengan kemaksiatan dan sibuk dengan dunia, tidak ada baginya tempat cahaya al-Qur’ân. Maksiat merupakan penghalang dalam menghafal, mengulang dan mentadabburi Al-Qur‘ân. Adapun godaan-godaan setan dapat memalingkan seseorang dari mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. (Qs al-Mujâdilah/58:19).

‘Abdullah bin Al-Mubarâk meriwayatkan dari adh-Dhahhak bin Muzâhim, bahwasanya dia berkata;”Tidak seorang pun yang mempelajari Al-Qur`ân kemudian dia lupa, melainkan karena dosa yang telah dikerjakannya. Karena Allah berfirman Subhanahu wa Ta’ala : (Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri) –Qs asy- Syûra/42 ayat 30- . Sungguh, lupa terhadap Al-Qur`ân merupakan musibah yang paling besar.1

Ketahuilah, Imam asy-Syafi’i yang terkenal dengan kecepatannya menghafal, pada suatu hari ia mengadu kepada gurunya, Waqi‘, bahwa hafalan Al-Qur‘ânnya lambat. Maka gurunya memberikan terapi mujarab, agar ia meninggalkan maksiat dan mengosongkan hati dari segala hal yang dapat memalingkannya dari Rabb. Imam asy-Syafi’i berkata:

Saya mengadu kepada Waqi’ buruknya hafalanku,
maka dia menasihatiku agar meninggalkan maksiat.
Dan ia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya,
dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak diberikan kepada pelaku maksiat.

Imam Ibnu Munadi berkata,”Sesungguhnya menghafal memiliki beberapa sebab (yang membantu). Di antaranya, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela. Hal itu dapat terwujud, apabila seseorang mencegah diri (dari keburukan, Pent.) Pent.), menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan ridha, memasang telinganya, dan pikirannya bersih dari ar-râin.”2

Yang dimaksud dengan ar-râ‘in, ialah sesuatu yang menutupi hati dari keburukan maksiat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. (Qs al-Muthaffifin/83:14).

Barang siapa menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta’ala membukakan hatinya untuk selalu mengingat-Nya, mencurahkan hidayah kepadanya dalam memahami ayat-ayat-Nya, memudahkan baginya menghafal dan mempelajari Al-Qur‘ân, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (Qs al-’Ankabût/29:69).

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah telah membawakan perkataan Ibnu Abi Hâtim berkaitan dengan makna ayat ini: “Orang yang melaksanakan apaapa yang ia ketahui, niscaya Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberinya petunjuk terhadap apa yang tidak ia ketahui”.3

TIGA Memanfaatkan Masa Kanak-Kanak dan Masa Muda

Saat masih kecil, hati lebih fokus karena sedikit kesibukannya. Dikisahkan dari al-Ahnaf bin Qais, bahwasanya ia mendengar seseorang berkata:

“Belajar pada waktu kecil, bagaikan mengukir di atas batu”. Maka al-Ahnaf berkata,”Orang dewasa lebih banyak akalnya, tetapi lebih sibuk hatinya.”4

Seharusnya siapa pun yang telah berlalu masa mudanya supaya tidak menyia-nyiakan waktu untuk menghafal. Jika ia konsentrasikan hatinya dari kesibukan dan kegundahan, niscaya ia akan mendapatkan kemudahan dalam menghafal Al-Qur‘ân, yang tidak dia dapatkan pada selain Al-Qur‘ân. Allah berfirman Subhanahu wa Ta’ala:

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur‘ân untuk pelajaran, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? (Qs al-Qomar/54:17).

Demikianlah di antara keistimewaan Al-Qur‘ân. Perlu Anda ketahui, tatkala manusia telah mencapai usia tua, saraf penglihatannya akan melemah. Kadangkala dia tidak mampu membaca Al-Qur‘ân yang ada di mushaf. Dengan demikian, yang pernah dihafal dalam hatinya, akan dia dapatkan sebagai perbendaharaan yang besar. Dengannya ia membaca dan bertahajjud. Tetapi jika sebelumnya ia tidak pernah menghafal Al-Qur‘ân sedikit pun, maka alangkah besar penyesalannya.

EMPAT Memanfaatkan Waktu Semangat dan Ketika Luang

Tidak sepantasnya bagi Anda, wahai pembaca, menghafal pada saat jenuh, lelah, atau ketika pikiran Anda sedang sibuk dalam urusan tertentu. Karena hal itu dapat mengganggu kosentrasi menghafal. Tetapi pilihlah ketika semangat dan pikiran tenang. Alangkah bagus, jika waktu menghafal (dilakukan) ba’da shalat Subuh. Saat itu merupakan sebaik-baik waktu bagi orang yang tidur segera.


LIMA Memilih Tempat yang Tenang

Yaitu dengan menjauhi tempat-tempat ramai, bising. Sebab, hal itu akan mengganggu dan membuat pikiran bercabang-cabang. Maka ketika Anda sedang berada di rumah bersama anakanak, atau (sedang) di kantor, di tempat bekerja, di tengah teman-teman, jangan mencoba-coba menghafal sedangkan suara manusia di sekitar Anda. Atau di tengah jalan ketika sedang mengemudi, di tempat dagangan ketika transaksi jual beli. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya … (Qs al-Ahzab/33:4).

Sebaik-baik tempat yang Anda pilih untuk menghafal ialah rumah-rumah Allah (masjid) agar mendapatkan pahala berlipat ganda. Atau di tempat lain yang tenang, tidak membuat pendengaran dan penglihatan Anda sibuk dengan yang ada di sekitar Anda.

ENAM Kemauan dan Tekad yang Benar

Kemauan yang kuat lagi benar sangat mempengaruhi dalam menguatkan hafalan, memudahkannya, dan dalam berkonsentrasi. Adapun seseorang yang menghafal karena permintaan orang tua atau gurunya tanpa didorong oleh kemauannya sendiri, ia tidak akan mampu bertahan. Suatu saat pasti akan tertimpa penyakit futur (penurunan semangat).

Keinginan bisa terus bertambah dengan motivasi, menjelaskan pahala dan kedudukan para penghafal Al-Qur‘ân, orang yang selalu bersama Al-Qur‘ân, dan membersihkan jiwa yang berlomba dalam halaqah, di rumah atau di sekolah. Tekad yang benar akan menghancurkan godaan-godaan setan, dan dapat menahan jiwa yang selalu memerintahkan keburukan.

Imam Ibnu Rajab al-Hanbali berkata:

Barang siapa memiliki tekad yang benar, setan pasti akan putus asa (mengganggunya). Kapan saja seorang hamba itu ragu-ragu, setan akan mengganggu dan menundanya untuk melaksanakan amalan, serta akan melemahkannya.5

TUJUH Menggunakan Panca Indra

Kemampuan dan kesanggupan seseorang dalam menghafal berbeda-beda. Begitu juga kekuatan hafalan seseorang dengan yang lainnya bertingkat-tingkat. Akan tetapi, memanfaatkan beberapa panca indra dapat memudahkan urusan dan menguatkan hafalan dalam ingatan.

Bersungguh-sungguhlah, wahai Pembaca, gunakanlah indra penglihatan, pendengaran dan ucapan dalam menghafal. Karena masing-masing indra tersebut memiliki sistem tersendiri yang dapat mengantarkan hafalan ke otak. Apabila metode yang digunakan itu banyak, maka hafalan menjadi semakin kuat dan kokoh.

Adapun caranya, yaitu Anda mulai terlebih dahulu membacanya dengan suara keras, apa yang hendak dihafalkan, sedangkan Anda melihat ke halaman yang sedang Anda baca. Dengan terus melihat dan mengulanginya sampai halaman tersebut terekam dalam memori Anda. Sertakan pendengaran Anda dalam mendengarkan bacaan, lalu merasa senang. Apalagi jika Anda membaca dengan suara senandung yang disukai oleh jiwa.

Seseorang yang menghafal Al-Qur‘ân dengan melihat mushaf, sedangkan ia diam, atau dengan cara mendengarkan kaset murottal tanpa melihat mushaf, atau merasa cukup ketika menghafal hanya membaca dengan suara lirih, maka semua metode ini tidak mengantarnya mencapai tujuan dengan mudah.

Perlu Anda ketahui, bahwasanya (dalam menghafal) manusia ada dua macam.

  1. Orang yang lebih banyak menghafal dengan cara mendengar daripada menghafal dengan melihat mushaf. Ingatannya ini disebut Sam’iyyah (pendengaran).
  2. Orang yang lebih banyak menghafal dengan cara melihat. Apabila ia membaca satu penggal ayat Al-Qur‘ân (akan) lebih bisa menghafal daripada (hanya dengan) mendengarkannya. Ingatannya ini disebut Bashariyyah (penglihatan).

Apabila Anda termasuk di antara mereka, maka sebelum menghafal, perbanyaklah membaca ayat dengan melihat mushaf dalam waktu yang lebih lama. Kemudian tutuplah mushaf dan tulis ayat-ayat yang baru saja Anda hafal dengan tangan. Setelah itu cocokkan yang Anda tulis dengan mushaf, agar Anda mengetahui mana yang salah, dan tempattempat hafalan yang lemah, sehingga Anda dapat mengulangi untuk memantapkannya.

Jika Anda memperhatikan bahwa Anda selalu salah dalam satu kalimat tertentu atau lupa setiap kali mengulangnya, maka tanamkan kalimat tersebut dalam memori Anda dengan membuat kalimat serupa yang Anda ketahui. Dengan demikian, Anda akan mengingat kalimat tersebut dengan kalimat yang Anda buat.

Imam Ibnu Munadi telah menunjukkan kepada kita masalah ini dengan perkataannya: “Seorang guru hendaklah mempraktekkan metode ini kepada murid. Yaitu memerintahkannya agar mengingat nama, atau sesuatu yang dia ketahui yang serupa dengan kalimat al-Qur`ân yang ia selalu lupa, sehingga akan menjadikannya ingat, insya Allah.”6

Kemudian beliau berdalil dengan perkataan Ali Radhiallahu’anhu kepada Abu Musa Radhiallahu’anhu : “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memerintahkan agar aku memohon petunjuk dan kebenaran kepada Allah. Lalu aku mengingat kalimat (petunjuk) dengan (petunjuk jalan), dan aku mengingat (kebenaran) dengan (membetulkan busur)”.7


DELAPAN Membatasi Hanya Satu Cetakan Mushaf

Bagi para penghafal, utamakan memilih cetakan mushaf, yang diawali pada tiap-tiap halamannya permulaan ayat dan diakhiri dengan akhir ayat. Ini memiliki pengaruh sangat besar dalam menanamkan bentuk halaman dalam memori (ingatan), dan mengembalikan konsentrasi terhadap halaman tersebut ketika mengulang. Jika cetakan mushaf berbeda-beda, akan menimbulkan ingatan halaman dalam otak berbeda-beda, dan akan membuyarkan hafalannya, serta tidak bisa konsentrasi.

Begitu pula saya wasiatkan kepada saudaraku agar bersungguh-sungguh menggunakan mushaf saku, atau mushaf yang terdiri dari beberapa bagian, sesuai dengan cetakan mushaf yang sedang Anda hafal. Ini merupakan hal yang sangat baik. Setiap kali Anda mendapatkan waktu luang dan semangat, dimana pun Anda berada, supaya segera memanfaatkan waktu tersebut untuk menghafal hafalan baru, atau mengulang hafalan lama.

SEMBILAN Pengucapan yang Betul

Setelah Anda memilih waktu, tempat yang sesuai dan membatasi hanya satu cetakan mushaf yang hendak Anda hafal, maka wajib bagi Anda membetulkan pengucapan dan mengoreksi kalimat-kalimat Al-Qur‘ân kepada seorang guru yang mutqin (ahli) sebelum mulai menghafal. Atau dengan cara mendengarkannya melalui kaset murattal seorang qari‘. Hal ini supaya Anda terjaga dari kekeliruan. Karena apabila kalimat yang telah Anda hafal itu salah, akan sulit bagi Anda membetulkannya setelah terekam dalam memori.

Imam Ibnu Munadi berkata,”Ketahuilah, menghafal itu memiliki beberapa sebab. Di antaranya, seseorang membaca kepada orang yang lebih banyak hafalannya, karena orang yang dibacakan kepadanya lebih mengetahui kesalahan daripada orang yang membaca.”8

Wahai saudaraku, bersungguh-sungguhlah menghadiri majlis-majlis tahfizhul-Qur‘ân, bertatap muka dengan para hafizh dan guruguru yang mutqin, agar Anda terhindar dari kesalahan dan dapat menghafal dengan landasan yang kokoh.

Saya wasiatkan juga kepada saudaraku para pengajar Al-Qur‘ân, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah agar bersungguh-sungguh membetulkan bacaan para murid pada ayat-ayat yang hendak mereka hafal, dan mengarahkan mereka supaya betul-betul mengoreksi kalimatkalimat Al-Qur‘ân yang sering terjadi padanya kesalahan. Begitu juga seorang guru meminta kepada para muridnya agar selalu mengulangulang hafalan kepada sesama teman untuk menjaga mereka dari kemungkinan terjadinya kesalahan.

SEPULUH Hafalan yang Saling Bersambung

Jangan lupa, wahai saudaraku! Jadikanlah hafalan Anda saling berkaitan. Setiap kali Anda menghafal satu ayat kemudian merasa telah lancar, maka ulangilah membaca ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Kemudian lanjutkan menghafal ayat berikutnya sampai satu halaman dengan menggunakan metode ini.

Disamping itu, apabila Anda telah menghafal satu halaman, maka harus membacanya kembali sebelum meneruskan ke halaman berikutnya. Begitu pula apabila hafalan Anda sudah sempurna satu surat, hendaklah menggunakan metode tadi, agar rangkaian ayatayat itu dapat teringat dalam memori Anda. Sungguh, jika tidak menggunakan metode ini, membuat hafalan Anda tidak terikat. Dan ketika menyetor hafalan, Anda akan membutuhkan seorang guru yag selalu mengingatkan permulaan tiap-tiap ayat. Begitu juga akan membuat Anda mengalami kesulitan ketika muraja‘ah hafalan.

SEBELAS Memahami Makna Ayat

Di antara yang dapat membantu Anda menggabungkan ayat dan mudah dalam menghafal, yaitu terus-menerus meruju‘ kepada kitab-kitab tafsir yang ringkas, sehingga Anda memahami makna ayat meskipun global. Atau paling tidak, Anda menggunakan kitab Kalimatul Qura’ni Tafsiiru wa Bayan karya Syaikh Hasanain Muhammad Makhlûf. Dengan mengetahui makna-makna kalimat, dapat membantu Anda memahami makna ayat secara global.

DUA BELAS Hafalan yang Mantap

Sebagian pemuda membaca penggalan ayat, dua sampai tiga kali saja. Lalu menyangka bahwa ia telah hafal. Lantas pindah ke penggalan ayat berikutnya karena ingin tergesagesa disebabkan waktunya sempit, atau karena persaingan di antara temannya, atau disebabkan desakan seorang guru kepadanya. Perbuatan ini, sama sekali tidak benar dan tidak bermanfaat. Sedikit tetapi terus-menerus itu lebih baik, daripada banyak tetapi tidak berkesinambungan. Hafalan yang tergesa-gesa mengakibatkan cepat lupa.

Fakta ini tersebar di kalangan para penghafal. Penyebabnya, kadangkala seseorang merasa puas dan tertipu terhadap dirinya ketika hanya mencukupkan membaca penggalan ayat beberapa kali saja. Apabila ia merasa penggalan ayat tadi sudah masuk dalam ingatannya, maka ia beralih ke ayat berikutnya. Dia menyangka, semacam ini sudah cukup baginya.

Faktor yang mendukung fakta ini, karena sebagian pengampu hafalan mengabaikan persoalan ini ketika penyetoran hafalan. Padahal semestinya, seorang penghafal tidak boleh berhenti menghafal dan mengulang dengan anggapan bahwa ia telah hafal ayat-ayat tersebut. Bahkan ia harus memantapkan hafalannya secara terus-menerus mengulang ayat-ayat yang dihafalnya. Karena setiap kali mengulang kembali, akan lebih memperbagus hafalannya, dan meringankan bebannya ketika muraja‘ah.

TIGA BELAS Terus-Menerus Membaca

Tetaplah terus membaca Al-Qur‘ân setiap kali Anda mendapatkan kesempatan. Karena banyak membaca, dapat memudahkan menghafal dan membuat hafalan menjadi bagus. Banyak membaca termasuk metode paling utama dalam muraja‘ah.

Cobalah Anda perhatikan, sebagian surat dan ayat yang sering Anda baca dan dengar, maka ketika menghafalnya, Anda tidak perlu bersusah payah. Sehingga apabila seseorang telah sampai hafalannya pada ayat-ayat tersebut, maka dengan mudah ia akan menghafalnya. Contohnya surat al-Wâqi‘âh, al-Mulk, akhir surat al-Furqân, apalagi juz ‘amma dan beberapa ayat terakhir dari surat al-Baqarah.

(Dengan sering membaca), dapat dibedakan antara seorang murid (yang satu) dengan murid lainnya. Barang siapa yang memiliki kebiasaan setiap harinya selalu membaca dan memiliki target tertentu yang ia baca, maka menghafal baginya (menjadi) mudah dan ringan. Hal ini dapat dibuktikan dalam banyak keadaan. Ayat mana saja yang ingin dihafal, hampir-hampir sebelumnya seperti sudah dihafal. Akan tetapi yang sedikit membaca dan tidak membuat target tertentu setiap harinya untuk dibaca, ia akan mendapatkan kesulitan yang besar ketika menghafal.

Perlu diketahui, wahai saudaraku! Membaca Al-Qur‘ân termasuk ibadah paling utama dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap huruf yang Anda baca mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan. Sama halnya dengan banyak membaca surat-surat yang telah dihafal, ia dapat menambah kemantapan hafalan dan tertanamnya dalam memori. Khususnya pada waktu shalat, maka bersungguh-sungguhlah Anda melakukan muraja‘ah yang telah dihafal dengan membacanya ketika shalat. Ingatlah, qiyamullail (bangun malam) dan ketika shalat tahajjud beberapa raka’at, Anda membaca ayat-ayat yang Anda hafal merupakan pintu paling agung di antara pintu-pintu ketaatan, dan membuat orang lain yang sulit menghafal menjadi iri terhadap apa yang Anda hafal.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah membimbing kita kepada metode ini, yang merupakan kebiasaan orangorang shalih, supaya hafalan Al-Qur‘ân kita menjadi kuat melekat, dan selamat dari penyakit lupa. Dari Sahabat ‘Abdullâh bin ‘Umar Radhiallahu’anhu bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Dan apabila shahibil-Qur‘ân (penghafal Al-Qur‘ân) menghidupkan malamnya, lalu membaca Al-Qur‘ân pada malam dan sianganya, niscaya ia akan ingat. Dan apabila dia tidak bangun, maka niscaya dia akan lupa. (HR Muslim).

EMPAT BELAS Menghafal Sendiri

Sedikit Manfaatnya Karena kebiasaan manusia itu menundanunda amalan. Setiap kali terlintas dalam pikirannya bahwa ia harus segera menghafal, datang kepadanya kesibukan-kesibukan dan jiwa yang mendorongnya untuk menunda amalan. Akibatnya membuat tekadnya cepat melemah. Adapun menghafal bersama seorang teman atau lebih, mereka akan membuat langkah-langkah tertentu. Masing-masing saling menguatkan antara yang satu dengan lainnya, sehingga menumbuhkan saling berlomba di antara mereka, serta memberi teguran kepada yang meremehkan. Inilah metode yang dapat mengantarkan kepada tujuan, Insya Allah.

Cobalah perhatikan, betapa banyak pemuda telah menghafal sekian juz di halaqah tahfizhul- Qur’ân di masjid, kemudian mereka disibukkan dari menghadiri halaqah ini. Mereka menyangka akan (mampu) menyempurnakan hafalan sendirian saja, dan tidak membutuhkan halaqah lagi. Tiba-tiba keinginan itu menjadi lemah lalu )ia pun) berhenti menghafal. Yang lebih parah lagi, orang yang seperti mereka kadang-kadang disibukkan oleh berbagai urusan dan pekerjaan. Kemudian mereka tidak mengulang hafalan yang telah dihafalnya. Hari pun berlalu, sedangkan semua hafalan mereka telah lupa. Mereka telah menyia-nyiakan semua yang telah mereka peroleh.

Menghafal sendiri bisa membuka peluang pada diri seseorang terjerumus ke dalam kesalahan saat ia mengucapkan sebagian kalimat. Tanpa ia sadari, kesalahan itu terkadang terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Tatkala ia memperdengarkan hafalannya kepada orang lain atau kepada seorang ustadz di halaqah, maka kesalahannya akan nampak.

Oleh karena itu, wahai saudaraku! Pilihlah menghafal bersama mereka apa yang mudah bagi Anda untuk menghafalnya dari Kitabullâh, mengulang hafalan Anda bersama mereka. Ini merupakan sebaik-baik perkumpulan orangorang yang saling mencintai karena Allah Subhanallahu wa Ta’ala.

LIMA BELAS Teliti Terhadap Ayat-Ayat Mutasyabihat

Sangat penting untuk memperhatikan ayat-ayat mutasyabih (serupa) di sebagian lafazh-lafazhnya, dan membandingkan ayat-ayat mutasyabih itu di tempat-tempat (lainnya). Ketika Anda menghafalnya, alangkah baik jika ayat-ayat mutasyabih itu disalin di buku yang khusus. Supaya letak ayat-ayat mutasyabih itu dapat Anda ingat ketika mengulangi membacanya.

Dapat dilihat pada sebagian penghafal yang tidak memperhatikan letak ayat-ayat mutasyabih yang satu dengan lainnya. Sehingga mereka terjatuh dalam kesalahan ketika menyetor hafalan, disebabkan tidak memperhatikan letak ayat-ayat mutasyabih itu. Dalam hal ini, suatu ayat tertentu membuat mereka menjadi ragu dikarenakan menyerupai dengan ayat pada surat lain. Ketika membaca ayat-ayat tersebut, ternyata berpindah ke surat berikutnya tanpa mereka sadari. Bisa jadi ketika menyetor hafalan, kadangkala berpindah ke ayat mutasyabih yang ketiga atau keempat apabila ayat mutasyabih itu ada di beberapa tempat. Oleh karena itu, metode yang paling baik agar hafalan menjadi mantap, yaitu memusatkan perhatian terhadap ayat-ayat yang sama antara satu dengan lainnya. Curahkan kesungguhan dan fokuskan diri Anda dalam mencermatinya.

Para ulama telah menyusun berbagai kitab dalam masalah ini. Di antara kitab yang paling bagus. ialah kitab Mutasyabihul Quranil ‘Azhim karya Imam Abi al-Hasan bin al-Munadi wafat pada tahun 366 H, dan kitab Asraru Tikrari fil Quran karya seorang qari‘ handal, Muhammad bin Hamzah al-Karmani, seorang ulama abad kelima Hijriyah. Sebagian ulama juga menyusun Mandzumah Syi’riyyah (susunan bait-bait sya’ir) dalam masalah ini, untuk memudahkan para penuntut ilmu menghafalnya. Di antaranya, kitab Nudzhmu Mutasyabihil Quran karya Syaikh Muhammad at-Tisyiti, (ia) termasuk ulama abad kesebelas Hijriyah.

Imam Ibnu Munadi dalam menjelaskan pentingnya mengetahui letak (tempat-tempat) ayat-ayat Al-Qur‘ân yang mutasyabih, (beliau) berkata: “Mengetahui tempat-tempat ayat-ayat mutasyabih, sesungguhnya dapat membantu menambah kekuatan hafalan seseorang, dan melatih orang yang masih menghafal. Sebagian ahli qiraat telah membukukan hal ini, lalu menyebutnya dengan al-mutasyabih, penolak dari buruknya hafalan”.9

Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah, wahai saudaraku dengan wasiat dan bimbingan ini. Segeralah menghafal Kitabullâh, merenungi ayat-ayatnya, dan berpegang teguh dengan petunjuknya, sebab Kitabullâh merupakan cahaya yang nyata dan jalan yang lurus. Allah berfirman Subhanahu wa Ta’ala :

Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seidzin- Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (Qs al-Mâidah/5:15-16).

(1) Fadha‘ilul-Qur‘ân, karya Ibnu Katsir, hlm. 147.
(2) Mutasyabihul- Qur‘ânil-’Azhim, karya Imam Ibnu Munadi, hlm. 25.
(3) Tafsir Ibnu Katsir (3/432).
(4) Adabud-Du-nya wad-Dîn, karya al Mawardi, hlm. 57.
(5) Risalah Syarah Hadits Syaddâd bin Aus, karya Imam Ibnu Rajab, hlm. 37.
(6) Mutasyabihul- Qur‘ânil-Azhim, karya Ibnu Munadi, hlm. 56, secara ringkas.
(7) Mutasyabihul- Qur‘ânil-Azhim, hlm. 55, dan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Shahîhnya, no. 2725.
(8) Mutasyabihul- Qur‘ânil-Azhim, hlm. 25.
(9) Mutasyabihul-Qur‘ânil-Azhim, hlm. 59, secara ringkas.

Syaikh Ruslan Ad-dimasyqi


Beliau adalah seorang Syaikh terbesar di Syam dan kepala para wali. Beliau dianugerahi berbagai karamah dan beberapa kejadian supranatural. Beliau dianugerahi berbagai karamah dan beberapa kejadian supranatural. Beliau menduduki puncak ma’rifat dan hakikat serta kedekatan. Beliau menduduki puncak ma’rifat dan hakikat serta kedekatan. Dikaruniai pula ketersingkapan (kasyaf) luar biasa. Dikaruniai pula ketersingkapan (kasyaf) luar biasa.

Beliau adalah seorang imam disiplin ilmu ini dan salah satu yang ditampakkan oleh الله Beliau adalah seorang imam dan disiplin ilmu ini salah satu yang ditampakkan oleh الله kepada makhluknya, yang dijadikanNya diterima di hati semua orang berkat karismanya. kepada makhluknya, yang dijadikanNya diterima di hati semua orang berkat karismanya. Kepada beliau dipercayakan pendidikan para murid di Syam dan kebersamaan dengan dirinya telah memberikan manfaat kepada banyak orang. Beliau dipercayakan pendidikan kepada para murid di Syam dan Kebersamaan dengan dirinya telah memberikan manfaat kepada banyak orang. Para ulama dan syaikh memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada beliau yang dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Para ulama dan Syaikh Kemuliaan dan memberikan penghormatan kepada beliau yang dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai penjuru dunia.

Beliau adalah seorang yang gagah dan sangat sopan berakhlak mulia dan memiliki pernyataan yang sangat berharga dalam metodologi hakikah. Beliau adalah seorang yang gagah dan sangat sopan berakhlak mulia dan memiliki Pernyataan yang sangat Berharga dalam Metodologi hakikah.

Diantara pernyataannya adalah : Diantara pernyataannya adalah:

“Musyahadah” (penyaksian) seorang arif berarti ditahannya diri dari segala sesuatu dan ditampakkan ma’rifah. “Musyahadah” (penyaksian) seorang arif berarti ditahannya diri dari segala sesuatu dan ditampakkan ma’rifah. Hal tersebut dikarenakan seorang arif adalah seorang yang waashil (yang telah sampai). Hal tersebut dikarenakan seorang arif adalah seorang yang waashil (yang telah sampai). Hanya saja rahasia Ilahi yang diberikan kepadanya berbentuk global melalui sinar-Nya yang menjadikannya (si penerima) dapat menyingkap pemandangan gaib dan rahasia pengetahuan semesta. Hanya saja rahasia Ilahi yang diberikan kepadanya berbentuk global melalui sinar-Nya yang menjadikannya (si Penerima) dapat menyingkap pemandangan gaib dan pengetahuan rahasia semesta. Dia adalah orang yang diambil dari “dirinya” kemudian dikembalikan dan dikokohkan hatinya. Dia adalah orang yang diambil dari “dirinya” kemudian dikembalikan dan dikokohkan hatinya. Diambil darinya kedekatan dan dikembalikan atasnya kesucian dan dikokohkan dalam dirinya kekhususan. Diambil darinya kedekatan dan dikembalikan atasnya kesucian dan dikokohkan dalam dirinya kekhususan. Kedekatan membuatnya menyaksikan Dia. Kedekatan membuatnya menyaksikan Dia. Kesucian menjadikannya menggapai maqam tajrid dan kekhususan menjadikannya mencapai maqam tafrid. Keterisolasiannya membuatnya ada. Kesucian menjadikannya menggapai maqam tajrid dan kekhususan menjadikannya mencapai maqam tafrid. Keterisolasiannya membuatnya ada. Keberadaannya adalah penampakannya, dan penampakannya adalah penyaksiannya. الله Keberadaannya adalah penampakannya, dan penampakannya adalah penyaksiannya. الله SWT berfirman, “ Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatn mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan…..”. dan yang dimaksud penglihatan tersebut adalah penglihatan bathin.” SWT berfirman, “Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatn mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan …..”. dan penglihatan yang dimaksud tersebut adalah penglihatan bathin.”

Syaikh Abu Muhammad Ibrahim bin Mahmud Al-Ya’la berkata : Syaikh Abu Muhammad bin Ibrahim Al-Mahmud Ya’la berkata:

“Pada suatu hari di musim panas, Syaikh Ruslan sedang berada di kebunnya bersama para sahabat. “Pada suatu hari di musim panas, Syaikh Ruslan sedang berada di kebunnya bersama para sahabat. Salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, “Tuanku, apakah yang dimaksud seorang wali yang telah mencapai maqam tamkiin (kekokohan) ?”. Salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, “Tuanku, apakah yang dimaksud seorang wali yang telah mencapai maqam tamkiin (kekokohan)?”. beliau menjawab, “Apabila Allag telah menganugerahkan kepadanya otoritas luar biasa “. beliau menjawab, “Apabila Allag telah menganugerahkan kepadanya otoritas luar biasa”.

“Tuanku, apa cirinya?” tanya orang tersbut “Tuanku, apa cirinya?” Tanya orang tersbut

Beliau kemudian bangkit dan mengambil empat buah tongkat lalu beliau memisahkan satu buah tongkat dan berkata, “ini adalah musim panas”…dan begitu pula dengan ketiga tongkat lainnya beliau beri nama sesuai nama musim yang ada. Kemudian beliau bangkit dan mengambil empat buah tongkat lalu beliau memisahkan satu buah tongkat dan berkata, “ini adalah musim panas” … dan begitu pula dengan ketiga lainnya tongkat beliau beri nama sesuai nama musim yang ada.

Setelah itu beliau megambil tongkat musim panas dan menggoyang-goyangkan tongkat teesebut. Setelah itu beliau megambil tongkat musim panas dan menggoyang-goyangkan tongkat teesebut. Seketika itu pula udara mehjadi sangat panas. Seketika itu pula mehjadi udara sangat panas. Kemudian beliau melemparkan tongkat tersebut dan mengambil tongkat musim gugur dan mengoyangkannya, seketika terjadilah musim gugur beserta dedaunan yang gugur dengan anginnya. beliau kemudian menggoyangkan tongkat musim dingin. Kemudian beliau melemparkan tongkat tersebut dan mengambil tongkat musim gugur dan mengoyangkannya, seketika terjadilah musim gugur beserta dedaunan yang gugur dengan anginnya. Beliau kemudian menggoyangkan tongkat musim dingin. Maka angin musim dingin pun bertiup dan udara berubah menjadi sangat dingin membekukan dedaunan yang ada di sekitarnya. Maka angin musim dingin pun bertiup udara dan berubah menjadi sangat dingin membekukan dedaunan yang ada di sekitarnya. Setelah itu beliau menggoyang-goyangkan tongkat beliau . Setelah itu beliau menggoyang-goyangkan tongkat beliau. Maka kemudian pepohonan menghijau, ranting serta dahan bertumbuhan dan angin musim semi berhembus. Maka kemudian pepohonan menghijau, serta gembar-gembor dahan bertumbuhan dan angin musim semi berhembus.

beliau kemudian bangkit ke salah satu pohon, menggoncangnya dan berkata kepada burung yang ada di pohon tersebut, “Jika engkau memuji kepada Tuhanmu maka berkicaulah dengan suara indah yang memukau mereka yang mendengarnya”. beliau melakukan hal tersebut kepada seluruh pohon dan burung yang ada. kemudian beliau bangkit ke salah satu pohon, menggoncangnya dan berkata kepada burung yang ada di pohon tersebut, “Jika engkau memuji kepada Tuhanmu maka berkicaulah dengan suara yang indah memukau mereka yang mendengarnya.” beliau melakukan hal tersebut kepada seluruh pohon dan burung yang ada. Maka mereka semua mentaatinya kecuali seekor burung. Maka mereka semua mentaatinya kecuali seekor burung. Kepada burung ini beliau berkata, “Aku tidak menginginkanmu”. Kepada burung ini beliau berkata, “Aku tidak menginginkanmu”. Maka seketika burung tersebut jatuh ke tanah dan mati. Maka seketika burung tersebut jatuh ke tanah dan mati.

Diriwayatkan pada suatu hari datanglah 15 orang pria dan pada sat itu beliau hanya memiliki 5 pootong roti. Diriwayatkan pada suatu hari datanglah pria dan 15 orang pada Sabtu itu beliau hanya memiliki 5 pootong roti. Setelah mencampurnya dengan lauk, beliau menghidangkan roti tersebut seraya berkata, “ بسم الله الرحمن الرحيم ” Yaa الله bekahilah apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sesungguhnya Engkau Sebaik-baik Pemberi Rejeki. Setelah mencampurnya dengan lauk, beliau menghidangkan roti tersebut Seraya berkata, “بسم الله الرحمن الرحيم” Yaa الله bekahilah apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami sesungguhnya engkau Sebaik-baik Pemberi Rejeki. Lalu mereka memakannya samapi kenyang, bahkan sisa roti tersebut beliau potong dan beliau bagikan kepada mereka yang kemuidan mereka santap sepanjang perjalanan. Lalu mereka memakannya samapi kenyang, bahkan sisa potong roti tersebut beliau dan beliau bagikan kepada mereka yang mereka santap kemuidan sepanjang perjalanan.

Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Kurdi meriwayatkan : Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Kurdî meriwayatkan:

“Aku pernah melihat sang syaikh melayang di udara, berjalan di udara, berjalan bak anak panah dan berjalan di atas air. “Aku pernah melihat sang Syaikh melayang di udara, berjalan di udara, berjalan bak anak panah dan berjalan di atas air. Aku juga pernah melihat beliau berada di Arafah dan Masy’aril Haram saat melaksanakan ibadah haji. Aku juga pernah melihat beliau berada di Arafah dan Masy’aril Haram saat melaksanakan Ibadah haji. Sayangnya aku kehilangan jejaknya. Sayangnya aku kehilangan jejaknya.

Setelah kembali aku betanya kepada penduduk Damaskus menegenai hal tersebut maka mereka bersumpah bahwa sang syaikh selalu bersama mereka selama musim haji kecuali pada hari arafah, hari Nahr dan hari Tasyriq. Kini aku kembali betanya kepada penduduk Damaskus menegenai hal tersebut maka mereka bersumpah bahwa sang Syaikh selalu bersama mereka selama musim haji kecuali pada hari arafah, hari Nahr dan hari Tasyriq.

Suatu hari aku juga melihat seekor singa sedang bergelung di kakinya dan beliau sedang tenggelam dalam kondisi spiritual. Suatu hari aku juga melihat seekor Singa sedang bergelung di kakinya dan beliau sedang Tenggelam dalam kondisi rohani. Di hari yang lain aku melihat beliau sedang berada di dekat Damaskus melempar kerikil. Di hari yang lain aku melihat beliau sedang berada di dekat Damaskus melempar kerikil. Saat aku bertanya mengapa mereka melakukan hal tersebut, beliau menjawab, ini adalah anak panah untuk mereka orang-orang eropa ( afranj)” . Saat aku bertanya mengapa mereka melakukan hal tersebut, beliau menjawab, ini adalah anak panah mereka untuk orang-orang eropa (afranj) “. Saat itu bala tentara muslim memang sedang mengejar pasukan eropa sampai ke pantai. Saat itu bala Tentara muslim memang sedang mengejar pasukan eropa sampai ke pantai. Setelah itu para tentara muslim bercerita bahwa banyak batu berjatuhan dari langit dan menimpa kepala-kepala tentara eropa. Setelah itu para Tentara muslim bercerita bahwa banyak batu berjatuhan dari langit dan menimpa kepala-kepala Tentara eropa. Bebatuan yang dilemparkan sang syaikh banyak menyebabkan tentara eropa yang tewas. Bebatuan yang dilemparkan sang Syaikh Tentara eropa menyebabkan banyak yang tewas.

Sang syaikh tinggal di Damaskus dan meninggal di sana. Sang Syaikh tinggal di Damaskus dan meninggal di sana. Ketika keranda yang berisi jenasah beliau diusung, orang-orang melihat seekor burung hijau bertengger di atas kerandanya dan mereka melihat para satria yang menunggangi kuda berwarna putih dan hitam mengelilingi jenazah tersebut. Ketika keranda yang diusung Berisikan jenasah beliau, orang-orang melihat seekor burung hijau bertengger di atas kerandanya dan mereka melihat para Satria yang menunggangi kuda Berwarna putih dan hitam mengelilingi jenazah tersebut.

WAHYUبسم الله الرحمن الرحيم


Wahyu

باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره { إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده }

[ 1 ] حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Dari Alqamah bin Waqash al-Laitsi, ia berkata, “Saya mendengar Umar ibnul Khaththab (berpidato ) di atas mimbar, ‘Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, ‘(Wahai manusia), sesungguhnya amal-amal itu hanyalah dengan niatnya (dalam satu riwayat: amal itu dengan niat dan bagi setiap orang hanyalah sesuatu yang diniatkannya. Barangsiapa yang hijrahnya (kepada Allah dan Rasul Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul Nya. Dan, barangsiapa yang hijrahnya ) kepada dunia, maka ia akan mendapatkannya. Atau, kepada wanita yang akan dinikahinya (dalam riwayat lain: mengawininya ), maka hijrahnya itu kepada sesuatu yang karenanya ia hijrah.”

1. Narated ‘Umar bin Al-Khattab:

I heard Allah’s Apostle saying, “The reward of deeds depends upon the intentions and every person will get the reward according to what he has intended. So whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration was for what he emigrated for.”

[ 2 ] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضى الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضى الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا

Aisyah mengatakan bahwa Harits bin Hisyam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam., “Wahai Rasulullah, bagaimana datangnya wahyu kepada engkau?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. menjawab, “Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku bagaikan gemerincingnya lonceng, dan itulah yang paling berat atasku. Lalu, terputus padaku dan saya telah hafal darinya tentang apa yang dikatakannya. Kadang-kadang malaikat berubah rupa sebagai seorang laki-laki datang kepadaku, lalu ia berbicara kepadaku, maka saya hafal apa yang dikatakannya.” Aisyah berkata, “Sungguh saya melihat beliau ketika turun wahyu kepada beliau pada hari yang sangat dingin dan wahyu itu terputus dari beliau sedang dahi beliau mengalirkan keringat”

2. Narrated ‘Aisha:

(the mother of the faithful believers) Al-Harith bin Hisham asked Allah’s Apostle “O Allah’s Apostle! How is the Divine Inspiration revealed to you?” Allah’s Apostle replied, “Sometimes it is (revealed) like the ringing of a bell, this form of Inspiration is the hardest of all and then this state passes ‘ off after I have grasped what is inspired. Sometimes the Angel comes in the form of a man and talks to me and I grasp whatever he says.” ‘Aisha added: Verily I saw the Prophet being inspired Divinely on a very cold day and noticed the Sweat dropping from his forehead (as the Inspiration was over).


[ 3 ] حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال { اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم } فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا بن عم اسمع من بن أخيك فقال له ورقة يا بن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي

Aisyah berkata, “[Adalah] yang pertama (dari wahyu) kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. adalah mimpi yang baik di dalam tidur. Beliau tidak pernah bermimpi melainkan akan menjadi kenyataan seperti merekahnya cahaya subuh. Kemudian beliau gemar bersunyi. Beliau sering bersunyi di Gua Hira. Beliau beribadah di sana, yakni beribadah beberapa malam sebelum rindu kepada keluarga beliau, dan mengambil bekal untuk itu. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah. Beliau mengambil bekal seperti biasanya sehingga datanglah kepadanya (dalam riwayat lain disebutkan: maka datanglah kepadanya) kebenaran. Ketika beliau ada di Gua Hira, datanglah malaikat seraya berkata, ‘Bacalah!’ Beliau berkata, ‘Sungguh saya tidak dapat membaca. Ia mengambil dan mendekap saya sehingga saya lelah. Kemudian ia melepaskan saya, lalu ia berkata, ‘Bacalah!’ Maka, saya berkata, ‘Sungguh saya tidak dapat membaca:’ Lalu ia mengambil dan mendekap saya yang kedua kalinya, kemudian ia melepaskan saya, lalu ia berkata, ‘Bacalah!’ Maka, saya berkata, ‘Sungguh saya tidak bisa membaca’ Lalu ia mengambil dan mendekap saya yang ketiga kalinya, kemudian ia melepaskan saya. Lalu ia membacakan, “Iqra’ bismi rabbikalladzi khalaq. Khalaqal insaana min’alaq. Iqra’ warabbukal akram. Alladzii ‘allama bil qalam. ‘Allamal insaana maa lam ya’lam. ‘Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. pulang dengan membawa ayat itu dengan perasaan hati yang goncang (dalam satu riwayat: dengan tubuh gemetar). Lalu, beliau masuk menemui Khadijah binti Khuwailid, lantas beliau bersabda, ‘Selimutilah saya, selimutilah saya!’ Maka, mereka menyelimuti beliau sehingga keterkejutan beliau hilang. Beliau bersabda dan menceritakan kisah itu kepada Khadijah, ‘Sungguh saya takut atas diriku.’ Lalu Khadijah berkata kepada beliau, ‘Jangan takut (bergembiralah, maka) demi Allah, Allah tidak akan menyusahkan engkau selamanya. (Maka demi Allah), sesungguhnya engkau suka menyambung persaudaraan (dan berkata benar), menanggung beban dan berusaha membantu orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong penegak kebenaran.’ Kemudian Khadijah membawa beliau pergi kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza (bin Qushai, dan dia adalah) anak paman Khadijah. Ia (Waraqah) adalah seorang yang memeluk agama Nasrani pada zaman jahiliah. Ia dapat menulis tulisan Ibrani, dan ia menulis Injil dengan bahasa Ibrani (dalam satu riwayat: kitab berbahasa Arab. dan dia menulis Injil dengan bahasa Arab) akan apa yang dikehendaki Allah untuk ditulisnya. Ia seorang yang sudah sangat tua dan tunanetra. Khadijah berkata, Wahai putra pamanku, dengarkanlah putra saudaramu!’ Lalu Waraqah berkata kepada beliau, Wahai putra saudaraku, apakah yang engkau lihat?’ Lantas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam: menceritakan kepadanya tentang apa yang beliau lihat. Lalu Waraqah berkata kepada beliau, ‘Ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Musa! Wahai sekiranya saya masih muda, sekiranya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu….’ Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bertanya, ‘Apakah mereka akan mengusir saya?’ Waraqah menjawab, ‘Ya, belum pernah datang seorang laki-laki yang (membawa seperti apa yang engkau bawa kecuali ia ditolak (dalam satu riwayat: disakiti / diganggu). Jika saya masih menjumpai masamu, maka saya akan menolongmu dengan pertolongan yang tangguh.’ Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dan wahyu pun bersela, [sehingga Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersedih hati karenanya – menurut riwayat yang sampai kepada kami- dengan kesedihan yang amat dalam yang karenanya berkali-kali beliau pergi ke puncak-puncak gunung untuk menjatuhkan diri dari sana. Maka, setiap kali beliau sudah sampai di puncak dan hendak menjatuhkan dirinya, Malaikat Jibril menampakkan diri kepada beliau seraya berkata, ‘Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah yang sebenarnya.’ Dengan demikian, tenanglah hatinya dan mantaplah jiwanya. Kemudian beliau kembali pulang. Apabila dalam masa yang lama tidak turun wahyu, maka beliau pergi ke gunung seperti itu lagi. Kemudian setelah sampai di puncak, maka Malaikat Jibril menampakkan diri kepada beliau seraya berkata seperti yang dikatakannya pada peristiwa yang lalu – ].” [Namus (yang di sini diterjemahkan dengan Malaikat Jibril) ialah yang mengetahui rahasia sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain ].

3. Narrated ‘Aisha:

(the mother of the faithful believers) The commencement of the Divine Inspiration to Allah’s Apostle was in the form of good dreams which came true like bright day light, and then the love of seclusion was bestowed upon him. He used to go in seclusion in the cave of Hira where he used to worship (Allah alone) continuously for many days before his desire to see his family. He used to take with him the journey food for the stay and then come back to (his wife) Khadija to take his food like-wise again till suddenly the Truth descended upon him while he was in the cave of Hira. The angel came to him and asked him to read. The Prophet replied, “I do not know how to read.

The Prophet added, “The angel caught me (forcefully) and pressed me so hard that I could not bear it any more. He then released me and again asked me to read and I replied, ‘I do not know how to read.’ Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it any more. He then released me and again asked me to read but again I replied, ‘I do not know how to read (or what shall I read)?’ Thereupon he caught me for the third time and pressed me, and then released me and said, ‘Read in the name of your Lord, who has created (all that exists) has created man from a clot. Read! And your Lord is the Most Generous.” (96.1, 96.2, 96.3) Then Allah’s Apostle returned with the Inspiration and with his heart beating severely. Then he went to Khadija bint Khuwailid and said, “Cover me! Cover me!” They covered him till his fear was over and after that he told her everything that had happened and said, “I fear that something may happen to me.” Khadija replied, “Never! By Allah, Allah will never disgrace you. You keep good relations with your Kith and kin, help the poor and the destitute, serve your guests generously and assist the deserving calamity-afflicted ones.”

Khadija then accompanied him to her cousin Waraqa bin Naufal bin Asad bin ‘Abdul ‘Uzza, who, during the PreIslamic Period became a Christian and used to write the writing with Hebrew letters. He would write from the Gospel in Hebrew as much as Allah wished him to write. He was an old man and had lost his eyesight. Khadija said to Waraqa, “Listen to the story of your nephew, O my cousin!” Waraqa asked, “O my nephew! What have you seen?” Allah’s Apostle described whatever he had seen. Waraqa said, “This is the same one who keeps the secrets (angel Gabriel) whom Allah had sent to Moses. I wish I were young and could live up to the time when your people would turn you out.” Allah’s Apostle asked, “Will they drive me out?” Waraqa replied in the affirmative and said, “Anyone (man) who came with something similar to what you have brought was treated with hostility; and if I should remain alive till the day when you will be turned out then I would support you strongly.” But after a few days Waraqa died and the Divine Inspiration was also paused for a while.

[ 4 ] قال بن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى { يا أيها المدثر قم فأنذر } إلى قوله { والرجز فاهجر } فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره

Jabir bin AbduLlah Al-Anshari berkata, dimana ia sedang menceritakan tentang saat terjadinya turunnya wahyu- RasuluLlah SAW bercerita, “Pada suatu ketika aku berjalan, aku mendengar suara dari langit maka aku angkatlah pandanganku dan tiba-tiba ada malaikat yang mendatangiku ketika di gua Hira’ duduk di kursy diantara langit dan bumi. Aku merasa sangat ketakutan dan segera kembali ke rumahku dan berkata, “Selimutilah aku.” Maka Allah SWT menurunkan wahyu (يا أيها المدثر قم فأنذر) sampai pada ayat (والرجز فاهجر). – Setelah kejadian itu- turunlah wahyu secara terus menerus (berturut-turut)

4. Narrated Jabir bin ‘Abdullah Al-Ansari while talking about the period of pause in revelation reporting the speech of the Prophet “While I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira’ sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, ‘Wrap me (in blankets).’ And then Allah revealed the following Holy Verses (of Quran):

‘O you (i.e. Muhammad)! wrapped up in garments!’ Arise and warn (the people against Allah’s Punishment),… up to ‘and desert the idols.’ (74.1-5) After this the revelation started coming strongly, frequently and regularly.”

[ 5 ] حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله تعالى { لا تحرك به لسانك لتعجل به } قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال بن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت بن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى { لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه } قال جمعه له في صدرك وتقرأه { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه } قال فاستمع له وأنصت { ثم إن علينا بيانه } ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه

Said bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah SWT { لا تحرك به لسانك لتعجل به } , “Sesungguhnya RasuluLlah SAW menahan beban yang berat karena wahyu tersebut sehingga bibir beliau bergerak”. Ibnu Abbas kembali berkata, “Aku akan menggerakkan bibirku di hadapan kalian seperti RasuluLlah SAW menggerakkannya”. Said-pun menggerakkan bibirnya dan berkata, “Aku menggerakkan bibirku seperti Ibnu Abbas menggerakkan bibirnya”. Ibnu Abbas menambahkan,”Kemudian Allah menurunkan wahyu, “Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.

Narrated Said bin Jubair:

Ibn ‘Abbas in the explanation of the Statement of Allah. ‘Move not your tongue concerning (the Quran) to make haste therewith.” (75.16) Said “Allah’s Apostle used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips (quickly) with the Inspiration.” Ibn ‘Abbas moved his lips saying, “I am moving my lips in front of you as Allah’s Apostle used to move his.” Said moved his lips saying: “I am moving my lips, as I saw Ibn ‘Abbas moving his.” Ibn ‘Abbas added, “So Allah revealed ‘Move not your tongue concerning (the Qur’an) to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you (O Muhammad) the ability to recite it (the Qur’an) (75.16-17) which means that Allah will make him (the Prophet ) remember the portion of the Qur’an which was revealed at that time by heart and recite it. The Statement of Allah: And ‘When we have recited it to you (O Muhammad through Gabriel) then you follow its (Qur’an) recital’ (75.18) means ‘listen to it and be silent.’ Then it is for Us (Allah) to make It clear to you’ (75.19) means ‘Then it is (for Allah) to make you recite it (and its meaning will be clear by itself through your tongue). Afterwards, Allah’s Apostle used to listen to Gabriel whenever he came and after his departure he used to recite it as Gabriel had recited it.”

[ 6 ] حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري ح وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة

Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. adalah orang yang paling suka berderma [dalam kebaikan ], dan paling berdermanya beliau adalah pada bulan Ramadhan ketika Jibril menjumpai beliau. Ia menjumpai beliau pada setiap malam dari bulan Ramadhan [sampai habis bulan itu], lalu Jibril bertadarus Al-Qur’an dengan beliau. Sungguh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. adalah lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang dilepas.”

Narrated Ibn ‘Abbas:

Allah’s Apostle was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Gabriel met him. Gabriel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Qur’an. Allah’s Apostle was the most generous person, even more generous than the strong uncontrollable wind (in readiness and haste to do charitable deeds).


[ 7 ] حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و { يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون } قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان بن الناظور صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال بن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري

AbduLlah bin Abbas meriwayatkan bahwa Abu Sufyan bin Har bercerita kepadanya bahwa Heraklius mengirimkan utusan kepadanya ketika ia mengiringi sebuah karavan dari Quraisy. Mereka adalah saudagar yang melakukan perdagangan ke Syam (Syiria) ketika itu RasuluLlah SAW sedang melaksanakan gencatan senjata dengan Abu Sufyan dan kafir Quraisy. Kemudiian Abu Sufyan dan para sahabatnya mengunjungi Heraklius ke Yerusalem yang saat itu sedang berada di istana. Maka Heraklius memanggilnya untuk datang di majlisnya sedang di kanan kirinya dikelilingi para pembesar negeri Rum. Ia memanggil Abu Sufyang dan mendatangkan penterjemah untuk menerjemahkan pertanyaan Heraklius dan menyampaikannya kepada Abu Sufyan.

Heraklius bertanya, “Siapakah diantara kalian yang memiliki hubungan dekat dengan orang yang mengaku bahwa ia adalah nabi ?” Abu Sufyan menjawab, “Saya yang paling dekat nasabnya diantara mereka.”

Heraklius bertanya, “Bawa dia mendekat kepadaku dan perintahkan para sahabatnya berada di belakang dia”. Abu Sufyang menambahkan, bahwa Heraklius berkata kepada penterjemah, “Katakan kepada mereka (para sahabat Abu Sufyan) bahwa aku akan bertanya kepadanya tentang orang ini (Nabi Muhammad SAW). Apabila dia berdusta kepadaku maka tentu para sahabatnya akan menyangkalnya.

Abu Sufyan berkata, “ Demi Allah jika tidak karena aku malu kepada para sahabatku yang akan menganggap aku sebagai pembohong, niscaya aku akan berbohong tentang dia (RasuluLla SAW). Pertanyaan pertama yang ditanyakan kepadaku adalah :

“Bagai mana keadaan leluhur (nasab) nya diantara kalian ?”

Aku menjawab, “Dia (SAW) memiliki nasab yang baik (bangsawan) diantara kami”.

Heraklius melanjutkan pertanyaannya, ‘Apakah diantara kamu sebelumnya ada yang mengatakan perkataan seperti itu (mengklaim diri menjadi nabi) ?” Maka aku menjawab, “Tidak ada”.

H : “Adakah dari leluhurnya yang menjadi seorang raja ?” Ake menjawab ,”Tidak ada”.

H : “Apakah pengikutnya orang-orang terhormat ataukah orang-orang lemah (ضعفاء) “. Aku menjawab, “Bahkan pengikutnya adalah para ضعفاء

H : “Apakah pengikut mereka berkurang atau bertambah ?” Aku menjawab, “Pengikut mereka selalu bertambah”.

H : “Adakah diantara mereka yang murtad meninggalkan agamanya karena benci dengan agamanya setelah mereka masuk ?” Aku menjawab “Tidak ada”.

H : “Adakah diantara kamu yang menganggap Dia (SAW) sebagai pembohong sebelum mendakwakan diri sebagai nabi ?” Aku menjawab “Tidak “.

H : ”Apakah dia pernah mengingkari janji ?” Aku menjawab, “Tidak, dan kami bersamanya dalam waktu yang lama dan tidak pernah melihat dia melakukannya. –Kami mengadakan gencatan senjata dengannya akan tetapi kami tidak mengetahui apa yang akan ia lakukan. Dan kami tidak menemukan alasan untuk mengatakan sesuatu yang berlawanan dengannya. ”.

H : “Apakah kamu semua memerangi dia ?” Aku menjawab “Ya”

H : “Bagaimana hasil dari peperangan itu ?”Aku menjawab, “peperangan diantara kami kompetitif terkadang kemenangan di pihak kami dan terkadang kemenangan di pihaknya”.

H : “Apa yang ia perintahkan kepada kamu sekalian ?” Aku menjawab , “Ia memerintahkan, ‘Sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tinggalkan apa yang diyakini oleh nenek moyangmu sekalian’ Dan memerintahkan kami mengerjakan shalat, berkata jujur, dan menjaga kesucian (berbudi luhur) dan menyambung tali persaudaraan.

Kemudian Heraklius berkata kepada penterjemah, “Katakan kepada dia (Abu Sufyan) bahwa aku bertanya tentang nasabnya dan engkau menjawab bahwa dia dari keturunan bangsawan (memiliki nasab yang baik). Memang demikianlah Rasul (utusan Allah) di utus diantara nasab kaumnya. Dan aku bertanya kepadamu apakah sebelum dia ada orang yang mengklaim (mendakwakan diri) menjadi nabi maka kamu menjawab –tidak ada- Aku (Heraklius) katakan apabila ada orang yang sebelumnya mendakwakan diri sebagai nabi maka akan aku katakan bahwa ia hanya mengikuti (meniurukan) pernyataan orang sebelum dia (dalam hal mendakwakan diri sebagai nabi).

Kemudian aku katakan kepadamu apakah dari nenek moyangnya ada yang menjadi raja, engkau menjawab ‘tidak’. Aku katakan apabila diantara moyangnya ada yang menjadi raja maka dapat aku katakan bahwa ia (dengan pernyataannya) hanya ingin mendapatkan kembali kerajaan nenek moyangnya. Kemudian aku bertanya kepadamu apakah kamu sekalian menganggap dia pernah berbohong sebelum dia mendakwakan diri sebagai nabi, dan kamu menjawab ‘tidak’. Maka dapat aku katakan tidaklah mungkin seseorang yang sedikitpun tidak pernah berbohong kepada manusia kemudian ia berbohong kepada Allah. Heraklius melanjutkan -Dan aku bertanya kepadamu apakah pengikutnya terdiri orang-orang terhormat ataukah orang-orang lemah / ضعفاء maka engkau menjawab bahwa pengikutnya dari golongan orang lemah. Memang demikianlah Rasul itu memiliki pengikut dari golongan ضعفاء . Heraklius melanjutkan – Aku bertanya kepadamu apakah pengikut mereka bertambah atau berkurang dan engkau menjawab pengikut mereka bertambah. Memang demikianlah perkara iman akan selalu bertambah sehingga ia sempurna. Kemudian aku bertanya kepadamu adakah diantara mereka yang keluar dari agamanya karena benci terhadap agamanya setelah mereka masuk ke dalamnya, dan engkau menjawab ‘tidak’. Demikianlah iman (kebenaran) apabila telah meresap akan membuat hati menjadi senang. Kemudian aku bertanya kepadamu apakah ia pernah mengingkari janji maka engkau menjawab ‘tidak’. Demikianlah rasul tidak pernah mengingkari janji. Kemudian aku bertanya kepadamu dalam hal apa kamu semua diperintah dan kamu menjawab bahwa kamu semua diperintah untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan melarang kamu menyembah berhala dan memerintahkanmu mengerjakan salat dan berkata jujur dan menjaga diri dari perbuatan kotor. Apabila yang kamu katakan semua itu benar, maka pasti segera ia akan menempati (menguasai) tempatku ini. Dan aku mengetahui hal ini (dari kitab injil) bahwa ia (Nabi akhir Zaman SAW) akan muncul akan tetapi aku tidak mengetahui bahwa ia dari golongan kamu sekalian. Jika saja aku dapat menjangkaunya niscaya aku ingin menemuinya. Jika aku berada di dekatnya niscaya akan aku cuci kedua telapak kakinya.

Setelah itu kemudian Heraklius minta surat RasuluLlah SAW yang telah dikirimkan oleh Dihyah kepada gubernur Bashrah kemudian diberikan kepada raja Heraklius kemudian dibacanya. Isi dari surat itu adalah

بسم الله الرحمن الرحيم

Dari Muhammad hamba Allah dan utusan-Nya kepada Heraklius penguasa Rumawi.

Keselamatan akakn selalu menyertai orang yang mengikuti petunjuk. Adapun sesudah itu, sesungguhnya aku mengajak kamu pada Islam. Islamlah kamu maka kamu akan selamat dan Allah akan memberikan pahalamu dua kali lipat. Apabila kamu berpaling maka kamu telah berbuat kesalahan / dosa dan :

و { يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون }

Wahai ahli kitab kemarilah pada kalimat yang sama antara kami dengan kalian semua (yaitu) tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan tidak menjadikan sebagian dengan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika kamu berpaling maka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim (yang berserah diri kepada Allah).

Abu Sufyan kemudian menambahkan, “Ketika Heraklius selesai menyampaikan pidatonya dan telah membaca maka suasana menjadi gempar dan terdengar teriakan-teriakan yang sangat keras maka kami keluar lantas aku memberitahu kepada para sahabatku bahwa pertanyaan tentang Ibn-Abi-Kabsha (RasuluLlah SAW) telah membuat takut penguasa Bani Asfar (penguasa Bizantium). Maka aku menjadi yakin bahwa dalam waktu dekat bahwa Nabi SAW kelak dalam waktu dekat akan menjadi penakluk, Allahpun membimbingku menerima Islam.

Perawi menambahkan, bahwa Ibn An-Nathur penguasa / gubernur Ilya’ (Jerusalem) dan Heraklius adalah pemimpin orang-orang kristren daerah Syam (Syiria). Ibn An-Natur menceritakan bahwa suatu kali Heraklius mengunjungi Ilya’ (Yerusalem) dan bangun pagi-pagi dengan wajah yang masam. Beberapa penasehat spiritual (pendeta) bertanya kepadanya mengapa ia dalam perasaan seperti itu ? . Perlu diketahui bahwa Heraklius adalah seorang peramal dan ahli astrologi (ahli perbintangan / ahli nujum) . Maka ia (Heraklius) berkata kepada mereka, “Sesungguhnya pada suatu ketika di malam hari saat aku melihat bintang-bintang aku melihat bahwa pemimpin dari orang-orang yang biasa melakukan khitan telah muncul. Siapakah mereka yang melakukan kebiasaan ber khitan ?” Orang-orang menjawab, “Selain orang Yahudi tidak ada yang melakukan khitan oleh karena itu janganlah merasa khawatir terhadap mereka. Buatlah pengumuman dan perintahkan untuk membunuh semua orang yahudi yang ada di negaramu”.

Dan pada saat mereka dalam keadaan seperti itu tiba-tiba seorang utusan dari raja ghasan datang menghadap Heraklius dan memberitahukan berita tentang RasuluLlah SAW. Setelah Heraklius menerima berita tersebut kemudian ia berkata, “Pergilah dan cari informasi apakah dia (utusan raja Ghasan) berkhitan atau tidak”. Maka merekapun mencari informasi dan diketahui bahwa dia melakukan khitan. Dan ditanyakan tentang keadaan orang Arab maka dijawab bahwa mereka melakukan khitan.

Kemudian Heraklius berkata,”Dialah pemimpin umat ini telah muncul”. Setelah itu ia menulis surat kepada sahabatnya di kerajaan Rumawi yang setara ilmunya dengan dia. Dan dia (Heraklius merapat ke daerah Al-Hamsh (Sebuah kota di Syiria) dan tinggal di sana sampai datang surat dari sahabatnya yang membenarkan / menyatakan sependapat dengan pendapat Heraklius atas munculnya Rasul Utusan Allah SAW, bahwa dia (SAW) adalah seorang nabi. Setelah itu Herakliu mengundang seluruh pemimpin Bizantium untuk berkumpul di istananya di kota Hamsh. Setelah mereka berkumpul Heraklius memerintahkan untuk menutup pintu istana. Maka pintupu ditutup dan kemudian Heraklius keluar menemui mereka dan berkata, “Wahai penduduk Bizantium, Jika kalian ingin selamat dan beruntung serta berada dalam kebenaran, dan menginginkan kerajaanmu tetap berdiri ? Maka berikrar setialah kalian semua kepada Nabi itu (SAW) / masuk agama Islam.

Mendengar pernyataan Heraklius maka Merekapun berteriak dan berhamburan lari keluar istana akan tetapi mendapati pintu istana telah tertutup. Heraklius menyadari kebencian mereka untuk menerima Islam dan tidak ada harapan lagi untuk pada iman mereka maka Heraklius berkata, “Perintahkan mereka kembali menghadapku”. Dan setelah mereka kembali menghadap Heraklius berkata lagi, “Sesungguhnya aku telah mengucapkan apa yang harus aku katakan semua itu untuk menguji kekuatan pendirian kalian dan aku telah melihatnya sendiri (akan kekuatan pendirian kalian). Maka merekapun bersujud di hadapan Heraklius dan senang kepadanya, dan ini akhir dari kisah Heraklius yang diriwayatkan oleh Shalih bin Kaysan dan Yusuf dan Ma’mar dari Az-Zuhry….

Narrated ‘Abdullah bin ‘Abbas:

Abu Sufyan bin Harb informed me that Heraclius had sent a messenger to him while he had been accompanying a caravan from Quraish. They were merchants doing business in Sham (Syria, Palestine, Lebanon and Jordan), at the time when Allah’s Apostle had truce with Abu Sufyan and Quraish infidels. So Abu Sufyan and his companions went to Heraclius at Ilya (Jerusalem). Heraclius called them in the court and he had all the senior Roman dignitaries around him. He called for his translator who, translating Heraclius’s question said to them, “Who amongst you is closely related to that man who claims to be a Prophet?” Abu Sufyan replied, “I am the nearest relative to him (amongst the group).”

Heraclius said, “Bring him (Abu Sufyan) close to me and make his companions stand behind him.” Abu Sufyan added, Heraclius told his translator to tell my companions that he wanted to put some questions to me regarding that man (The Prophet) and that if I told a lie they (my companions) should contradict me.” Abu Sufyan added, “By Allah! Had I not been afraid of my companions labeling me a liar, I would not have spoken the truth about the Prophet. The first question he asked me about him was:

‘What is his family status amongst you?’

I replied, ‘He belongs to a good (noble) family amongst us.’

Heraclius further asked, ‘Has anybody amongst you ever claimed the same (i.e. to be a Prophet) before him?’

I replied, ‘No.’

He said, ‘Was anybody amongst his ancestors a king?’

I replied, ‘No.’

Heraclius asked, ‘Do the nobles or the poor follow him?’

I replied, ‘It is the poor who follow him.’

He said, ‘Are his followers increasing decreasing (day by day)?’

I replied, ‘They are increasing.’

He then asked, ‘Does anybody amongst those who embrace his religion become displeased and renounce the religion afterwards?’

I replied, ‘No.’

Heraclius said, ‘Have you ever accused him of telling lies before his claim (to be a Prophet)?’

I replied, ‘No. ‘

Heraclius said, ‘Does he break his promises?’

I replied, ‘No. We are at truce with him but we do not know what he will do in it.’ I could not find opportunity to say anything against him except that.

Heraclius asked, ‘Have you ever had a war with him?’

I replied, ‘Yes.’

Then he said, ‘What was the outcome of the battles?’

I replied, ‘Sometimes he was victorious and sometimes we.’

Heraclius said, ‘What does he order you to do?’

I said, ‘He tells us to worship Allah and Allah alone and not to worship anything along with Him, and to renounce all that our ancestors had said. He orders us to pray, to speak the truth, to be chaste and to keep good relations with our Kith and kin.’

Heraclius asked the translator to convey to me the following, I asked you about his family and your reply was that he belonged to a very noble family. In fact all the Apostles come from noble families amongst their respective peoples. I questioned you whether anybody else amongst you claimed such a thing, your reply was in the negative. If the answer had been in the affirmative, I would have thought that this man was following the previous man’s statement. Then I asked you whether anyone of his ancestors was a king. Your reply was in the negative, and if it had been in the affirmative, I would have thought that this man wanted to take back his ancestral kingdom.

I further asked whether he was ever accused of telling lies before he said what he said, and your reply was in the negative. So I wondered how a person who does not tell a lie about others could ever tell a lie about Allah. I, then asked you whether the rich people followed him or the poor. You replied that it was the poor who followed him. And in fact all the Apostle have been followed by this very class of people. Then I asked you whether his followers were increasing or decreasing. You replied that they were increasing, and in fact this is the way of true faith, till it is complete in all respects. I further asked you whether there was anybody, who, after embracing his religion, became displeased and discarded his religion. Your reply was in the negative, and in fact this is (the sign of) true faith, when its delight enters the hearts and mixes with them completely. I asked you whether he had ever betrayed. You replied in the negative and likewise the Apostles never betray. Then I asked you what he ordered you to do. You replied that he ordered you to worship Allah and Allah alone and not to worship any thing along with Him and forbade you to worship idols and ordered you to pray, to speak the truth and to be chaste. If what you have said is true, he will very soon occupy this place underneath my feet and I knew it (from the scriptures) that he was going to appear but I did not know that he would be from you, and if I could reach him definitely, I would go immediately to meet him and if I were with him, I would certainly wash his feet.’ Heraclius then asked for the letter addressed by Allah’s Apostle

which was delivered by Dihya to the Governor of Busra, who forwarded it to Heraclius to read. The contents of the letter were as follows: “In the name of Allah the Beneficent, the Merciful (This letter is) from Muhammad the slave of Allah and His Apostle to Heraclius the ruler of Byzantine. Peace be upon him, who follows the right path. Furthermore I invite you to Islam, and if you become a Muslim you will be safe, and Allah will double your reward, and if you reject this invitation of Islam you will be committing a sin by misguiding your Arisiyin (peasants). (And I recite to you Allah’s Statement:)

‘O people of the scripture! Come to a word common to you and us that we worship none but Allah and that we associate nothing in worship with Him, and that none of us shall take others as Lords beside Allah. Then, if they turn away, say: Bear witness that we are Muslims (those who have surrendered to Allah).’ (3:64).

Abu Sufyan then added, “When Heraclius had finished his speech and had read the letter, there was a great hue and cry in the Royal Court. So we were turned out of the court. I told my companions that the question of Ibn-Abi-Kabsha) (the Prophet Muhammad) has become so prominent that even the King of Bani Al-Asfar (Byzantine) is afraid of him. Then I started to become sure that he (the Prophet) would be the conqueror in the near future till I embraced Islam (i.e. Allah guided me to it).”

The sub narrator adds, “Ibn An-Natur was the Governor of llya’ (Jerusalem) and Heraclius was the head of the Christians of Sham. Ibn An-Natur narrates that once while Heraclius was visiting ilya’ (Jerusalem), he got up in the morning with a sad mood. Some of his priests asked him why he was in that mood? Heraclius was a foreteller and an astrologer. He replied, ‘At night when I looked at the stars, I saw that the leader of those who practice circumcision had appeared (become the conqueror). Who are they who practice circumcision?’ The people replied, ‘Except the Jews nobody practices circumcision, so you should not be afraid of them (Jews).

‘Just Issue orders to kill every Jew present in the country.’

While they were discussing it, a messenger sent by the king of Ghassan to convey the news of Allah’s Apostle to Heraclius was brought in. Having heard the news, he (Heraclius) ordered the people to go and see whether the messenger of Ghassan was circumcised. The people, after seeing him, told Heraclius that he was circumcised. Heraclius then asked him about the Arabs. The messenger replied, ‘Arabs also practice circumcision.’

(After hearing that) Heraclius remarked that sovereignty of the ‘Arabs had appeared. Heraclius then wrote a letter to his friend in Rome who was as good as Heraclius in knowledge. Heraclius then left for Homs. (a town in Syrian and stayed there till he received the reply of his letter from his friend who agreed with him in his opinion about the emergence of the Prophet and the fact that he was a Prophet. On that Heraclius invited all the heads of the Byzantines to assemble in his palace at Homs. When they assembled, he ordered that all the doors of his palace be closed. Then he came out and said, ‘O Byzantines! If success is your desire and if you seek right guidance and want your empire to remain then give a pledge of allegiance to this Prophet (i.e. embrace Islam).’

(On hearing the views of Heraclius) the people ran towards the gates of the palace like onagers but found the doors closed. Heraclius realized their hatred towards Islam and when he lost the hope of their embracing Islam, he ordered that they should be brought back in audience.

(When they returned) he said, ‘What already said was just to test the strength of your conviction and I have seen it.’ The people prostrated before him and became pleased with him, and this was the end of Heraclius’s story (in connection with his faith).

Diposkan oleh Saheeh-Bukhari di 20:20 0 komentar

Minggu, 2008 Juli 13

Kitab Al Iman كتاب الإيما

كتاب الإيمان

[ 8 ] حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

Narrated Ibn ‘Umar:

Allah’s Apostle said: Islam is based on (the following) five (principles):

1. To testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is Allah’s Apostle.

2. To offer the (compulsory congregational) prayers dutifully and perfectly.

3. To pay Zakat (i.e. obligatory charity) .

4. To perform Hajj. (i.e. Pilgrimage to Mecca)

5. To observe fast during the month of Ramadan.

Ibnu Umar meriwayatkan :

RasuluLlah SAW bersabda, Islam didirikan atas lima dasar :

1. Syahadat (bersaksi) bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

2. mendirikan shalat.

3. Memberikan Zakat.

4. Hajji.

5. Puasa di bulan Ramadhan.


] 9 ] حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “Faith (Belief) consists of more than sixty branches (i.e. parts). And Haya (This term “Haya” covers a large number of concepts which are to be taken together; amongst them are self respect, modesty, bashfulness, and scruple, etc.) is a part of faith.”

Abu Hurairah meriwayatkan : Nabi SAW bersabda, “Iman itu ada lebih dari 60 cabang, dan malu adalah sebagian cabang dari iman


] 10 ] حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم

Narrated ‘Abdullah bin ‘Amr:

The Prophet said, “A Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. And a Muhajir (emigrant) is the one who gives up (abandons) all what Allah has forbidden.”

Nabi SAW bersabda, “Seorang Muslim adalah orang yang orang islam lain dapat selamat dari lisannya dan tangannya Dan Muhajir (orang yang berhijrah) adalah orang yang menghindarkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah kepadanya.


[ 11 ] حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده

Narrated Abu Musa:

Some people asked Allah’s Apostle, “Whose Islam is the best? i.e. (Who is a very good Muslim)?” He replied, “One who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.”

Beberapa orang bertanya kepada RasuluLlah SAW, Islam yang bagaimana yang paling baik (utama) ?” Beliau SAW menjawab, ‘Mereka yang orang muslim selamat dari lisannya dan dari tangannya”.

[ 12 ] حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

Narrated ‘Abdullah bin ‘Amr:

A man asked the Prophet , “What sort of deeds or (what qualities of) Islam are good?” The Prophet replied, ‘To feed (the poor) and greet those whom you know and those whom you do not Know

Seseorang bertanya kepaeda Nabi SAW, “Islam bagaimana yang paling baik ?” Beliau menjawab, “Yang memberi makanan (kepada orang yang lapar) dan yang menebarkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal”.

[ 13 ] حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

Narrated Anas:

The Prophet said, “None of you will have faith till he wishes for his (Muslim) brother what he likes for himself.”

Nabi SAW bersabda, “Tidak seorangpun dari kamu sempurna imannya hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri”.

[ 14 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده

Narrated Abu Huraira:

“Allah’s Apostle said, “By Him in Whose Hands my life is, none of you will have faith till he loves me more than his father and his children.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Dwmi Dzat yang diriku berada di Tangan-Nya, tidaklah beriman kamu sekalian sehingga Aku (SAW) lebih ia cintai dari pada orang tuanya dan anaknya”.

[ 15 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

Narrated Anas:

The Prophet said “None of you will have faith till he loves me more than his father, his children and all mankind.”

Nabi SAW bersasbda, “Tidaklah beriman kamu sekalian sehingga aku (SAW) lebih ia cintai daripada orang tuanya dan anak-anaknya dan semua manuisa”.

[ 16 ] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار

Narrated Anas:

The Prophet said, “Whoever possesses the following three qualities will have the sweetness (delight) of faith:

1. The one to whom Allah and His Apostle becomes dearer than anything else.

2. Who loves a person and he loves him only for Allah’s sake.

3. Who hates to revert to Atheism (disbelief) as he hates to be thrown into the fire.”

Nabi SAW bersabda,”Tiga perkara apabila ada pada diri seseorang maka ia akan dapat merasakan manisnya iman. 1. Apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lain. 2. Tidaklah seseorang mencintai melainkan cinytanya hanya karena Allah. 3. Ia benci kepada kekafiran sebagaimana bencinya ia jika ia delemparkan ke dalam api neraka”.

[ 17 ] حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار

Narrated Anas:

The Prophet said, “Love for the Ansar is a sign of faith and hatred for the Ansar is a sign of hypocrisy.”

Nabi SAW bersabda, “Tanda – tanda iman adalah cinta kepada para sahabat Anshar RA, dan tanda – tanda munafik adalah benci kepada para sahabat Anshar RA.

[ 18 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك

Narrated ‘Ubada bin As-Samit:

who took part in the battle of Badr and was a Naqib (a person heading a group of six persons), on the night of Al-‘Aqaba pledge: Allah’s Apostle said while a group of his companions were around him, “Swear allegiance to me for:

1. Not to join anything in worship along with Allah.

2. Not to steal.

3. Not to commit illegal sexual intercourse.

4. Not to kill your children.

5. Not to accuse an innocent person (to spread such an accusation among people).

6. Not to be disobedient (when ordered) to do good deed.”

The Prophet added: “Whoever among you fulfills his pledge will be rewarded by Allah. And whoever indulges in any one of them (except the ascription of partners to Allah) and gets the punishment in this world, that punishment will be an expiation for that sin. And if one indulges in any of them, and Allah conceals his sin, it is up to Him to forgive or punish him (in the Hereafter).” ‘Ubada bin As-Samit added: “So we swore allegiance for these.” (points to Allah’s Apostle)

Dari Ubadah bin Shamit – Ia adalah orang yang menyaksikan yakni ikut bertempur dalam Perang Badar (bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. Ia adalah salah seorang yang menjadi kepala rombongan pada malam baiat Aqabah – (dan dari jalan lain: Sesungguhnya aku adalah salah satu kepala rombongan yang dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam.) bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda dan di sekeliling beliau ada beberapa orang sahabatnya (Dalam riwayat lain : ketika itu kami berada di sisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam dalam suatu majelis [dalam suatu rombongan, lalu beliau bersabda 8, “Kemarilah kalian”], “Berbaiatlah kamu kepadaku (dalam riwayat lain: Kubaiat kamu sekalian) untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anakmu (dan kamu tidak akan merampas). Jangan kamu bawa kebohongan yang kamu buat-buat antara kaki dan tanganmu, dan janganlah kamu mendurhakai(ku) dalam kebaikan. Barangsiapa di antara kamu yang menepatinya, maka pahalanya atas Allah. Barang siapa yang melanggar sesuatu dari itu dan dia dihukum (karenanya) di dunia, maka hukuman itu sebagai tebusannya (dan penyuci dirinya). Dan, barangsiapa yang melanggar sesuatu dari semua itu kemudian ditutupi oleh Allah (tidak terkena hukuman), maka hal itu terserah Allah. Jika Dia menghendaki, maka Dia memaafkannya. Dan, jika Dia menghendaki, maka Dia akan menghukumnya.” (Ubadah berkata ), “Maka kami berbaiat atas hal itu.”

[ 19 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن

Narrated Abu Said Al-Khudri:

Allah’s Apostle said, “A time will come that the best property of a Muslim will be sheep which he will take on the top of mountains and the places of rainfall (valleys) so as to flee with his religion from afflictions.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Akan datang suatu masa dimana kekayaan yang paling baik bagi seorang muslim adalah domba yang ia bawa ke puncak gunung dan lembah-lembah karena ia melarikan diri dengan agamanya dari dari fitnah”

[ 20 ] حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا

Narrated ‘Aisha:

Whenever Allah’s Apostle ordered the Muslims to do something, he used to order them deeds which were easy for them to do, (according to their strength endurance). They said, “O Allah’s Apostle! We are not like you. Allah has forgiven your past and future sins.” So Allah’s Apostle became angry and it was apparent on his face. He said, “I am the most Allah fearing, and know Allah better than all of you do.”

‘Aisayh RA meriwayatkan, apabila RasuluLlah SAW memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sesuatu maka beliau memerintahkan untuk melakukan amal/perbuatan yang mudah untuk mereka lakukan (yang sesuai dengan kemampuan mereka). -Diantara mereka- berkata, “Wahai RasuluLlah, sesungguhnya keadaan kami tidaklah seperti engkau, . Sesungguhnya Allah telah mengampuni engkau atas dosa engkau yang telah lalu maupun yang akan datang.” Maka RasuluLlah marah hingga tampak membekas pada wajah beliaudan bersabda, “Sesungguhnya yang paling bertaqwa dan yang paling tahu kepada Allah dari kamu semua adalah aku”.

[ 21 ] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار

Narrated Anas:

The Prophet said, “Whoever possesses the following three qualities will taste the sweetness of faith:

1. The one to whom Allah and His Apostle become dearer than anything else.

2. Who loves a person and he loves him only for Allah’s sake.

3. Who hates to revert to disbelief (Atheism) after Allah has brought (saved) him out from it, as he hates to be thrown in fire.”

RasuluLlah bersabda, “Tiga perkara apabila terdapat pada diri seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman. 1 Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lain. 2 Orang yang mencintai seseorang, tidaklah cintanya itu kecuali karena Allah. 3 Orang yang benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api (neraka).

[ 22 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير

Narrated Abu Said Al-Khudri:

The Prophet said, “When the people of Paradise will enter Paradise and the people of Hell will go to Hell, Allah will order those who have had faith equal to the weight of a grain of mustard seed to be taken out from Hell. So they will be taken out but (by then) they will be blackened (charred). Then they will be put in the river of Haya’ (rain) or Hayat (life) (the Narrator is in doubt as to which is the right term), and they will revive like a grain that grows near the bank of a flood channel. Don’t you see that it comes out yellow and twisted”

RasuluLlah bersabda, “Ahli surga masuk ke dalam surga. Dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah SWT berfirman, “Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya ada -seberat biji sawi- dari iman.” Maka keluarlah mereka dari neraka dalam keadaan hitam pekat. Maka dilemparkanlah mereka ke sungai Hayat maka tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh di tepi sungai. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka keluar dalam keadaan kuning pucat lagi bungkuk.

[ 23 ] حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين

Narrated Abu Said Al-Khudri:

Allah’s Apostle said, “While I was sleeping I saw (in a dream) some people wearing shirts of which some were reaching up to the breasts only while others were even shorter than that. Umar bin Al-Khattab was shown wearing a shirt that he was dragging.” The people asked, “How did you interpret it? (What is its interpretation) O Allah’s Apostle?” He (the Prophet ) replied, “It is the Religion.”

Abu Said al-Khudri berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, ‘Ketika aku tidur, aku bermimpi manusia. Diperlihatkan kepadaku mereka memakai bermacam-macam baju, ada yang sampai susu, dan ada yang (sampai 4/201) di bawah itu. Umar ibnul Khaththab diperlihatkan juga kepadaku dan ia memakai baju yang ditariknya.’ Mereka berkata, ‘Apakah takwilnya, wahai Rasulullah?’ Nabi bersabda, ‘Agama.’”

باب الحياء من الإيمان

[ 24 ] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان

Narrated ‘Abdullah (bin ‘Umar):

Once Allah’s Apostle passed by an Ansari (man) who was admonishing to his brother regarding Haya’. On that Allah’s Apostle said, “Leave him as Haya’ is a part of faith.” (See Hadith No. 8)

Salim bin Abdullah dari ayahnya, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam lewat pada seorang Anshar yang sedang memberi nasihat (dalam riwayat lain: menyalahkan ) saudaranya perihal malu. (Ia berkata, “Sesungguhnya engkau selalu merasa malu”, seakan-akan ia berkata, “Sesungguhnya malu itu membahayakanmu.”) Lalu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, “Biarkan dia, karena malu itu sebagian dari iman.”

باب { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم }

[ 25 ] حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله

Narrated Ibn ‘Umar:

Allah’s Apostle said: “I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah’s Apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity, so if they perform a that, then they save their lives an property from me except for Islamic laws and then their reckoning (accounts) will be done by Allah.”

Ibnu Umar ra. mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, “Saya diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan memberikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka terpelihara daripadaku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka atas Allah.”

[ 26 ] حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle was asked, “What is the best deed?” He replied, “To believe in Allah and His Apostle (Muhammad). The questioner then asked, “What is the next (in goodness)? He replied, “To participate in Jihad (religious fighting) in Allah’s Cause.” The questioner again asked, “What is the next (in goodness)?” He replied, “To perform Hajj (Pilgrim age to Mecca) ‘Mubrur, (which is accepted by Allah and is performed with the intention of seeking Allah’s pleasure only and not to show off and without committing a sin and in accordance with the traditions of the Prophet).”

RasuluLlah SAW ditanya “amal apa yang paling utama”.

Beliau menjawab, “Iman kepada allah dan Rasul-Nya”.

“Kemudian apa lagi ?”

Beliau menjawab “Jihad di jalan Allah”.

“Kemudian apa lagi “

Beliau menjawab, “hajji Mabrur”.

[ 27 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري

Narrated Sa’d:

Allah’s Apostle distributed (Zakat) amongst (a group of) people while I was sitting there but Allah’s Apostle left a man whom I thought the best of the lot. I asked, “O Allah’s Apostle! Why have you left that person? By Allah I regard him as a faithful believer.” The Prophet commented: “Or merely a Muslim.” I remained quiet for a while, but could not help repeating my question because of what I knew about him. And then asked Allah’s Apostle, “Why have you left so and so? By Allah! He is a faithful believer.” The Prophet again said, “Or merely a Muslim.” And I could not help repeating my question because of what I knew about him. Then the Prophet said, “O Sa’d! I give to a person while another is dearer to me, for fear that he might be thrown on his face in the Fire by Allah.

Dari Sa’ad bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. memberikan kepada sekelompok orang, dan Sa’ad sedang duduk, lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam meninggalkan seorang laki-laki (Beliau tidak memberinya, dan ). Lelaki itu adalah orang yang paling menarik bagi saya (lalu saya berjalan menuju Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. dan saya membisikkan kepadanya) lantas saya berkata, “wahai Rasulullah, ada apakah engkau terhadap Fulan? Demi Allah saya melihat dia seorang mukmin.” Beliau berkata, “Atau seorang muslim.” Saya diam sebentar, kemudian apa yang saya ketahui dari Beliau itu mengalahkan saya, lalu saya ulangi perkataan saya. Saya katakan, “Ada apakah engkau terhadap Fulan? Demi Allah saya melihatnya sebagai sebagai seorang mukmin.” Beliau berkata, “Atau seorang muslim”. Saya diam sebentar, kemudian apa yang saya ketahui dari Beliau mengalahkan saya, dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. mengulang kembali perkataannya. (Dan dalam satu riwayat disebutkan: kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. menepukkan tangannya di antara leher dan pundakku). Kemudian beliau bersabda, “(Kemarilah) wahai Sa’ad! Sesungguhnya saya memberikan kepada seorang laki-laki sedang orang lain lebih saya cintai daripada dia, karena saya takut ia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka.”


[ 28 ] حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

Narrated ‘Abdullah bin ‘Amr:

A person asked Allah’s Apostle . “What (sort of) deeds in or (what qualities of) Islam are good?” He replied, “To feed (the poor) and greet those whom you know and those whom you don’t know.”

Seseorang bertanya kepada RasuluLlah SAW, “Islam bagaimana yang paling baik ?” Maka RasuluLlah SAW menjawab, “Memberi makan (orang fakir), dan menebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal”.


[ 29 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط

Narrated Ibn ‘Abbas:

The Prophet said: “I was shown the Hell-fire and that the majority of its dwellers were women who were ungrateful.” It was asked, “Do they disbelieve in Allah?” (or are they ungrateful to Allah?) He replied, “They are ungrateful to their husbands and are ungrateful for the favors and the good (charitable deeds) done to them. If you have always been good (benevolent) to one of them and then she sees something in you (not of her liking), she will say, ‘I have never received any good from you.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Aku melihat neraka dan kabanyakan ahlinya adalah wanita yang tidak bersyukur”.

Ditanyakan, “Apakah mereka kufur kepada Allah (Atau mereka tidak bersyukur kepada allah) ?”

RasuluLlah SAW menjawab, “Mereka tiada bersyukur kepada suaminya, dan tidak bersyukur terhadap perbuatan baik (kepadanya). Jika engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka kemudian mereka melihat sesuatu (kekurangan) darimu maka mereka akan berkata, ‘Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan dari kamu”

[ 30 ] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم

Narrated Al-Ma’rur:

At Ar-Rabadha I met Abu Dhar who was wearing a cloak, and his slave, too, was wearing a similar one. I asked about the reason for it. He replied, “I abused a person by calling his mother with bad names.” The Prophet said to me, ‘O Abu Dhar! Did you abuse him by calling his mother with bad names You still have some characteristics of ignorance. Your slaves are your brothers and Allah has put them under your command. So whoever has a brother under his command should feed him of what he eats and dress him of what he wears. Do not ask them (slaves) to do things beyond their capacity (power) and if you do so, then help them.’ “

Al-Ma’ruru meriwayatkan, Aku bertemu Abu Dzar di Ar-Rabadha dengan memakai jubah demikian pula budaknya memakai pakaian yang sama. Maka aku bertanya kepadanya tentang hal ini dan ia menjawab, “Aku telah mencaci maki seseorang dengan memanggil ibunya dengan nama yang buruk. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, “Wahai Abu Dzar, apakah engkau memperolok ibunya, -jika demikian- engkau masih berperilaku jahiliyah. Budakmu adalah saudaramu dan Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Jadi barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya hendaklah ia memberi makan seperti apa yang ia makan, dan memberinya pakaian seperti apa yang ia pakai. Jangan bebani mereka dengan apa yang memayahkan mereka, dan jika engkau memerintah mereka hendaklah engkau membantunya”.”

[ 31 ] حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه

Narrated Al-Ahnaf bin Qais:

While I was going to help this man (‘Ali Ibn Abi Talib), Abu Bakra met me and asked, “Where are you going?” I replied, “I am going to help that person.” He said, “Go back for I have heard Allah’s Apostle saying, ‘When two Muslims fight (meet) each other with their swords, both the murderer as well as the murdered will go to the Hell-fire.’ I said, ‘O Allah’s Apostle! It is all right for the murderer but what about the murdered one?’ Allah’s Apostle replied, “He surely had the intention to kill his companion.”

Ahnaf bin Qais berkata, “Aku pergi (dengan membawa senjataku pada malam-malam fitnah 8/92) hendak memberi pertolongan kepada orang lain, (dalam riwayat lain: anak paman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam.) kernudian aku bertemu Abu Bakrah, lalu ia bertanya, ‘Hendak ke manakah kamu?’ Aku menjawab, ‘Aku hendak memberi pertolongan kepada orang ini.’ Abu Bakrah berkata, ‘Kembali sajalah.’ Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, ‘Apabila dua orang Islam bertemu dengan pedangnya (berkelahi), maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka.’ Lalu kami bertanya, ‘Ini yang membunuh, lalu bagaimanakah orang yang dibunuh?’ Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya ia (orang yang terbunuh) berkeinginan keras untuk membunuh temannya.’”

[ 32 ] حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة ح قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت { الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم } قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله { إن الشرك لظلم عظيم }

Narrated ‘Abdullah:

When the following Verse was revealed: “It is those who believe and confuse not their belief with wrong (worshipping others besides Allah.)” (6:83), the companions of Allah’s Apostle asked, “Who is amongst us who had not done injustice (wrong)?” Allah revealed: “No doubt, joining others in worship with Allah is a great injustice (wrong) indeed.” (31.13)

Abdullah (bin Mas’ud) berkata, “Ketika turun [ayat ini

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم,

‘Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk’ (al-An’aam: 82), maka hal itu dirasa sangat berat oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. (Maka mereka berkata, ‘Siapakah gerangan di antara kita yang tidak pernah menganiaya dirinya?’ Lalu Allah menurunkan ayat

إن الشرك لظلم عظيم

, ‘Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar.’ (Luqman: 13) (Dan dalam riwayat lain : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, Tidak seperti yang kamu katakan itu. (Mereka tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman). Itu ialah kemusyrikan. Apakah kamu tidak mendengar perkataan Luqman kepada anaknya bahwa sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar?)

[ 33 ] حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “The signs of a hypocrite are three:

1. Whenever he speaks, he tells a lie.

2. Whenever he promises, he always breaks it (his promise ).

3. If you trust him, he proves to be dishonest. (If you keep something as a trust with him, he will not return it.)”

Naby SAW bersabda, “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga : Apabila berbicara ia berdusta. Apabila ia berjanji ia mengingkarinya. Apaibla diberi amanat maka ia berkhiyanat.

[ 34 ] حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “The signs of a hypocrite are three:

1. Whenever he speaks, he tells a lie.

2. Whenever he promises, he always breaks it (his promise ).

3. If you trust him, he proves to be dishonest. (If you keep something as a trust with him, he will not return it.)”

Nabi SAW bersabda, “Empat perkara apabila terdapat pada diri seseorang maka ia adalah munafik sejati. Apabila terdapat sebagian (dari yang empat ) maka terdapatlah sebagian dari nifaq hingga mau meninggalkan seluruhnya. 1. Apabila diberi amanah ia berkhiyanat. 2 Apabila berbicara ia berdusta. 3 apabila berjanji ia mengingkari. 4 Apabila bermusuhan maka ia bereaksi dengan sangat licik, jahat dan suka mencerca”.

[ 35 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said, “Whoever establishes the prayers on the night of Qadr out of sincere faith and hoping to attain Allah’s rewards (not to show off) then all his past sins will be forgiven.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Barang siapa yang mendirikan Shalat (Beribadah) pada malam lailatul Qadar karena iman dan yakin akan janji Allah maka akan diampuni dosa yang telah lalu”.

[ 36 ] حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “The person who participates in (Holy battles) in Allah’s cause and nothing compels him to do so except belief in Allah and His Apostles, will be recompensed by Allah either with a reward, or booty (if he survives) or will be admitted to Paradise (if he is killed in the battle as a martyr). Had I not found it difficult for my followers, then I would not remain behind any sariya going for Jihad and I would have loved to be martyred in Allah’s cause and then made alive, and then martyred and then made alive, and then again martyred in His cause.”

Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Allah ‘Azza wa Jalla mendelegasikan kepada orang yang berjuang di jalan-Nya, tiada keluar untuk berjuang melainkan karena beriman kepadaku, dan membenarkan kerasulanku, maka akan dicukupi dia dengan apa yang ia peroleh dari pahala, atau dari rampasan perang atau Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jikalau tidaklah memberatkan umatku, niscaya aku tidak akan tinggal di belakang pasukan dan inginlah aku jika aku terbunuh di jalan Allah kemudian hidup kembali kemudian terbunuh lagi kemudian hidup kembali kemudian terbunuh lagi.

[ 37 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said: “Whoever establishes prayers during the nights of Ramadan faithfully out of sincere faith and hoping to attain Allah’s rewards (not for showing off), all his past sins will be forgiven.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam hari di bulan Ramadhan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu”.

[ 38 ] حدثنا بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said, “Whoever observes fasts during the month of Ramadan out of sincere faith, and hoping to attain Allah’s rewards, then all his past sins will be forgiven.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan ingin menggapai pahala dari allah maka akan diampuni dosanya yang telah lalu”.

[ 39 ] حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “Religion is very easy and whoever overburdens himself in his religion will not be able to continue in that way. So you should not be extremists, but try to be near to perfection and receive the good tidings that you will be rewarded; and gain strength by worshipping in the mornings, the nights.” (See Fath-ul-Bari, Page 102, Vol 1).

Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, “Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak akan seseorang memberat-beratkan diri dalam beragama melainkan akan mengalahkannya. Maka, berlaku luruslah, berlaku sedanglah, bergembiralah, dan mintalah pertolongan pada waktu pagi, sore, dan sedikit pada akhir malam.”

[ 40 ] حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى { وما كان الله ليضيع إيمانكم

Narrated Al-Bara’ (bin ‘Azib):

When the Prophet came to Medina, he stayed first with his grandfathers or maternal uncles from Ansar. He offered his prayers facing Baitul-Maqdis (Jerusalem) for sixteen or seventeen months, but he wished that he could pray facing the Ka’ba (at Mecca). The first prayer which he offered facing the Ka’ba was the ‘Asr prayer in the company of some people. Then one of those who had offered that prayer with him came out and passed by some people in a mosque who were bowing during their prayers (facing Jerusalem). He said addressing them, “By Allah, I testify that I have prayed with Allah’s Apostle facing Mecca (Ka’ba).’ Hearing that, those people changed their direction towards the Ka’ba immediately. Jews and the people of the scriptures used to be pleased to see the Prophet facing Jerusalem in prayers but when he changed his direction towards the Ka’ba, during the prayers, they disapproved of it.

Al-Bara’ added, “Before we changed our direction towards the Ka’ba (Mecca) in prayers, some Muslims had died or had been killed and we did not know what to say about them (regarding their prayers.) Allah then revealed: And Allah would never make your faith (prayers) to be lost (i.e. the prayers of those Muslims were valid).’ ” (2:143).

Al-Bara’ meriwayatkan, sesungguhnya RasuluLlah SAW ketika tiba di Madinah maka beliau tinggal di tempat kakek beliau atau paman (dari pihak ibu) dari golongan Anshar. Dan beliau SAW menjalankan shalat menghadap Baitul Muqaddas (Jerusaleem) selama 16 atau 17 bulan. Akan tetapi beliau sangat ingin apabila dapat mengerjakan shalat menghadap BaituLlah (Ka’bah). Dan permulaan Nabi SAW menjalankan shalat dengan menghadap Ka’bah adalah shalat ashar bersama orang banyak. Kemudian salah satu dari mereka yang manjalankan shalat bersama beliau, keluar dan bertemu beberapa orang lain yang berada di masjid sedang melakukan ruku’, (menghadap Jerusaleem) maka berkatalah dia, “Demi Allah Sesungguhnya aku mengerjakan shalat bersama RasuluLlah SAW menghadap Makkah (Ka’bah). Maka segeralah mereka berputar menghadap Makkah (Ka’bah). Adapun orang-orang yahudi dan ahli kitab sangat menginginkan melakukan shalat menghadap Baitul Muqaddas. Maka setelah mereka melihat RasuluLlah SAW menghadap BaituLlah (Ka’bah) mereka kemudian ingkar.

[ 41 ] قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها

Abi Sa’id Al-Khudri meriwayatkan bahwa ia mendengar RasuluLlah SAW bersabda, “Apa bila seorang hamba menjadi Islam dan membaguskan keislamannya maka Allah akan menghilangkan keburukan dirinya dan setelah itu pada setiap kebaikan yang ia buat akan dilipat gandakan sepuluh hingga tuju ratus kali lipat, sedangkan kejahatan yang ia perbuat akan dibalas sepadan”.

[ 42 ] حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said, “If any one of you improve (follows strictly) his Islamic religion then his good deeds will be rewarded ten times to seven hundred times for each good deed and a bad deed will be recorded as it is.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Apa bila salah seorang dari kamu sekalian membaguskan keislamannya maka pada setiap kebaikan yang ia buat akan dilipat gandakan sepuluh hingga tuju ratus kali lipat, sedangkan kejahatan yang ia perbuat akan dibalas sepadan”.

[ 43 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه

Narrated ‘Aisha:

Once the Prophet came while a woman was sitting with me. He said, “Who is she?” I replied, “She is so and so,” and told him about her (excessive) praying. He said disapprovingly, “Do (good) deeds which is within your capacity (without being overtaxed) as Allah does not get tired (of giving rewards) but (surely) you will get tired and the best deed (act of Worship) in the sight of Allah is that which is done regularly.”

Aisyah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam: masuk ke tempatnya dan di sisinya ada seorang wanita [dari Bani Asad ], lalu Nabi bertanya, “Siapakah ini?” Aisyah menjawab, “Si Fulanah [ia tidak pernah tidur malam], ia menceritakan shalatnya.” Nabi bersabda, “Lakukanlah [amalan] menurut kemampuanmu. Karena demi Allah, Allah tidak merasa bosan (dan dalam satu riwayat: karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan) sehingga kamu sendiri yang bosan. Amalan agama yang paling disukai-Nya ialah apa yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu (terus menerus / berkesinambungan).”

[ 44 ] حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير

Narrated Anas:

The Prophet said, “Whoever said “None has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good (faith) equal to the weight of a barley grain will be taken out of Hell. And whoever said: “None has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good (faith) equal to the weight of a wheat grain will be taken out of Hell. And whoever said, “None has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good (faith) equal to the weight of an atom will be taken out of Hell.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Akan keluar dari neraka seseorang yang mengucapkan kalimat LAA ILAAHA ILLALLAH dan di dalam hatinya ada kebaikan meskipun seberat rambut. Dan akan keluar dari neraka seseorang yang mengucapkan kalimat LAA ILAAHA ILLALLAH dan di dalam hatinya ada kebaikan meskipun seberat gandum, Dan akan keluar dari neraka seseorang yang mengucapkan kalimat LAA ILAAHA ILLALLAH dan di dalam hatinya ada kebaikan meskipun seberat jagung,

[ 45 ] حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة

Narrated ‘Umar bin Al-Khattab:

Once a Jew said to me, “O the chief of believers! There is a verse in your Holy Book Which is read by all of you (Muslims), and had it been revealed to us, we would have taken that day (on which it was revealed as a day of celebration.” ‘Umar bin Al-Khattab asked, “Which is that verse?” The Jew replied, “This day I have perfected your religion For you, completed My favor upon you, And have chosen for you Islam as your religion.” (5:3) ‘Umar replied,”No doubt, we know when and where this verse was revealed to the Prophet. It was Friday and the Prophet was standing at ‘Arafat (i.e. the Day of Hajj)”

Umar Bin Al-Khatab meriwayatkan, pada suatu ketika seorang yahudi berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminiin, Satu ayat di dalam kitab sucimu dibaca oleh kalian semua. Jika ayat itu turun kepada kami orang-orang yahudi, niscaya akan kami ambil hari itu sebagai hari raya. Umar bertanya,’Ayat apakah itu ?’ Mereka menjawab ,

دينا} { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام

Maka Umar berkata ,”Kami telah mengetahui hari itu dan begitu pula tempatnya dimana ayat itu turun kepada Nabi SAW dan beliau SAW berdiri di Arafah pada hari Jum’at.

[ 46 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق

Narrated Talha bin ‘Ubaidullah:

A man from Najd with unkempt hair came to Allah’s Apostle and we heard his loud voice but could not understand what he was saying, till he came near and then we came to know that he was asking about Islam. Allah’s Apostle said, “You have to offer prayers perfectly five times in a day and night (24 hours).” The man asked, “Is there any more (praying)?” Allah’s Apostle replied, “No, but if you want to offer the Nawafil prayers (you can).” Allah’s Apostle further said to him: “You have to observe fasts during the month of Ramad, an.” The man asked, “Is there any more fasting?” Allah’s Apostle replied, “No, but if you want to observe the Nawafil fasts (you can.)” Then Allah’s Apostle further said to him, “You have to pay the Zakat (obligatory charity).” The man asked, “Is there any thing other than the Zakat for me to pay?” Allah’s Apostle replied, “No, unless you want to give alms of your own.” And then that man retreated saying, “By Allah! I will neither do less nor more than this.” Allah’s Apostle said, “If what he said is true, then he will be successful (i.e. he will be granted Paradise).”

Aisyah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam: masuk ke tempatnya dan di sisinya ada seorang wanita [dari Bani Asad 2/48], lalu Nabi bertanya, “Siapakah ini?” Aisyah menjawab, “Si Fulanah [ia tidak pernah tidur malam], ia menceritakan shalatnya.” Nabi bersabda, “Lakukanlah [amalan] menurut kemampuanmu. Karena demi Allah, Allah tidak merasa bosan (dan dalam satu riwayat: karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan) sehingga kamu sendiri yang bosan. Amalan agama yang paling disukai-Nya ialah apa yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu (terus menerus / berkesinambungan).”

باب اتباع الجنائز من الإيمان

[ 47 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said, “(A believer) who accompanies the funeral procession of a Muslim out of sincere faith and hoping to attain Allah’s reward and remains with it till the funeral prayer is offered and the burial ceremonies are over, he will return with a reward of two Qirats. Each Qirat is like the size of the (Mount) Uhud. He who offers the funeral prayer only and returns before the burial, will return with the reward of one Qirat only.”

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda, “Barangsiapa yang mengiringkan jenazah orang Islam karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dan ia bersamanya sehingga jenazah itu dishalati dan selesai dikuburkan, maka ia kembali mendapat pahala dua qirath yang masing-masing qirath seperti Gunung Uhud. Barangsiapa yang menyalatinya kemudian ia kembali sebelum dikuburkan, maka ia kembali dengan (pahala) satu qirath.”

باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال بن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه علي إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى { ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون }

[ 48 ] حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

Narrated ‘Abdullah:

The Prophet said, “Abusing a Muslim is Fusuq (an evil doing) and killing him is Kufr (disbelief).”

Ziad berkata, “Aku bertanya kepada Wa-il tentang golongan Murji-ah, lalu dia berkata, ‘Aku diberi tahu oleh Abdullah bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda’, “Mencaci maki orang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kafir.”

[ 49 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس

Narrated ‘Ubada bin As-Samit: “Allah’s Apostle went out to inform the people about the (date of the) night of decree (Al-Qadr) but there happened a quarrel between two Muslim men. The Prophet said, “I came out to inform you about (the date of) the night of Al-Qadr, but as so and so and so and so quarrelled, its knowledge was taken away (I forgot it) and maybe it was better for you. Now look for it in the 7th, the 9th and the 5th (of the last 10 nights of the month of Ramadan).”

Ubada bin As-Samit meriwayatkan, bahwa RasuluLlah SAW keluar -untuk memberi tahukan kepada manusia tentang terjadinya malam Lailatul Qadar, akan tetapi terjadi pertengkaran diantara dua orang muslim. Maka Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang –adanya lailatul Qadar. Akan tetapi lagi-lagi terjadi pertengkaran –diantara kalian- , maka diangkatlah (lailatul Qadar ) itu. Semoga saja ada kebaiknya bagi kamu semua dengan jika lailatul Qadar berlangsung pada hari ke 7, dan hari ke 9 dan hari ke 5 (pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan).

باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه }

[ 50 ] حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم { إن الله عنده علم الساعة } الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان

Narrated Abu Huraira:

One day while the Prophet was sitting in the company of some people, (The angel) Gabriel came and asked, “What is faith?” Allah’s Apostle replied, ‘Faith is to believe in Allah, His angels, (the) meeting with Him, His Apostles, and to believe in Resurrection.” Then he further asked, “What is Islam?” Allah’s Apostle replied, “To worship Allah Alone and none else, to offer prayers perfectly to pay the compulsory charity (Zakat) and to observe fasts during the month of Ramadan.” Then he further asked, “What is Ihsan (perfection)?” Allah’s Apostle replied, “To worship Allah as if you see Him, and if you cannot achieve this state of devotion then you must consider that He is looking at you.” Then he further asked, “When will the Hour be established?” Allah’s Apostle replied, “The answerer has no better knowledge than the questioner. But I will inform you about its portents.

1. When a slave (lady) gives birth to her master.

2. When the shepherds of black camels start boasting and competing with others in the construction of higher buildings. And the Hour is one of five things which nobody knows except Allah.

The Prophet then recited: “Verily, with Allah (Alone) is the knowledge of the Hour–.” (31. 34) Then that man (Gabriel) left and the Prophet asked his companions to call him back, but they could not see him. Then the Prophet said, “That was Gabriel who came to teach the people their religion.” Abu ‘Abdullah said: He (the Prophet) considered all that as a part of faith.

Abu Hurairah meriwayatkan, Pada suatu ketika RasuluLlah SAW duduk diantara para sahabat, kemudian Malaikat Jibril datang dab bertanya, “Apakah iman itu ?”

RasuluLlah SAW menjawab “Jika engkau Beriman kepada Allah dan Malaikat-Nya dan beriman dengan perjumpaan dengan-Nya dan beriman kepada para Rasul-Nya, dan jika engkau beriman dengan hari kebangkitan”.

Jibril bertanya lagi, “Apa itu Islam ?”

RasuluLlah SAW menjawab, “Isalm adalah jika engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dan engkau melaksanakan shalat dan memberikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan”.

Jibril bertanya, “Apa itu Ihsan ?”

RasuluLlah SAW menjawab, “Apabila engkau beripadah kepada-Nya seakan-akan engkau melihat-Nya. Dan apabila kamu tidak dapat melihat-Nya maka ketahuilah sesungguhnya Ia melihatmu”

Jibril bertanya, “Kapan terjadinya hari kiyamat ?”

RasuluLlah SAW menjawab, “Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dan akan aku beritahukan kepadamu mengenai tanda-tandanya yaitu apabila seorang budak melahirkan tuannya, dan apabila penggembala unta bersaing membangun rumah. Dan adanya kiyamat itu adalah salah satu perkara dari lima hal yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. kemudian Nabi SAW membaca ayat, ‘ ان الله عنده علم الساعةSesungguhnya Allah, di sisi-Nya lah pengetahuan tentang As-saa’ah (waktu datangnya hari kiyamat)”.

Setelah itu Malaikat Jibril pergi. RasuluLlah SAW meminta parqa sahabat untuk memanggil kembali Jibril akan tetapi mereka tidak melihatnya. Maka Nabi SAW bersabda, “Dialah Jibril datang kepada manusia untuk memberi pelajaran tentang agama mereka”.

[ 51 ] حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد

Narrated ‘Abdullah bin ‘Abbas:

I was informed by Abu Sufyan that Heraclius said to him, “I asked you whether they (followers of Muhammad) were increasing or decreasing. You replied that they were increasing. And in fact, this is the way of true Faith till it is complete in all respects. I further asked you whether there was anybody, who, after embracing his (the Prophets) religion (Islam) became displeased and discarded it. You replied in the negative, and in fact, this is (a sign of) true faith. When its delight enters the heart and mixes with them completely, nobody can be displeased with it.”

AbduLlah bin Abas meriwayatkan, “Abu Sufyan memberitahukan kepadaku bahwa raja Heraklius berkata kepadanya (Abu Sufyan), “Aku bertanya kepadamu,’Apakah kamu tahu (tentang pengikut Muhammad SAW) apakah mereka terus bertambah atau berkurang, dan engkau menjawab bahwa mereka terus bertambah. Demikianlah iman –akan terus bertambah hingga ia sempurna. Dan aku bertanya kepadamu adakah diantara mereka murtad (keluar dari Islam) setelah mereka masuk agama Islam, dan engkau menjawab ‘tiadk’. Memang demikianlah kenyataannya iman , apabila merasuk ke dalam hati tak seorangpun yang membencinya”.


باب فضل من استبرأ لدينه

[ 52 ] حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

Narrated An-Nu’man bin Bashir:

I heard Allah’s Apostle saying, ‘Both legal and illegal things are evident but in between them there are doubtful (suspicious) things and most of the people have no knowledge about them. So whoever saves himself from these suspicious things saves his religion and his honor. And whoever indulges in these suspicious things is like a shepherd who grazes (his animals) near the Hima (private pasture) of someone else and at any moment he is liable to get in it. (O people!) Beware! Every king has a Hima and the Hima of Allah on the earth is His illegal (forbidden) things. Beware! There is a piece of flesh in the body if it becomes good (reformed) the whole body becomes good but if it gets spoilt the whole body gets spoilt and that is the heart.

An-Nu’man bin Basyir berkata, “Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (dan dalam satu riwayat: perkara-perkara musytabihat / samar, tidak jelas halal-haramnya), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan, barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. (Dalam satu riwayat disebutkan bahwa barangsiapa yang meninggalkan apa yang samar atasnya dari dosa, maka terhadap yang sudah jelas ia pasti lebih menjauhinya; dan barangsiapa yang berani melakukan dosa yang masih diragukan, maka hampir-hampir ia terjerumus kepada dosa yang sudah jelas). Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya (dan dalam satu riwayat: kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah tanah larangan Allah). Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu baik; dan apabila sekerat daging itu rusak, maka seluruh tubuh itu pun rusak. Ketahuilah, dia itu adalah hati.”


باب أداء الخمس من الإيمان

[ 53 ] حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع بن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم

Narrated Abu Jamra:

I used to sit with Ibn ‘Abbas and he made me sit on his sitting place. He requested me to stay with him in order that he might give me a share from his property. So I stayed with him for two months. Once he told (me) that when the delegation of the tribe of ‘Abdul Qais came to the Prophet, the Prophet asked them, “Who are the people (i.e. you)? (Or) who are the delegate?” They replied, “We are from the tribe of Rabi’a.” Then the Prophet said to them, “Welcome! O people (or O delegation of ‘Abdul Qais)! Neither will you have disgrace nor will you regret.” They said, “O Allah’s Apostle! We cannot come to you except in the sacred month and there is the infidel tribe of Mudar intervening between you and us. So please order us to do something good (religious deeds) so that we may inform our people whom we have left behind (at home), and that we may enter Paradise (by acting on them).” Then they asked about drinks (what is legal and what is illegal). The Prophet ordered them to do four things and forbade them from four things. He ordered them to believe in Allah Alone and asked them, “Do you know what is meant by believing in Allah Alone?” They replied, “Allah and His Apostle know better.” Thereupon the Prophet said, “It means:

1. To testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is Allah’s Apostle.

2. To offer prayers perfectly

3. To pay the Zakat (obligatory charity)

4. To observe fast during the month of Ramadan.

5. And to pay Al-Khumus (one fifth of the booty to be given in Allah’s Cause).

Then he forbade them four things, namely, Hantam, Dubba,’ Naqir Ann Muzaffat or Muqaiyar; (These were the names of pots in which Alcoholic drinks were prepared) (The Prophet mentioned the container of wine and he meant the wine itself). The Prophet further said (to them): “Memorize them (these instructions) and convey them to the people whom you have left behind.”

Abi Jamrah berkata, “Aku duduk dengan Ibnu Abbas dan ia mendudukkan aku di tempat duduknya. Dia berkata, Tinggallah bersamaku sehingga aku berikan untukmu satu bagian dari hartaku.’ Maka, aku pun tinggal bersamanya selam dua bulan. (Dan dalam satu riwayat: ‘Aku menjadi juru bicara antara Ibnu Abbas dan masyarakat ). (Kemudian pada suatu saat dia berkata kepadaku). (Dan dalam satu riwayat: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, ‘Sesungguhnya aku mempunyai guci untuk membuat nabidz ‘minuman keras’, lalu aku meminumnya dengan terasa manis di dalam guci itu jika aku habis banyak. Kemudian aku duduk bersama orang banyak dalam waktu yang lama karena aku takut aku akan mengatakan sesuatu yang memalukan.’ (Lalu Ibnu Abbas berkata ), ‘Sesungguhnya utusan Abdul Qais ketika datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam., beliau bertanya, ‘Siapakah kaum itu atau siapakah utusan itu?’ Mereka menjawab, ‘[Kami adalah satu suku dari] Rabi’ah.’ (Dan dalam satu riwayat: ‘Maka kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada setiap bulan Haram’ ). Beliau bersabda, ‘Selamat datang kaum atau utusan (yang datang) tanpa tidak kesedihan dan penyesalan.” Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak dapat datang kepada engkau kecuali pada bulan Haram, karena antara kita ada perkampungan ini yang (berpenghuni) kafir mudhar. [Kami datang kepadamu dari tempat yang jauh], maka perintahkanlah kami dengan perintah yang terperinci (dan dalam satu riwayat: dengan sejumlah perintah). [Kami ambil dari engkau dan ] kami beri tahukan kepada orang-orang yang di belakang kami dan karenanya kami masuk surga [jika kami mengamalkannya’ ]. Mereka bertanya kepada beliau tantang minuman. Lalu beliau menyuruh mereka dengan empat perkara dan melarang mereka (dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau bersabda, ‘Aku perintahkan kamu dengan empat perkara dan aku larang kamu) dari empat perkara, yaitu aku perintahkan kamu beriman kepada Allah (Azza wa Jalla) saja.’ Beliau bertanya, ‘Tahukah kalian apakah iman kepada Allah sendiri itu? Mereka berkata, ‘Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.’ Beliau bersabda, ‘Bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah [dan beliau menghitung dengan jarinya ], mendirikan shalat, memberikan zakat, puasa Ramadhan, dan kalian memberikan harta seperlima harta rampasan perang. Lalu, beliau melarang mereka dari empat hal yaitu (dan dalam satu riwayat: Janganlah kamu minum dalam) guci hijau, labu kering, pohon korma yang diukir, dan sesuatu yang dilumuri fir (empat hal ini adalah alat untuk membuat minuman keras).’ Barangkali beliau bersabda (juga), ‘Barang yang dicat.’ Dan beliau bersabda, ‘Peliharalah semua itu dan beri tahukanlah kepada orang yang di belakang kalian!”


باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل أمرىء ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى { قل كل يعمل على شاكلته } على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة وقال ولكن جهاد ونية

[ 54 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Narrated ‘Umar bin Al-Khattab:

Allah’s Apostle said, “The reward of deeds depends upon the intention and every person will get the reward according to what he has intended. So whoever emigrated for Allah and His Apostle, then his emigration was for Allah and His Apostle. And whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration was for what he emigrated for.”

Umar bin Al-Khatab meriwayatkan, RasuluLlah SAW bersabda, “Amal itu tergantung dari niyat, dan bagi setiap orang akan diberi pahala menurut apa yang diniyatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena kemanfaatan dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia pergi karenanya”.


[ 55 ] حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة

Narrated Abu Mas’ud:

The Prophet said, “If a man spends on his family (with the intention of having a reward from Allah) sincerely for Allah’s sake then it is a (kind of) alms-giving in reward for him.

Abu Mas’ud meriwayatkan :

RasuluLlah SAW bersabda, “Apabila seseorang memberikan belanja untuk keluarganya dengan maksud mengharap pahala dari Allah maka pemberiannya itu merupakan sedekah baginya.”

[ 56 ] حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك

Narrated Sa’d bin Abi Waqqas:

Allah’s Apostle said, “You will be rewarded for whatever you spend for Allah’s sake even if it were a morsel which you put in your wife’s mouth.”

Sa’d bin Abi Waqash meriwayatkan bahwa RasuluLlah SAW bersabda, “Sesungguhnya tiada sekali-kali engkau memberikan nafakah (kepada keluarga) dengan maksud mengharap ridho Allah niscaya engkau akan diberi pahala walaupun sepotong (makanan) yang engkau letakkan di mulut isterimu”.

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى { إذا نصحوا لله ورسوله }

[ 57 ] حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

Narrated Jarir bin Abdullah:

I gave the pledge of allegiance to Allah’s Apostle for the following:

1. offer prayers perfectly

2. pay the Zakat (obligatory charity)

3. and be sincere and true to every Muslim.

Jarir bin Abdullah berkata, “Saya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. untuk [bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan ] mendirikan shalat, memberikan zakat, [mendengar dan patuh, lalu beliau mengajarkan kepadaku apa yang mampu kulakukan], dan memberi nasihat kepada setiap muslim.” Dan, menurut riwayat lain dari Ziyad bin Ilaqah, ia berkata, “Saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata pada hari meninggalnya Mughirah bin Syu’bah. Ia (Jarir) berdiri, lalu memuji dan menyanjung Allah, lalu berkata, ‘Hendaklah kamu semua bertakwa kapada Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Juga hendaklah kamu semua bersikap tenang dan tenteram sehingga amir, penguasa daerah, datang padamu, sebab ia nanti akan datang ke sini.’ Kemudian ia berkata lagi, ‘Berilah maaf pada amirmu (pemimpinmu), sebab pemimpin (kalian) senang memberi maaf orang lain. Seterusnya Jarir berkata, ‘Amma ba’du, (kemudian) aku datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam. dan aku berkata, ‘Aku berbaiat kepadamu atas Islam.’ Lalu beliau mensyaratkan atasku agar menasihati setiap muslim. Maka, saya berbaiat kepada beliau atas yang demikian ini. Demi Tuhan Yang Menguasai masjid ini, sesungguhnya aku ini benar-benar memberikan nasihat kepada kamu sekalian.’ Sehabis itu ia mengucapkan istighfar (mohon pengampunan kepada Allah), lalu turun (yakni duduk).”

[ 58 ] حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل

Narrated Ziyad bin’Ilaqa:

I heard Jarir bin ‘Abdullah (Praising Allah). On the day when Al-Mughira bin Shu’ba died, he (Jarir) got up (on the pulpit) and thanked and praised Allah and said, “Be afraid of Allah alone Who has none along with Him to be worshipped.(You should) be calm and quiet till the (new) chief comes to you and he will come to you soon. Ask Allah’s forgiveness for your (late) chief because he himself loved to forgive others.” Jarir added, “Amma badu (now then), I went to the Prophet and said, ‘I give my pledge of allegiance to you for Islam.” The Prophet conditioned (my pledge) for me to be sincere and true to every Muslim so I gave my pledge to him for this. By the Lord of this mosque! I am sincere and true to you (Muslims). Then Jarir asked for Allah’s forgiveness and came down (from the pulpit).

Ziyad bin ‘Ilaqa’ meriwayatkan, “Aku mendengar Jarir bin AbduLlah berkata ketika Mughirah bin Shu’bah meninggal, ia berdiri ke atas mimbar, bersyukur kepada Allah SWT dan mamuji-Nya dan ia berkata, “Takutlah kepada Allah Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya, Tenang dan diamlah hingga pimpinan kita datang, dan dia segera akan datang kepada kamu sekalian. Mohonkan ampunan kepada Allah atas keterlambatannya karena sesungguhnya DIA adalah Dzat Yang Maha Pengampun. Jarir menambahkan, “Amma Ba’d, sesungguhnya aku telah datang kepada Nabi SAW dan aku berkata, ‘Aku berbaiat kepadamu –atas kesetiaanku untuk Islam. Maka Nabi SAW pun memberikan syarat kepadaku untuk memberi nasihat kepada setiap orang islam. Maka aku berbaiat atas yang demikian. Dan demi Tuhan Masjid ini, sesungguhnya aku telah memberikan nasihat kepada kamu semua”. Kemudian dia (Jarir) beristighfar kepada Allah lalu turun dari mimbar.

Kitab Tentang Ilmu كتاب العلم


masjidil haramTentang Ilmu


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب العلم

Kitab tentang Ilmu

باب فضل العلم وقول الله تعالى { يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير } وقوله عز وجل { وقل رب زدني علما

Bab Ke-1: Keutamaan Ilmu. Firman Allah, “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (al-Mujaadilah: 11), dan, “Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”(’Thaahaa: 114)

باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل

Bab Ke-2: Seseorang yang ditanya mengenai ilmu pengetahuan, sedangkan ia masih sibuk berbicara. Kemudian ia menyelesaikan pembicaraannya, lalu menjawab orang yang bertanya.

59حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ح وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

Abu Hurairah r.a. berkata, “Ketika Rasulullah saw. di suatu majelis sedang berbicara dengan suatu kaum, datanglah seorang kampung dan berkata, ‘Kapankah kiamat itu?’ Rasulullah terus berbicara, lalu sebagian kaum berkata, ‘Beliau mendengar apa yang dikatakan olehnya, namun beliau benci apa yang dikatakannya itu.’ Dan sebagian dari mereka berkata, ‘Beliau tidak mendengarnya.’ Sehingga, ketika beliau selesai berbicara, maka beliau bersabda, ‘Di manakah gerangan orang yang bertanya tentang kiamat?’ Ia berkata, ‘Inilah saya, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘Apabila amanat itu telah disia-siakan, maka nantikanlah kiamat.’ Ia berkata, ‘Bagaimana menyia-nyiakannya?’ Beliau bersabda, ‘Apabila perkara (urusan) diserahkan (pada satu riwayat disebutkan dengan: disandarkan 7/18 kepada selain ahlinya, maka nantikanlah kiamat.”

Narrated Abu Huraira:

While the Prophet was saying something in a gathering, a Bedouin came and asked him, “When would the Hour (Doomsday) take place?” Allah’s Apostle continued his talk, so some people said that Allah’s Apostle had heard the question, but did not like what that Bedouin had asked. Some of them said that Alllah’s Apostle had not heard it. When the Prophet finished his speech, he said, “Where is the questioner, who enquired about the Hour (Doomsday)?” The Bedouin said, “I am here, O Allah’s Apostle .” Then the Prophet said, “When honesty is lost, then wait for the Hour (Doomsday).” The Bedouin said, “How will that be lost?” The Prophet said, “When the power or authority comes in the hands of unfit persons, then wait for the Hour (Doomsday.)”

باب من رفع صوته بالعلم

Orang yang Mengeraskan Suaranya mengenai Ilmu Pengetahuan

60 حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا

Abdullah bin Amr r.a. berkata, “Nabi saw. tertinggal (dari kami) dalam suatu perjalanan yang kami tempuh lalu beliau menyusul kami, dan kami telah terdesak oleh shalat (pada satu riwayat disebutkan: shalat ashar). Kami berwudhu, dan ketika kami sampai membasuh kaki, lalu beliau menyeru dengan suara yang keras, ‘Celakalah bagi tumit-tumit karena api neraka!’ (Beliau mengucapkannya dua atau tiga kali).”

Narrated ‘Abdullah bin ‘Amr:

Once the Prophet remained behind us in a journey. He joined us while we were performing ablution for the prayer which was over-due. We were just passing wet hands over our feet (and not washing them properly) so the Prophet addressed us in a loud voice and said twice or thrice: “Save your heels from the fire.”

باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند بن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل

61حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة

Ibnu Umar meriwayatkan, رسول الله bersabda, “Sesungguhnya diantara pepohonan ada sebuah pohon yang daunnya tidak pernah jatuh. Demikian itulah seperti orang islam. Katakan kepadaku pohon apakah itu ?” . Maka setiap orang mulai memikirkan bermacam-macam tumbuhan yang ada di gurun pasir. AbduLlah kemudian berkata, “Aku berfikir bahwa pohon itu adalah pohon kurma, akan tetapi aku malu untuk menjawab”. Kemuduan mereka bertanya, “Pohon apakah itu wahai رسول الله ?” itu adalah pohon kurma”.

Narrated Ibn ‘Umar:

Allah’s Apostle said, “Amongst the trees, there is a tree, the leaves of which do not fall and is like a Muslim. Tell me the name of that tree.” Everybody started thinking about the trees of the desert areas. And I thought of the date-palm tree but felt shy to answer the others then asked, “What is that tree, O Allah’s Apostle ?” He replied, “It is the date-palm tree.”

باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم

62حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة

Ibnu Umar meriwayatkan, رسول الله bersabda, “Sesungguhnya diantara pepohonan ada sebuah pohon yang daunnya tidak pernah jatuh. Demikian itulah seperti orang islam. Katakan kepadaku pohon apakah itu ?” . Maka setiap orang mulai memikirkan bermacam-macam tumbuhan yang ada di gurun pasir. AbduLlah kemudian berkata, “Aku berfikir bahwa pohon itu adalah pohon kurma, akan tetapi aku malu untuk menjawab”. Kemuduan mereka bertanya, “Pohon apakah itu wahai رسول الله ?” itu adalah pohon kurma”.

Narrated Ibn ‘Umar:

The Prophet said, “Amongst the trees, there is a tree, the leaves of which do not fall and is like a Muslim. Tell me the name of that tree.” Everybody started thinking about the trees of the desert areas. And I thought of the date-palm tree. The others then asked, “Please inform us what is that tree, O Allah’s Apostle?” He replied, “It is the date-palm tree.”

باب ما جاء في العلم وقوله تعالى { وقل رب زدني علما } القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم آلله أمرك أن نصلي الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء

63حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل بن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا

يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل بن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال

Anas bin Malik r.a. berkata, “Ketika kami duduk dengan Nabi saw di masjid, masuklah seorang laki-laki yang mengendarai unta, lalu mendekamkan untanya di dalam masjid, dan mengikatnya. Kemudian ia berkata, ‘Manakah di antara kalian yang bernama Muhammad?’ Nabi saw. bertelekan di antara mereka, lalu kami katakan, ‘Laki-laki putih yang bertelekan ini.’ Laki-laki itu bertanya, ‘Putra Abdul Muthalib?’ Nabi bersabda kepadanya, ‘Saya telah menjawabmu.’ Ia berkata, ‘Sesungguhnya saya bertanya kepadamu, berat atasmu namun janganlah diambil hati olehmu terhadap saya.’ Beliau bersabda, ‘Tanyakan apa-apa yang timbul dalam dirimu.’ Ia berkata, ‘Saya bertanya kepadamu tentang Tuhanmu, dan Tuhan orang-orang yang sebelummu. Apakah Allah mengutusmu kepada seluruh manusia?’ Nabi bersabda, ‘Ya Allah, benar.’ Ia berkata, ‘Saya menyumpahmu dengan nama Allah, apakah Allah menyuruhmu untuk shalat lima waktu dalam sehari semalam?’ Beliau bersabda, ‘Ya Allah, benar.’ Ia berkata, ‘Saya menyumpahmu dengan nama Allah, apakah Allah menyuruhmu untuk puasa bulan ini (Ramadhan) dalam satu tahun?’ Beliau bersabda, ‘Ya Allah, benar.’ Ia berkata, ‘Saya menyumpahmu dengan nama Allah, apakah Allah menyuruhmu untuk mengambil zakat ini dari orang-orang kaya kita, lalu kamu bagikan kepada orang-orang fakir kita?’ Beliau bersabda, ‘Ya Allah, benar.’ Lalu laki-laki itu berkata, ‘Saya percaya pada apa yang kamu bawa dan saya adalah utusan dari orang yang di belakang saya dari kalangan kaum saya. Saya Dhimam bin Tsa’labah, saudara bani Sa’ad bin Bakr.’”

Narrated Anas bin Malik:

While we were sitting with the Prophet in the mosque, a man came riding on a camel. He made his camel kneel down in the mosque, tied its foreleg and then said: “Who amongst you is Muhammad?” At that time the Prophet was sitting amongst us (his companions) leaning on his arm. We replied, “This white man reclining on his arm.” The an then addressed him, “O Son of ‘Abdul Muttalib.”

The Prophet said, “I am here to answer your questions.” The man said to the Prophet, “I want to ask you something and will be hard in questioning. So do not get angry.” The Prophet said, “Ask whatever you want.” The man said, “I ask you by your Lord, and the Lord of those who were before you, has Allah sent you as an Apostle to all the mankind?” The Prophet replied, “By Allah, yes.” The man further said, “I ask you by Allah. Has Allah ordered you to offer five prayers in a day and night (24 hours).? He replied, “By Allah, Yes.” The man further said, “I ask you by Allah! Has Allah ordered you to observe fasts during this month of the year (i.e. Ramadan)?” He replied, “By Allah, Yes.” The man further said, “I ask you by Allah. Has Allah ordered you to take Zakat (obligatory charity) from our rich people and distribute it amongst our poor people?” The Prophet replied, “By Allah, yes.” Thereupon that man said, “I have believed in all that with which you have been sent, and I have been sent by my people as a messenger, and I am Dimam bin Tha’laba from the brothers of Bani Sa’d bin Bakr.”

باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم

64حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن بن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق

Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Rasulullah saw. mengutus seorang laki-laki (dalam satu riwayat disebutkan: Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi 5/136) untuk membawa surat beliau, dan laki-laki itu disuruh memberikannya kepada pembesar Bahrain, lalu pembesar Bahrain merobek-robeknya. Ia berkata, “Lalu Rasulullah saw. mendoakan agar mereka benar-benar dirobek-robek.”

Narrated ‘Abdullah bin Abbas: Once Allah’s Apostle gave a letter to a person and ordered him to go and deliver it to the Governor of Bahrain. (He did so) and the Governor of Bahrain sent it to Chousroes, who read that letter and then tore it to pieces. (The sub-narrator (Ibn Shihab) thinks that Ibn Al-Musaiyab said that Allah’s Apostle invoked Allah against them (saying), “May Allah tear them into pieces, and disperse them all totally.)”

66 حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس

Anas bin Malik meriwayatkan, رسول الله menulis surat atau meminta dituliskan sebuah surat maka diberitahukan kepada beliau SAW bahwa mereka tidak akan membaca surat melainkan jika diberi segel (cap). Maka رسول الله mengambil cincin dari perak yang terpahat tulisan محمد رسول الله . Seakan aku masih melihat kilaua putihnya cindin itu di tangan رسول الله

Narrated Anas bin Malik:

Once the Prophet wrote a letter or had an idea of writing a letter. The Prophet was told that they (rulers) would not read letters unless they were sealed. So the Prophet got a silver ring made with “Muhammad Allah’s Apostle” engraved on it. As if I were just observing its white glitter in the hand of the Prophet

باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها

67 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه

Abu Waqid al-Laitsi mengatakan bahwa ketika Rasulullah saw. duduk di masjid bersama orang-orang, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang menghadap kepada Nabi saw. dan seorang (lagi) pergi. Dua orang itu berhenti pada Rasulullah saw., yang seorang duduk di belakang mereka, dan yang ketiga berpaling, pergi. Ketika Rasulullah saw. selesai, beliau bersabda, “Maukah saya beritakan tentang tiga orang. Yaitu, salah seorang di antara mereka berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya; yang seorang lagi malu, maka Allah malu terhadapnya; dan yang lain lagi berpaling, maka Allah berpaling darinya.”

Narrated Abu Waqid Al-Laithi: While Allah’s Apostle was sitting in the mosque with some people, three men came. Two of them came in front of Allah’s Apostle and the third one went away. The two persons kept on standing before Allah’s Apostle for a while and then one of them found a place in the circle and sat there while the other sat behind the gathering, and the third one went away. When Allah’s Apostle finished his preaching, he said, “Shall I tell you about these three persons? One of them be-took himself to Allah, so Allah took him into His grace and mercy and accommodated him, the second felt shy from Allah, so Allah sheltered Him in His mercy (and did not punish him), while the third turned his face from Allah and went away, so Allah turned His face from him likewise. “


باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع

67 حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا بن عون عن بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه

‘Abdur Rahman bin Abi Bakra meriwayatkan dari ayahnya yang menceritakan bahwa pada suatu ketika رسول الله mengendarai unta sedangkan seseorang memegangi tali kekang/kendali. رسول الله bersabda, “hari apakah saat ini ?” Kamipun semua terdiam sampai kami mengira bahwa beliau akan menyebut hari itu dengan nama yang lain. Beliau berkata lagi, “Bukankah hair ini adalah hari Nahar ?” (waktu untuk menyembelih hewan kurban). Kami menjawab “Benar”. Beliau bertanya, “Bulan apakah ini ?” Kamipun terdiam dan berfikir bahwa beliau akan menyebutkan nama lain selain bulan saat ini. Beliau melanjutkan perkataannya, “Bukankah bulan ini adalah bulan dzul HIjjah”. Kamipun menjawab, “Benar. Beliau berkata lagi, “sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan diantara kalian adalah suci seperti hari kalian saat ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampiakan kepada yang tidak hadir karena yang saat ini hadir mungkin akan menyampaikan kepada orang yang dapat lebih memahami daripada dia”.

Narrated ‘Abdur Rahman bin Abi Bakra’s father:

Once the Prophet was riding his camel and a man was holding its rein. The Prophet asked, “What is the day today?” We kept quiet, thinking that he might give that day another name. He said, “Isn’t it the day of Nahr (slaughtering of the animals of sacrifice)” We replied, “Yes.” He further asked, “Which month is this?” We again kept quiet, thinking that he might give it another name. Then he said, “Isn’t it the month of Dhul-Hijja?” We replied, “Yes.” He said, “Verily! Your blood, property and honor are sacred to one another (i.e. Muslims) like the sanctity of this day of yours, in this month of yours and in this city of yours. It is incumbent upon those who are present to inform those who are absent because those who are absent might comprehend (what I have said) better than the present audience.”

باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى { فاعلم أنه لا إله إلا الله } فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره { إنما يخشى الله من عباده العلماء } وقال { وما يعقلها إلا العالمون } { وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير } وقال { هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون } وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها وقال بن عباس { كونوا ربانيين } حلماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره

باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا

68 حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا

Ibn Mas’ud berkata, “Sesungguhnya رسول الله memperhatikan kita semua apabila memberi nasihat (dengan memilih) waktu yang baik agar tidak terjadi kebosanan pada kami semua”.

Narrated Ibn Mas’ud:

The Prophet used to take care of us in preaching by selecting a suitable time, so that we might not get bored. (He abstained from pestering us with sermons and knowledge all the time).

69 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

Anas r.a. mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda, “Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah (dalam satu riwayat disebutkan: jadikanlah tenang) dan jangan membuat orang lari.”

Narrated Anas bin Malik:

The Prophet said, “Facilitate things to people (concerning religious matters), and do not make it hard for them and give them good tidings and do not make them run away (from Islam).”

باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة

70 حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا

Abu Wa-il berkata, “Abdullah pada setiap hari Kamis memberikan peringatan (yakni mengajar ilmu-ilmu keagamaan kepada orang banyak). Kemudian ada seseorang berkata, “Wahai ayah Abdur Rahman, aku sebenarnya lebih senang andaikata kamu memberikan peringatan kepada kami setiap hari.” Abdullah menjawab, “Ketahuilah, sesungguhnya ada satu hal yang menghalangiku untuk berbuat begitu, yaitu aku tidak senang membuatmu bosan, dan sesungguhnya aku akan memberikan nasihat (pelajaran) kepada kamu sebagaimana Nabi saw. (dalam satu riwayat dari Abu Wa-il, ia berkata, “Kami menantikan Abdullah, tiba tiba datanglah Zaid bin Muawiyah, lalu kami berkata kepadanya, “Apakah Anda tidak duduk?” Ia menjawab, “Tidak, tetapi saya akan masuk dan meminta sahabatmu itu keluar kepadamu. Kalau tidak, maka saya akan duduk.” Lalu Abdullah keluar sambil menggandeng tangannya, lalu ia berdiri menghadap kami seraya berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi tahu tentang keberadaanmu (kedatanganmu), tetapi yang menghalangiku untuk keluar kepadamu ialah karena Rasulullah saw. biasa memberi kami nasihat pada beberapa hari tertentu dalam seminggu karena khawatir (dan dalam satu riwayat: tidak suka) membuat kami bosan.”

Narrated Abu Wail:

‘Abdullah used to give a religious talk to the people on every Thursday. Once a man said, “O Aba ‘Abdur-Rahman! (By Allah) I wish if you could preach us daily.” He replied, “The only thing which prevents me from doing so, is that I hate to bore you, and no doubt I take care of you in preaching by selecting a suitable time just as the Prophet used to do with us, for fear of making us bored.”

باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

71 حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله

Humaid bin Abdur Rahman berkata, “Saya mendengar Mu’awiyah sewaktu ia berkhotbah mengatakan, ‘Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, maka Allah menjadikannya pandai agama. Saya ini hanya pembagi (penyampai wahyu secara merata), dan Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia memberi (pemahaman). Dan akan senantiasa ada dari umat ini [suatu umat] yang menegakkan urusan Allah. Tidaklah membahayakan mereka [orang yang meremehkan mereka (dan dalam satu riwayat: orang yang mendustakan mereka) dan tidak pula] orang yang menentang mereka (dan dalam satu riwayat: Dan urusan umat ini akan senantiasa lurus sehingga datang hari kiamat atau ) sehingga datang [kepada mereka] perintah Allah [sedang mereka tetap pada yang demikian itu.’ Lalu Malik bin Tukhamir berkata, ‘Mu’adz berkata, ‘Sedang mereka berada di negeri Syam.’ Kemudian Mua’wiyah berkata, ‘Malik ini mengaku bahwa dia mendengar Mu’adz berkata, ‘Sedang mereka berada di negeri Syam.'”].

Narrated Muawiya:

I heard Allah’s Apostle saying, “If Allah wants to do good to a person, He makes him comprehend the religion. I am just a distributor, but the grant is from Allah. (And remember) that this nation (true Muslims) will keep on following Allah’s teachings strictly and they will not be harmed by any one going on a different path till Allah’s order (Day of Judgment) is established.”


باب الفهم في العلم

72 حدثنا علي حدثنا سفيان قال قال لي بن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت بن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة

Ibn ‘Umar meriwayatkan :

Kami bersama رسول الله dan sepotong bara dari pohon kurma di bawakan kepada beliau. Beliau bersabda, “Sesungguhnya diantara pepohonan ada sebatang pohon, perumpamaannya pohon itu menyerupai perumpamaan orang Muslim. –Ibnu Umar melanjutkan kisahnya, -Aku ingin menjawab bahwa pohon itu adalah pohon kurma akan tetapi karena aku yang paling kecil diantara mereka maka aku diam saja. Maka رسول الله bersabda, “Pohon itu adalah pohon kurma

Narrated Ibn ‘Umar: We were with the Prophet and a spadix of date-palm tree was brought to him. On that he said, “Amongst the trees, there is a tree which resembles a Muslim.” I wanted to say that it was the date-palm tree but as I was the youngest of all (of them) I kept quiet. And then the Prophet said, “It is the date-palm tree.”

باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا

73 حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها

Abdullah bin Mas’ud berkata, “Nabi saw bersabda, Tidak boleh iri hati kecuali pada dua hal, yaitu seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah lalu harta itu dikuasakan penggunaannya dalam kebenaran, dan seorang laki-laki diberi hikmah oleh Allah di mana ia memutuskan perkara dan mengajar dengannya.

Narrated ‘Abdullah bin Mas’ud:

The Prophet said, “Do not wish to be like anyone except in two cases. (The first is) A person, whom Allah has given wealth and he spends it righteously; (the second is) the one whom Allah has given wisdom (the Holy Qur’an) and he acts according to it and teaches it to others.” (Fateh-al-Bari page 177 Vol. 1)

باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر وقوله تعالى { هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا }

74 حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن بن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن بن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى قال بن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه بن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه { أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره } { قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا } فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه

Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, bahwa ia, berselisih pendapat dengan Hurr bin Qais bin Hishin Al-Fazari perihal kawan Nabi Musa yakni orang yang dicari Nabi Musa a.s.. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kawan yang dimaksud itu ialah Khidhir, sedangkan Hurr mengatakan bukan. Kemudian lewatlah Ubay bin Ka’ab [al-Anshari] di depan mereka. Ibnu Abbas lalu memanggilnya kemudian berkata, “Sesungguhnya aku berselisih pendapat dengan sahabatku ini siapa kawan Musa yang olehnya ditanyakan mengenai jalan untuk menuju tempatnya itu, agar dapat bertemu dengannya. Apakah kamu pernah mendengar hal-ihwalnya yang kamu dengar sendiri dari Nabi saw?” Ubay bin Ka’ab menjawab, “Ya, saya mendengar Rasulullah saw. [menyebut-nyebut hal-ihwalnya]. Beliau bersabda, ‘Ketika Musa duduk bersama beberapa orang Bani Israel, [tiba-tiba seorang laki-laki datang dan bertanya kepadanya (Musa), ‘Adakah seseorang yang lebih pandai daripada kamu?’ Musa menjawab, ‘Tidak.” Maka, Allah menurunkan wahyu kepada Musa, “Ada, yaitu hamba Kami Khidhir.” Musa bertanya kepada (Allah) bagaimana jalan ke sana (pada suatu riwayat : bagaimana cara bertemu dengannya). Maka, Allah menjadikan ikan sebagai sebuah tanda baginya dan dikatakan kepadanya, ‘Apabila ikan itu hilang darimu, maka kembalilah (ke tempat di mana ikan itu hilang) karena engkau akan bertemu dengannya (Khidhir). ‘Maka, Musa pun mengikuti jejak ikan laut. Murid Musa berkata kepadanya, ‘Adakah kamu melihat kita berdiam yakni ketika beristirahat di batu besar. Sesungguhnya aku terlupa kepada ikan hiu itu dan tiada yang membuat aku lupa tentang hal itu, melainkan setan.’ Musa berkata, ‘Kalau demikian, memang itulah tempat yang kita cari.’ Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Kemudian mereka bertemu dengan Khidhir. Maka, apa yang terjadi pada mereka selanjutnya telah diceritakan Allah Azza wa Jalla di dalam Kitab-Nya.”

Narrated Ibn ‘Abbas:

That he differed with Hur bin Qais bin Hisn Al-Fazari regarding the companion of (the Prophet) Moses. Ibn ‘Abbas said that he was Khadir. Meanwhile, Ubai bin Ka’b passed by them and Ibn ‘Abbas called him, saying “My friend (Hur) and I have differed regarding Moses’ companion whom Moses, asked the way to meet. Have you heard the Prophet mentioning something about him? He said, “Yes. I heard Allah’s Apostle saying, “While Moses was sitting in the company of some Israelites, a man came and asked him. “Do you know anyone who is more learned than you? Moses replied: “No.” So Allah sent the Divine Inspiration to Moses: ‘Yes, Our slave Khadir (is more learned than you.)’ Moses asked (Allah) how to meet him (Khadir). So Allah made the fish as a sign for him and he was told that when the fish was lost, he should return (to the place where he had lost it) and there he would meet him (Al-Khadir). So Moses went on looking for the sign of the fish in the sea. The servant-boy of Moses said to him: Do you remember when we betook ourselves to the rock, I indeed forgot the fish, none but Satan made me forget to remember it. On that Moses said: ‘That is what we have been seeking? (18.64) So they went back retracing their foot-steps, and found Khadir. (And) what happened further to them is narrated in the Holy Qur’an by Allah. (18.54 up to 18.82)

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب

75 حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب

Ibnu Abbas r.a. berkata, “Rasulullah saw. memelukku [ke dadanya] dan bersabda, “Ya Allah, ajarkanlah Al-Qur’an kepadanya.” (Dan dalam satu riwayat: al-hikmah. Al-hikmah ialah kebenaran di luar nubuwwah).

Narrated Ibn ‘Abbas:

Once the Prophet embraced me and said, “O Allah! Bestow on him the knowledge of the Book (Qur’an).”

باب متى يصح سماع الصغير

76حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي

Ibnu Abbas r.a. berkata, “Saya datang kepada orang yang datang dengan naik keledai, pada saat itu saya hampir dewasa dan Rasulullah saw. sedang (berdiri) shalat di Mina (pada waktu haji wada’) tanpa dinding. Saya melewati depan shaf [kemudian saya turun], dan saya melepaskan keledai itu makan dan minum lalu saya masuk ke shaf. (Dan dalam satu riwayat: Lalu saya berbaris bersama orang-orang di belakang Rasulullah saw.), dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu atasku.”

Narrated Ibn ‘Abbas:

Once I came riding a she-ass and had (just) attained the age of puberty. Allah’s Apostle was offering the prayer at Mina. There was no wall in front of him and I passed in front of some of the row while they were offering their prayers. There I let the she-ass loose to graze and entered the row, and nobody objected to it.

77 حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا بن خمس سنين من دلو

Mahmud bin Rabi’a meriwayatkan, Aku ingat رسول الله mengambil air dari sebuah timba (alat untuk mengambil air dari sumur) kemudian memercikkannya ke wajahku. Pada saat itu usiaku kira-kira lima tahun

Narrated Mahmud bin Rabi’a:

When I was a boy of five, I remember, the Prophet took water from a bucket (used far getting water out of a well) with his mouth and threw it on my face.

باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد

78 ] حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه بن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى { أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره } قال موسى { ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا } فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه

Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, bahwa ia, berselisih pendapat dengan Hurr bin Qais bin Hishin Al-Fazari perihal kawan Nabi Musa yakni orang yang dicari Nabi Musa a.s.. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kawan yang dimaksud itu ialah Khidhir, sedangkan Hurr mengatakan bukan. Kemudian lewatlah Ubay bin Ka’ab [al-Anshari] di depan mereka. Ibnu Abbas lalu memanggilnya kemudian berkata, “Sesungguhnya aku berselisih pendapat dengan sahabatku ini siapa kawan Musa yang olehnya ditanyakan mengenai jalan untuk menuju tempatnya itu, agar dapat bertemu dengannya. Apakah kamu pernah mendengar hal-ihwalnya yang kamu dengar sendiri dari Nabi saw?” Ubay bin Ka’ab menjawab, “Ya, saya mendengar Rasulullah saw. [menyebut-nyebut hal-ihwalnya]. Beliau bersabda, ‘Ketika Musa duduk bersama beberapa orang Bani Israel, [tiba-tiba seorang laki-laki datang dan bertanya kepadanya (Musa), ‘Adakah seseorang yang lebih pandai daripada kamu?’ Musa menjawab, ‘Tidak.” Maka, Allah menurunkan wahyu kepada Musa, “Ada, yaitu hamba Kami Khidhir.” Musa bertanya kepada (Allah) bagaimana jalan ke sana (pada suatu riwayat : bagaimana cara bertemu dengannya). Maka, Allah menjadikan ikan sebagai sebuah tanda baginya dan dikatakan kepadanya, ‘Apabila ikan itu hilang darimu, maka kembalilah (ke tempat di mana ikan itu hilang) karena engkau akan bertemu dengannya (Khidhir). ‘Maka, Musa pun mengikuti jejak ikan laut. Murid Musa berkata kepadanya, ‘Adakah kamu melihat kita berdiam yakni ketika beristirahat di batu besar. Sesungguhnya aku terlupa kepada ikan hiu itu dan tiada yang membuat aku lupa tentang hal itu, melainkan setan.’ Musa berkata, ‘Kalau demikian, memang itulah tempat yang kita cari.’ Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Kemudian mereka bertemu dengan Khidhir. Maka, apa yang terjadi pada mereka selanjutnya telah diceritakan Allah Azza wa Jalla di dalam Kitab-Nya.”

Narrated Ibn ‘Abbas:

that he differed with Hur bin Qais bin Hisn Al-Fazari regarding the companion of the Prophet Moses. Meanwhile, Ubai bin Ka’b passed by them and Ibn ‘Abbas called him saying, “My friend (Hur) and I have differed regarding Moses’ companion whom Moses asked the way to meet. Have you heard Allah’s Apostle mentioning something about him? Ubai bin Ka’b said: “Yes, I heard the Prophet mentioning something about him (saying) while Moses was sitting in the company of some Israelites, a man came and asked him: “Do you know anyone who is more learned than you? Moses replied: “No.” So Allah sent the Divine Inspiration to Moses: ‘–Yes, Our slave Khadir is more learned than you. Moses asked Allah how to meet him (Al-Khadir). So Allah made the fish a sign for him and he was told when the fish was lost, he should return (to the place where he had lost it) and there he would meet him (Al-Khadir). So Moses went on looking for the sign of the fish in the sea. The servant-boy of Moses said: ‘Do you remember when we betook ourselves to the rock, I indeed forgot the fish, none but Satan made me forget to remember it. On that Moses said, ‘That is what we have been seeking.’ So they went back retracing their footsteps, and found Kha,dir. (and) what happened further about them is narrated in the Holy Qur’an by Allah.” (18.54 up to 18.82)

باب فضل من علم وعلم

79 ] حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض

Abu Musa mengatakan bahwa Nabi saw bersabda, “Perumpamaan apa yang diutuskan Allah kepadaku yakni petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan lebat yang mengenai tanah. Dari tanah itu ada yang gembur yang dapat menerima air (dan dalam riwayat yang mu’allaq disebutkan bahwa di antaranya ada bagian yang dapat menerima air), lalu tumbuhlah rerumputan yang banyak. Daripadanya ada yang keras dapat menahan air dan dengannya Allah memberi kemanfaatan kepada manusia lalu mereka minum, menyiram, dan bertani. Air hujan itu mengenai kelompok lain yaitu tanah licin, tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan rumput. Demikian itu perumpamaan orang yang pandai tentang agama Allah dan apa yang diutuskan kepadaku bermanfaat baginya. Ia pandai dan mengajar. Juga perumpamaan orang yang tidak menghiraukan hal itu, dan ia tidak mau menerima petunjuk Allah yang saya diutus dengannya.”

Narrated Abu Musa:

The Prophet said, “The example of guidance and knowledge with which Allah has sent me is like abundant rain falling on the earth, some of which was fertile soil that absorbed rain water and brought forth vegetation and grass in abundance. (And) another portion of it was hard and held the rain water and Allah benefited the people with it and they utilized it for drinking, making their animals drink from it and for irrigation of the land for cultivation. (And) a portion of it was barren which could neither hold the water nor bring forth vegetation (then that land gave no benefits). The first is the example of the person who comprehends Allah’s religion and gets benefit (from the knowledge) which Allah has revealed through me (the Prophets and learns and then teaches others. The last example is that of a person who does not care for it and does not take Allah’s guidance revealed through me (He is like that barren land.)”

باب رفع العلم وظهور الجهل وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه

80 ] حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا

Anasmeriwayatkan : رسول الله telah bersabda, “Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiyamat adalah diambilnya ilmu agama (dengan meninggalnya para alim ulama), tetapnya kebodohan, banyak peminum khamar, dan meratanya perzinahan.

Narrated Anas:

Allah’s Apostle said, “From among the portents of the Hour are (the following):

1. Religious knowledge will be taken away (by the death of Religious learned men).

2. (Religious) ignorance will prevail.

3. Drinking of Alcoholic drinks (will be very common).

4. There will be prevalence of open illegal sexual intercourse.

81 ] حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد

Anas berkata, “Aku akan menceritakan sebuah hadits kepada kamu sekalian, yang tidak akan pernah diceritakan oleh orang lain sesudahku. Aku mendengar رسول الله bersabda “Sesungguhnya sebagian dari tanda hari kiyamat adalah dikuranginya ilmu agama (dengan wafatnya para Ulama), tampaknya kebodohan (dalam pengetahuan agama), meratanya perzinahan, jumlah wanita semakin banyaknya, jumlah lelaki semakin sedikit sehingga 50 wanita berbanding satu (orang laki-laki)

Narrated Anas:

I will narrate to you a Hadith and none other than I will tell you about after it. I heard Allah’s Apostle saying: From among the portents of the Hour are (the following):

1. Religious knowledge will decrease (by the death of religious learned men).

2. Religious ignorance will prevail.

3. There will be prevalence of open illegal sexual intercourse.

4. Women will increase in number and men will decrease in number so much so that fifty women will be looked after by one man.

باب فضل العلم

82 ] حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم

Ibnu Umar berkala, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Ketika saya tidur didatangkan kepada saya segelas susu, lalu saya minum [sebagiannya], sehingga saya melihat cairan [mengalir], keluar pada kuku-kuku saya, (dan dalam satu riwayat: ujung-ujung jari saya). Kemudian kelebihannya saya berikan kepada Umar ibnul Khaththab.’ Mereka berkata, ‘Engkau takwilkan apakah, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ‘Ilmu.’”

Narrated Ibn ‘Umar:

Allah’s Apostle said, “While I was sleeping, I saw that a cup full of milk was brought to me and I drank my fill till I noticed (the milk) its wetness coming out of my nails. Then I gave the remaining milk to ‘Umar Ibn Al-Khattab” The companions of the Prophet asked, “What have you interpreted (about this dream)? “O Allah’s Apostle ,!” he replied, “(It is religious) knowledge.”


باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها

83 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج

Abdullah bin Amr bin Ash mengatakan bahwa Nabi saw. wukuf pada haji Wada’ di Mina [beliau berkhotbah pada hari Nahar di atas untanya] [pada saat melempar jumrah] kepada orang-orang. Mereka bertanya kepada beliau, kemudian datanglah seorang laki-laki dan berkata, “[Wahai Rasulullah], saya tidak mengetahui, lalu saya bercukur sebelum menyembelih.” Beliau bersabda, “Sembelihlah dan tidak berdosa.” Orang lain datang dan berkata, “Saya tidak tahu, saya menyembelih sebelum melempar (jumrah).” Beliau bersabda, “Lemparkanlah (jumrah) dan tidak berdosa.” Nabi saw tidaklah ditanya [pada hari itu] tentang sesuatu yang diajukan dan dikemudiankan kecuali beliau bersabda, “Lakukanlah dan tidak berdosa.”

Narrated ‘Abdullah bin Amr bin Al ‘Aas:

Allah’s Apostle stopped (for a while near the Jimar) at Mina during his last Hajj for the people and they were asking him questions. A man came and said, “I forgot and got my head shaved before slaughtering the Hadi (sacrificing animal).” The Prophet said, “There is no harm, go and do the slaughtering now.” Then another person came and said, “I forgot and slaughtered (the camel) before Rami (throwing of the pebbles) at the Jamra.” The Prophet said, “Do the Rami now and there is no harm.”

The narrator added: So on that day, when the Prophet was asked about anything (as regards the ceremonies of Hajj) performed before or after its due time, his reply was: “Do it (now) and there is no harm.”

باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس

84 ] حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج

Ibn ‘Abbas meriwayatkan, bahwa Nabi SAW ditanya (oleh seseorang) ketika melaksanakan Haji, “Aku ingin menyembelih hewan kurban sebelum melempar Jumrah”. Nabi SAW kemudian memberi isyarat dengan tangan beliau dan bersabda, “Tidaklah berdosa”. Orang itu bertanya lagi, “Aku akan mencukur rambut sebelum menyembelih kurban “. Maka Nabi SAW memberi isyarat dengan tangan beliau”Tidaklah berdosa”.

Narrated Ibn ‘Abbas:

Somebody said to the Prophet (during his last Hajj), “I did the slaughtering before doing the Rami.’ The Prophet beckoned with his hand and said, “There is no harm in that.” Then another person said. “I got my head shaved before offering the sacrifice.” The Prophet beckoned with his hand saying, “There is no harm in that.”

85 ] حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل

Abu Huraira meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, “Ilmu akan diambil, tampaknya kebodohan dan fitnah, banyaknya huru-hara. Ditanyakan, “Wahai RasuluLlah, apakah yang dimaksud huru-hara ?” Beliau menjawab, “ Seperti ini”. Beliau memberi isyarat dengan tangan beliau seakan hendak membunuh.

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “(Religious) knowledge will be taken away (by the death of religious scholars) ignorance (in religion) and afflictions will appear; and Harj will increase.” It was asked, “What is Harj, O Allah’s Apostle?” He replied by beckoning with his hand indicating “killing.” (Fateh-al-Bari Page 192, Vol. 1

86 ] حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته

Asma meriwayatkan, Aku datang ke tempat ‘Aisyah RA, dan ia sedang mengerjakan shalat. Aku bertanya kepadanya, “Apa yang sedang terjadi di kalangan orang banyak ?” Ia pun menunjukkan jari ke arah langit (aku melihat ke arah masjid) dan tampak orang-orang yang melaksanakan ibadah. Aisyah berkata “SubhanaLlah”. Aku berkata kepadanya, “Apakah itu merupakan tanda ?“ Maka ia memberikan isyarat dengan kepalanya yang berarti “ya, benar”. Aku kemudian berdiri (untuk ikut melaksanakan shalat gerhana) hingga hampir aku tak sadarkan diri. Maka aku menuangkan air ke atas kepalaku. Maka kemudian Nabi SAW memuji kepada Allah SWT dan memuliakan-Nya dan bersabda, “Tidak ada sesuatu yang aku lihat melainkan aku akan melihatnya hingga surga atau neraka. Maka diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya kamu sekalian akan mendapat ujian di dalam kubur kalian seperti fitnah Al Masiih Ad-Dajjal. Ditanyakan “Apa yang kamu ketahui mengenai orang ini (رسول الله). Adapun orang mukmin atau orang-orang yang yakiin maka mereka berkata, ‘Dia adalah Muhammad Utusan Allah, datang kepada kami dengan keterangan dan petunjuk. Maka kami menerima dan mengikuti seruan itu. Dia adalah Muhammad (mereka mengucapkannya tiga kali)’. Maka dikatakan kepada mereka, “Tidurlah dengan damai. Kami telah mengetahui bahwa adalah orang yang percaya kepadanya. Adapun orang-orang munafik dan yang ragu-ragu maka mereka menjawab, “Aku tidak mengetahui (tentang hal itu). Tetapi aku mendengar sesuatu dari orang banyak dan aku berkata seperti mereka”.

Narrated Asma:

I came to ‘Aisha while she was praying, and said to her, “What has happened to the people?” She pointed out towards the sky. (I looked towards the mosque), and saw the people offering the prayer. Aisha said, “Subhan Allah.” I said to her, “Is there a sign?” She nodded with her head meaning, “Yes.” I, too, then stood (for the prayer of eclipse) till I became (nearly) unconscious and later on I poured water on my head. After the prayer, the Prophet praised and glorified Allah and then said,

“Just now at this place I have seen what I have never seen before, including Paradise and Hell. No doubt it has been inspired to me that you will be put to trials in your graves and these trials will be like the trials of Masiah-ad-Dajjal or nearly like it (the sub narrator is not sure which expression Asma’ used). You will be asked, ‘What do you know about this man (the Prophet Muhammad)?’ Then the faithful believer (or Asma’ said a similar word) will reply, ‘He is Muhammad Allah’s Apostle who had come to us with clear evidences and guidance and so we accepted his teachings and followed him. And he is Muhammad.’ And he will repeat it thrice. Then the angels will say to him, ‘Sleep in peace as we have come to know that you were a faithful believer.’ On the other hand, a hypocrite or a doubtful person will reply, ‘I do not know, but I heard the people saying something and so I said it.’ (the same). “

باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم

87 ] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين بن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه وأخبروه من وراءكم

Abu Jamra meriwayatkan : Aku menjadi penterjemah antara Ibni Abas dan orang banyak. Ibnu Abas berkata bahwa delegasi dari suku ‘Abdul Qais datang kepada Nabi SAW yang bertanya, “Suku apa / kaum apakah ini ?“ Mereka menjawab, ‘kami dari suku Rabi’ah’. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka.”selamat datang wahai kaum atau suku (abdul Qais), jangan segan dan jangan menyesal.” Mereka berkata, ” Kami datang kepadamu dari tempat jauh terpencil. Sesungguhnya bangsa kafir mudhar telah ikut campur tangan tentang urusan kami dan engkau, dan kami tidak dapat datang menghadap engkau kecuali pada bulan Haram (bulan yang disucikan). Oleh karena itu perintahkanlah kepada kami untuk mengerjakan sesuatu (amal agama) yang akan kami khabarkan pula kepada orang-orang di belakang kami (mereka yang ada di rumah) yang dengannya kami dapat masuk surga.” Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka mengerjakan empat hal dan melarang mereka melakukan empat hal. Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah Yang Maha Esa. Apakah kalian mengetahui apakah iman kepada Allah Yang Maha Esa (Satu) ?” Mereka berkata, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Setelah itu رسول الله bersabda, “ Bersaksi bahwa tidak ada Yang Disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, dan memberikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadhan, dan memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Kemudian رسول الله melarang mereka dari الدباء dan الحنتم dan المزفت dan النقير dan terkadang disebut المقير (Semua itu adalah nama-nama jenis minuman keras). رسول الله lebih lanjut bersabda, “Hafalkanlah semua itu dan khabarkanlah kepada orang-orang di belakang kalian.”

Narrated Abu Jamra:

I was an interpreter between the people and Ibn ‘Abbas. Once Ibn ‘Abbas said that a delegation of the tribe of’Abdul Qais came to the Prophet who asked them, “Who are the people (i.e. you)? (Or) who are the delegates?” They replied, “We are from the tribe of Rabi’a.” Then the Prophet said to them, “Welcome, O people (or said, “O delegation (of ‘Abdul Qais).”) Neither will you have disgrace nor will you regret.” They said, “We have come to you from a distant place and there is the tribe of the infidels of Mudar intervening between you and us and we cannot come to you except in the sacred month. So please order us to do something good (religious deeds) and that we may also inform our people whom we have left behind (at home) and that we may enter Paradise (by acting on them.)” The Prophet ordered them to do four things, and forbade them from four things. He ordered them to believe in Allah Alone, the Honorable the Majestic and said to them, “Do you know what is meant by believing in Allah Alone?” They replied, “Allah and His Apostle know better.” Thereupon the Prophet said, “(That means to testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is His Apostle, to offer prayers perfectly, to pay Zakat, to observe fasts during the month of Ramadan, (and) to pay Al-Khumus (one fifth of the booty to be given in Allah’s cause).” Then he forbade them four things, namely Ad-Dubba.’ Hantam, Muzaffat (and) An-Naqir or Muqaiyar(These were the names of pots in which alcoholic drinks used to be prepared). The Prophet further said, “Memorize them (these instructions) and tell them to the people whom you have left behind.”

باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله

88 ] حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره

‘Abdullah bin Abi Mulaika dari ‘Uqba bin Al-Harith bahwa ia telah menikahkan anak perempuann dari Abi Ihab bin ‘Aziz. Kemudian datanglah seorang wanita dan berkata, “ Sesungguhnya aku telah menyusui Uqba dan wanita yang dinikahinya (isterinya).” ‘Uqba berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku tidak mengetahui kalau engkau telah menyusuiku dan kamu juga tidak memberi tahukan kepadaku.”Kemudian ia berkendara untuk menemui رسول الله di Madinah dan bertanya kepadanya, maka رسول الله menjawab, “Bagaimana engkau (masih menjadikannya sebagai isteri padahal telah dikatakan (kepadamu tentang hal itu), ” Kemudian Uqba menceraikannya dan ia menikahi wanita lain.

Narrated ‘Abdullah bin Abi Mulaika:

‘Uqba bin Al-Harith said that he had married the daughter of Abi Ihab bin ‘Aziz. Later on a woman came to him and said, “I have suckled (nursed) Uqba and the woman whom he married (his wife) at my breast.” ‘Uqba said to her, “Neither I knew that you have suckled (nursed) me nor did you tell me.” Then he rode over to see Allah’s Apostle at Medina, and asked him about it. Allah’s Apostle said, “How can you keep her as a wife when it has been said (that she is your foster-sister)?” Then Uqba divorced her, and she married another man.

باب التناوب في العلم

89 ] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح قال أبو عبد الله وقال بن وهب أخبرنا يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر

‘Umar berkata Sesungguhnya aku dan tetanggaku dari Bani Umaiya bin Zaid tinggal di pegunungan di Madinah dan bergantian turun menghadap RasuluLlah SAW. Sehari dia berkunjung dan di hari yang lain aku yang turun. Apabila aku yang pergi menghadap, maka aku datang dengan membawa berita berupa wahyu yang turun atau hal yang lain. Dan apabila dia yang pergi maka ia berbuat sebagaimana yang aku perbuat. Pada suatu hari sahabatku dari golongan Anshar yang melaksanakan giliran (mengahdap Nabi SAW), mengetuk pintu rumahku dengan keras dan bertanya, Apakah aku ada di dalam. Akupun bergegas keluar menemuinya dan dia berkata., “Hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa.” Aku kemudian pergi menemui anakku Hafsa dan melihatnya sedang menangis. Aku bertanya kepadanya, “Apakah RasuluLlah menceraikan kalian semua?” Dia menjawab, “Aku tidak tahu.” Kemudian aku masuk menghadap RasuluLlah SAW dan berkata sambil berdiri, “Apakah Engkau menalak isteri-isrtri engkau?” RasuluLlah SAW menjawab tidak. Akupun mengucap , “Allahu-Akbar

Narrated ‘Umar:

My Ansari neighbor from Bani Umaiya bin Zaid who used to live at ‘Awali Al-Medina and used to visit the Prophet by turns. He used to go one day and I another day. When I went I used to bring the news of that day regarding the Divine Inspiration and other things, and when he went, he used to do the same for me. Once my Ansari friend, in his turn (on returning from the Prophet), knocked violently at my door and asked if I was there.” I became horrified and came out to him. He said, “Today a great thing has happened.” I then went to Hafsa and saw her weeping. I asked her, “Did Allah’s Apostle divorce you all?” She replied, “I do not know.” Then, I entered upon the Prophet and said while standing, “Have you divorced your wives?” The Prophet replied in the negative. On what I said, “Allahu-Akbar (Allah is Greater).” (See Hadith No. 119, Vol. 3 for details)

باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره

90 ] حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة

Abu Mas’ud Al-Ansari meriwayatkan Pada suatu ketika seseorang berkata kepada RasuluLlah SAW “Wahai RasuluLlah! Hampir saja aku tidak pernah mengikuti shalat berjama’ah karena bacaan (imam) terlalu panjang bagi kami. Perawi menambahkan: “aku belum pernah melihat RasuluLlah SAW ketika memberi nasihat dengan lebih marah dari pada saat itu. RasuluLlah SAW bersabda, “Wahai manusia! Sebagian diantara kalian telah membuat orang lain lari dari ibadah. Oleh karena itu barang siapa yang memimpin shalat berjama’ah hendaklah menyingkat bacaan karena diantara mereka ada orang yang sedang sakit, dan lemah dan orang-orang yang memiliki hajat”

Narrated Abu Mas’ud Al-Ansari:

Once a man said to Allah’s Apostle “O Allah’s Apostle! I may not attend the (compulsory congregational) prayer because so and so (the Imam) prolongs the prayer when he leads us for it. The narrator added: “I never saw the Prophet more furious in giving advice than he was on that day. The Prophet said, “O people! Some of you make others dislike good deeds (the prayers). So whoever leads the people in prayer should shorten it because among them there are the sick the weak and the needy (having some jobs to do).”


91 ] حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب

Narrated Zaid bin Khalid Al-Juhani:

A man asked the Prophet about the picking up of a “Luqata” (fallen lost thing). The Prophet replied, “Recognize and remember its tying material and its container, and make public announcement (about it) for one year, then utilize it but give it to its owner if he comes.” Then the person asked about the lost camel. On that, the Prophet got angry and his cheeks or his Face became red and he said, “You have no concern with it as it has its water container, and its feet and it will reach water, and eat (the leaves) of trees till its owner finds it.” The man then asked about the lost sheep. The Prophet replied, “It is either for you, for your brother (another person) or for the wolf.”

92 ] حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل

Abu Musa berkata, “Nabi saw. ditanya tentang sesuatu yang tidak disukai oleh beliau. Ketika mereka banyak bertanya kepada beliau, maka beliau marah. Kemudian beliau bersabda kepada orang-orang, “Tanyakanlah kepada saya apa yang kamu kehendaki.” Seorang laki-laki berkata, “Siapakah ayahku?” Beliau bersabda, “Ayahmu Hudzafah.” Orang lain berdiri dan bertanya, “Siapakah ayahku, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Ayahmu Salim, maula ‘mantan budak’ Syaibah.” Ketika Umar melihat apa yang terdapat pada wajah beliau (yang berupa kemarahan), ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertobat kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Mulia.”

Narrated Abu Musa:

The Prophet was asked about things which he did not like, but when the questioners insisted, the Prophet got angry. He then said to the people, “Ask me anything you like.” A man asked, “Who is my father?” The Prophet replied, “Your father is Hudhafa.” Then another man got up and said, “Who is my father, O Allah’s Apostle ?” He replied, “Your father is Salim, Maula (the freed slave) of Shaiba.” So when ‘Umar saw that (the anger) on the face of the Prophet he said, “O Allah’s Apostle! We repent to Allah (Our offending you).”

باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث

93 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت

Anas bin Malik meriwayatkan : Suatu hari RasuluLlah SAW keluar dan ‘Abdullah bin Hudhafa berdiri seraya bertanya kepada beliau “siapakah ayahku?” RasuluLlah SAW menjawab, “ayamu adalah Hudhafa.” RasuluLlah SAW berkata kepada mereka berulang-ulang (karena marah) untuk bertanya kepada beliau apa yang mereka suka. ‘Umar kemudian bersimpuh di hadapan RasuluLlah SAW dan berkata tiga kali “Kami ridha Allah sebagai Tuhan, dan Islam sebagai agama dan Muhammad SAW sebagai nabi dan Rasul.”. maka kemudian setelah itu RasuluLlah SAW baru terdiam.

Narrated Anas bin Malik:

One day Allah’s Apostle came out (before the people) and ‘Abdullah bin Hudhafa stood up and asked (him) “Who is my father?” The Prophet replied, “Your father is Hudhafa.” The Prophet told them repeatedly (in anger) to ask him anything they liked. ‘Umar knelt down before the Prophet and said thrice, “We accept Allah as (our) Lord and Islam as (our) religion and Muhammad as (our) Prophet.” After that the Prophet became silent.

باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها وقال بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا

94 ] حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا

Anas r.a. mengatakan bahwa apabila Nabi saw. mengatakan suatu perkataan beliau mengulanginya tiga kali sehingga dimengerti. Apabila beliau datang pada suatu kaum, maka beliau memberi salam kepada mereka tiga kali.

Narrated Anas:

Whenever the Prophet asked permission to enter, he knocked the door thrice with greeting and whenever he spoke a sentence (said a thing) he used to repeat it thrice. (See Hadith No. 261, Vol. 8).

95 ] حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا

Anas meriwayatkan : Apabila RasuluLlah SAW bersabda maka mengulanginya tiga kali sehingga dapat difahami apa yang datang dari beliau dan apabila beliau berkunjung ke sebuah kaum maka beliau minta izin (mengetuk pintu) tiga kali seraya menyampaikan salam

Narrated Anas:

Whenever the Prophet spoke a sentence (said a thing), he used to repeat it thrice so that the people could understand it properly from him and whenever he asked permission to enter, (he knocked the door) thrice with greeting.

96 ] حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا

‘Abdullah bin ‘Amr meriwayatkan : Pada suatu saat RasuluLlah SAW tertinggal dari kami dalam sebuah perjalanan, dan beliau dapat menyusul kami sementara kami sedang mengerjakan wudhu untuk shalat ‘Asr yang hamper terlambat. Maka kamipin membasuh kaki kami (tidak dengan benar) Maka RasuluLlah SAW menyeru kepada kami dua kali atau tiga kali, “Jagalah tumit kalian dari api neraka.”

Narrated ‘Abdullah bin ‘Amr:

Once Allah’s Apostle remained behind us in a journey. He joined us while we were performing ablution for the ‘Asr prayer which was over-due. We were just passing wet hands over our feet (not washing them properly) so the Prophet addressed us in a loud voice and said twice or thrice, “Save your heels from the fire.”

باب تعليم الرجل أمته وأهله

97 ] أخبرنا محمد هو بن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة

Ayah dari Abu Burda meriwayatkan : RasuluLlah SAW bersabda “Ada tiga orang yang mendapat pahala dua kali lipat. 1. Seorang dari ahli kitab yang beriiman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad SAW. 2. Hamba sahaya apabila dia memenuhi hak Allah dan hak tuannya. 3. seorang yang memiliki budak/hamba sahaya wanita kemudian mengajarnya budi pekerti yang baik dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya (tentang ilmu agama) kemudian membebaskannya dan kemudian menikahinya.”

Narrated Abu Burda’s father:

Allah’s Apostle said “Three persons will have a double reward:

1. A Person from the people of the scriptures who believed in his prophet (Jesus or Moses) and then believed in the Prophet Muhammad (i .e. has embraced Islam).

2. A slave who discharges his duties to Allah and his master.

3. A master of a woman-slave who teaches her good manners and educates her in the best possible way (the religion) and manumits her and then marries her.”


باب عظة الإمام النساء وتعليمهن

98 ] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت بن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن بن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم

Ibn ‘Abbas meriwayatkan : Pada suaatu ketika رسول الله SAW pergi keluar sementara sahabat Bilal menemani beliau. Beliau pergi ke arah para wanita dan mengira bahwa mereka tidak mendengarkan (nasihat) beliau. Kemudian beliau menasihati mereka dan memerintah mereka untuk membayar sedekah. (mendengar ini) para wanita mulai memberikan sedekah mereka beberapa dari mereka memberika anting-anting mereka, beberapa lagi memberikan cincin mereka, dan Bilal mengumpulkannya pada ujung bajunya.

Narrated Ibn ‘Abbas:

Once Allah’s Apostle came out while Bilal was accompanying him. He went towards the women thinking that they had not heard him (i.e. his sermon). So he preached them and ordered them to pay alms. (Hearing that) the women started giving alms; some donated their ear-rings, some gave their rings and Bilal was collecting them in the corner of his garment.


باب الحرص على الحديث

99 ] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه

Abu Hurairah r.a. berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah saw., ‘Wahai Rasullullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat engkau pada hari kiamat? Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya saya telah menduga wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hal ini terlebih dahulu daripada engkau, karena saya mengetahui antusiasmu (keinginanmu yang keras) terhadap hadits. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan, “LAA ILAAHA ILLALLAH” ‘Tidak ada Tuhan melainkan Allah’, dengan tulus dari hati atau jiwanya (dan dalam satu riwayat: dari arah jiwanya 7/204).”

Narrated Abu Huraira:

I said: “O Allah’s Apostle! Who will be the luckiest person, who will gain your intercession on the Day of Resurrection?” Allah’s Apostle said: O Abu Huraira! “I have thought that none will ask me about it before you as I know your longing for the (learning of) Hadiths. The luckiest person who will have my intercession on the Day of Resurrection will be the one who said sincerely from the bottom of his heart “None has the right to be worshipped but Allah.”

باب كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء

Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar Ibnu Hazm sebagai berikut, “Perhatikanlah, apa yang berupa hadits Rasulullah saw. maka tulislah, karena sesungguhnya aku khawatir ilmu agama tidak dipelajari lagi, dan ulama akan wafat. Janganlah engkau terima sesuatu selain hadits Nabi saw.. Sebarluaskanlah ilmu dan ajarilah orang yang tidak mengerti sehingga dia mengerti. Karena, ilmu itu tidak akan binasa (lenyap) kecuali kalau ia dibiarkan rahasia (tersembunyi) pada seseorang.”

And ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz wrote to Abu Bakr bin Hazm, “Look for the knowledge of Hadith and get it written, as I am afraid that religious knowledge will vanish and the religious learned men will pass away (die). Do not accept anything save the Hadiths of the Prophet. Circulate knowledge and teach the ignorant, for knowledge does not vanish except when it is kept secretly (to oneself).”

100 ] حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه

Dari Urwah, [dia berkata, “Kami diberi keterangan 8/148] Abdullah bin Amr bin Ash, [maka saya mendengar dia] berkata, ‘Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, ‘Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu (agama) dengan serta-merta dari hamba-hamba Nya. Tetapi, Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan (mematikan) ulama, sehingga Allah tidak menyisakan orang pandai. Maka, manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu, mereka ditanya, dan mereka memberi fatwa tanpa ilmu. (Dan dalam satu riwayat: maka mereka memberi fatwa dengan pikirannya sendiri). Maka, mereka sesat dan menyesatkan.”
Kemudian aku (Urwah) berkata kepada Aisyah istri Nabi saw., lalu Abdullah bin Amr memberi keterangan sesudah itu. Aisyah berkata, ‘Wahai anak saudara wanitaku! Pergilah kepada Abdullah, kemudian konfirmasikanlah kepadanya apa yang engkau ceritakan kepadaku itu.’ Lalu aku datang kepada Abdullah dan menanyakan kepadanya. Maka, dia menceritakan kepadaku apa yang sudah diceritakan kepadaku itu. Kemudian aku datang kepada Aisyah, lalu kuberitahukan kepadanya. maka dia merasa kagum. Ia berkata, ‘Demi Allah, sesungguhnya Abdullah bin Amr telah hafal.’” (8/148).

Narrated ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al’ As:

I heard Allah’s Apostle saying, “Allah does not take away the knowledge, by taking it away from (the hearts of) the people, but takes it away by the death of the religious learned men till when none of the (religious learned men) remains, people will take as their leaders ignorant persons who when consulted will give their verdict without knowledge. So they will go astray and will lead the people astray.”

باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

101 ] حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني بن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين

Abu Said Al-Khudri meriwayatkan : Beberapa wanita meminta kepada رسول الله, “Sesungguhnya para lelaki telah mengalahkan kami (untuk mendapatkan kesempatan waktu mendengarkan nasihat Nabi SAW) oleh karena itu berilah kami kesempatan waktu (untuk mendengarkan nasihat). Maka رسول الله pun menjanjikan mereka suatu hari untuk pertemuan. Maka RasuluLlah SAW memberiakn nasihat kepada mereka dan memberikan perintah kepada mereka. Diantara nasihat yang disampaikan adalah, “Setiap wanita yang ditinggal mati terlebih dahulu oleh tiga puteranya melainkan mereka menjadi tirai dari pintu neraka.” Para wanita berkata, “Bagaimana jika hanya dua?” Beliau menjawab, “demikian pula dua anak (akan melindunginya dari api neraka).”

Narrated Abu Said Al-Khudri:

Some women requested the Prophet to fix a day for them as the men were taking all his time. On that he promised them one day for religious lessons and commandments. Once during such a lesson the Prophet said, “A woman whose three children die will be shielded by them from the Hell fire.” On that a woman asked, “If only two die?” He replied, “Even two (will shield her from the Hell-fire).”

102 ] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث

Narrated Abu Said Al-Khudri:

as above (the sub narrators are different). Abu Huraira qualified the three children referred to in the above mentioned Hadith as not having reached the age of committing sins (i.e. age of puberty) .

باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه

103 ] حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني بن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب قالت عائشة فقلت أو ليس يقول الله تعالى { فسوف يحاسب حسابا يسيرا } قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك

Ibnu Abi Mulaikah mengatakan bahwa Aisyah istri Nabi saw. tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak diketahuinya melainkan ia mengulangi lagi sehingga ia mengetahuinya benar-benar (secara pasti). Nabi saw. bersabda, “Barangsiapa yang dihisab, maka dia telah disiksa.” (Dalam satu riwayat: binasa 6/81). Aisyah berkata, “Lalu aku berkata, [“Biarlah Allah menjadikan aku sebagai penebusmu, bukankah Allah Azza Wa Jalla berfirman, ‘[Adapun orang yang diberikan kitabnya pada tangan kanannya], maka ia akan dihisab (diperhitungkan) dengan perhitungan yang mudah?’” Lalu beliau bersabda, “Hal itu hanyalah suatu kelapangan. Tetapi, barangsiapa yang diteliti betul perhitungannya, maka ia akan binasa.” (Dan dalam satu riwayat: “Dan tidak ada seorang pun yang diteliti betul hisabnya pada hari kiamat melainkan ia telah disiksa.” 7/198).

Narrated Ibn Abu Mulaika:

Whenever ‘Aisha (the wife of the Prophet) heard anything which she did not understand, she used to ask again till she understood it completely. Aisha said: “Once the Prophet said, “Whoever will be called to account (about his deeds on the Day of Resurrection) will surely be punished.” I said, “Doesn’t Allah say: “He surely will receive an easy reckoning.” (84.8) The Prophet replied, “This means only the presentation of the accounts but whoever will be argued about his account, will certainly be ruined.”

باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

104 ] حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة

Abu Syuraih [al-Adawi 5/94] berkata kepada Amr bin Said ketika ia mengirim pasukan ke Mekah, “Izinkanlah saya wahai Amir untuk menyampaikan kepadamu suatu perkataan yang disabdakan Nabi saw. pada pagi hari pembebasan (Mekah). Sabda beliau itu terdengar oleh kedua telinga saya, dan hati saya memeliharanya, serta dua mata saya melihat ketika beliau menyabdakannya. Beliau memuja Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda, ‘Sesungguhnya Mekah itu dimuliakan oleh Allah Ta’ala dan manusia tidak memuliakannya, maka tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah di Mekah, dan tidak halal menebang pepohonan di sana. Jika seseorang memandang ada kemurahan (untuk berperang) berdasarkan peperangan Rasulullah saw. di sana, maka katakanlah [kepadanya 2/213], ‘Sesungguhnya Allah telah mengizinkan bagi Rasul-Nya, tetapi tidak mengizinkan bagimu, dan Allah hanya mengizinkan bagiku sesaat di suatu siang hari, kemudian kembali kemuliaannya (diharamkannya) pada hari itu seperti haramnya kemarin.’ Orang yang hadir hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir (gaib).’ Kemudian ditanyakan kepada Abu Syuraih, ‘Apakah yang dikatakan [kepadamu] oleh Amr?” Dia menjawab, “Aku lebih mengetahui [tentang hal itu] daripada engkau, wahai Abu Syuraih! Sesungguhnya Mekah (dalam satu riwayat: Tanah Haram) tidak melindungi orang yang durhaka, orang yang lari karena kasus darah (membunuh), dan orang yang lari karena merusak agama.”
Abu Abdillah berkata, “Al-khurbah ialah merusak agama.” (5/95)

Narrated Said:

Abu Shuraih said, “When ‘Amr bin Said was sending the troops to Mecca (to fight ‘Abdullah bin Az-Zubair) I said to him, ‘O chief! Allow me to tell you what the Prophet said on the day following the conquests of Mecca. My ears heard and my heart comprehended, and I saw him with my own eyes, when he said it. He glorified and praised Allah and then said, “Allah and not the people has made Mecca a sanctuary. So anybody who has belief in Allah and the Last Day (i.e. a Muslim) should neither shed blood in it nor cut down its trees. If anybody argues that fighting is allowed in Mecca as Allah’s Apostle did fight (in Mecca), tell him that Allah gave permission to His Apostle, but He did not give it to you. The Prophet added: Allah allowed me only for a few hours on that day (of the conquest) and today (now) its sanctity is the same (valid) as it was before. So it is incumbent upon those who are present to convey it (this information) to those who are absent.” Abu- Shuraih was asked, “What did ‘Amr reply?” He said ‘Amr said, “O Abu Shuraih! I know better than you (in this respect). Mecca does not give protection to one who disobeys (Allah) or runs after committing murder, or theft (and takes refuge in Mecca).


105 ] حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين

Abu Bakra : رسول الله SAW bersabda, “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatan kalian adalah suci diantara kalian seperti kesucian hari ini pada bulan ini hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir . Dan Muhammad (perawi) mengatakan,”Benar RasuluLlah SAW, dan juga mengatakan ‘Bukankah telah aku sampaikan’ (dua kali) “.

Narrated Abu Bakra:

The Prophet said. No doubt your blood, property, the sub-narrator Muhammad thought that Abu Bakra had also mentioned and your honor (chastity), are sacred to one another as is the sanctity of this day of yours in this month of yours. It is incumbent on those who are present to inform those who are absent.” (Muhammad the Subnarrator used to say, “Allah’s Apostle told the truth.”) The Prophet repeated twice: “No doubt! Haven’t I conveyed Allah’s message to you.

باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم

106 ] حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار

Ali r.a berkata, “Rasulullah saw bersabda, janganlah kamu berdusta atas namaku. Karena, orang yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia memasuki neraka.”

Narrated ‘Ali:

The Prophet said, “Do not tell a lie against me for whoever tells a lie against me (intentionally) then he will surely enter the Hell-fire.”

107 ] حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار

Dari Amir bin Abdullah ibnuz Zubair dari ayahnya, ia berkata, “Saya berkata kepada az-Zubair, ‘Saya tidak pernah mendengar engkau menceritakan suatu hadits yang engkau terima dari Rasulullah saw. sebagaimana si Anu dan si Anu menceritakannya.’ Zubair berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya saya ini tidak pernah berpisah dari beliau saw., tetapi saya pernah mendengar beliau saw. bersabda, ‘Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia bersedia menempati tempat duduknya di neraka.’”

Narrated ‘Abdullah bin Az-Zubair:

I said to my father, ‘I do not hear from you any narration (Hadith) of Allah s Apostle as I hear (his narrations) from so and so?” Az-Zubair replied. l was always with him (the Prophet) and I heard him saying “Whoever tells a lie against me (intentionally) then (surely) let him occupy, his seat in Hell-fire.

108 ] حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار

Anas berkata, “Sesungguhnya ada hal yang menghalang-halangi aku untuk memberitakan hadits kepada kamu sekalian, yaitu karena Nabi saw. bersabda, ‘Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia bersedia menempati tempat duduknya di neraka.’”

Narrated Anas:

The fact which stops me from narrating a great number of Hadiths to you is that the Prophet said: “Whoever tells a lie against me intentionally, then (surely) let him occupy his seat in Hell-fire.”

109 ] حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار

Narrated Salama:

I heard the Prophet saying, “Whoever (intentionally) ascribes to me what I have not said then (surely) let him occupy his seat in Hell-fire.”

Salamah bin Akwa’ r.a. berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa yang berkata atas namaku akan sesuatu yang tidak saya katakan, maka hendaklah ia bersedia menempati tempat duduknya di neraka.”

110 ] حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “Name yourselves with my name (use my name) but do not name yourselves with my Kunya name (i.e. Abu-l Qasim). And whoever sees me in a dream then surely he has seen me for Satan cannot impersonate me. And whoever tells a lie against me (intentionally), then (surely) let him occupy his seat in Hell-fire.”

Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda, “Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersedia menempati tempat duduknya di neraka.”

باب كتابة العلم

111 ] حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر

Ash-Sha’bi meriwayatkan : Abu Juhaifa berkata, “Aku bertanya kepada Ali, ‘Apakah kamu memiliki kitab (selain al-Quran)?’ ‘Ali menjawab, ‘Tidak, kecuali kitab Allah atau kekuatan hafalan yang dianugerahkan Allah kepada orang islam atau apa yang tertulis pada lembaran mushaf yang ada pada saya.’ Abu Juhaifa berkata, “Aku bertanya, ‘apakah yang tertulis di mushaf itu?’ Ali menjawab, ini adalah perjanjian tentang kompensasi (Diyya) yang harus dibayar oleh orang yang membunuh kepada keluarga korban, dan tebusan untuk pembebasan tawanan dari tangan musuh, dan peraturan bahwa tidak ada seorang muslimpun yang dibunuh (qishah) sebagai hukuman karena membunuh orang kafir.

Narrated Ash-Sha’bi:

Abu Juhaifa said, “I asked Ali, ‘Have you got any book (which has been revealed to the Prophet apart from the Qur’an)?’ ‘Ali replied, ‘No, except Allah’s Book or the power of understanding which has been bestowed (by Allah) upon a Muslim or what is (written) in this sheet of paper (with me).’ Abu Juhaifa said, “I asked, ‘What is (written) in this sheet of paper?’ Ali replied, it deals with The Diyya (compensation (blood money) paid by the killer to the relatives of the victim), the ransom for the releasing of the captives from the hands of the enemies, and the law that no Muslim should be killed in Qisas (equality in punishment) for the killing of (a disbeliever).

112 ] حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة

Abu Hurairah mengatakan bahwa kabilah Khuza’ah membunuh seorang laki-laki dari kabilah Laits pada tahun pembebasan Mekah. Karena, adanya orang yang terbunuh yang dibunuh orang kabilah Khuza’ah [pada zaman jahiliah 8/38]. Hal itu diberitahukan kepada Nabi saw., lalu beliau menaiki kendaraannya dan berkhotbah [kepada orang banyak. Lalu beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya 3/94], kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah telah menahan Mekah dari (serangan pasukan) gajah, dan Dia memberikan kekuasaan kepada Rasulullah saw. serta orang-orang yang beriman atas mereka. Ketahuilah sesungguhnya Mekah tidak halal bagi orang yang sebelumku dan tidak halal bagi orang yang sesudahku. Ketahuilah sesungguhnya Mekah itu halal bagiku, sesaat dari siang hari. Ketahuilah bahwa Mekah pada saatku itu haram, duri-durinya tidak boleh dipotong, pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang mencari (pemiliknya). Barangsiapa yang keluarganya terbunuh, maka menurut pandangan yang terbaik, adakalanya pembunuhnya diikat dan adakalanya dibalas bunuh oleh keluarga si terbunuh.”
Seorang laki-laki dari penduduk Yaman [yang bernama Abu Syah] berkata, ‘Tuliskan untuk saya wahai Rasulullah!” Lalu beliau bersabda, ‘Tulislah untuk ayah Fulan.’ (Dan dalam satu riwayat: ‘Untuk Abu Syah.’) Seorang laki-laki dari suku Quraisy berkata, “Kecuali idzkhir ‘tumbuh-tumbuhan yang harum baunya’, wahai Rasulullah, karena idzkhir itu ditempatkan di rumah dan kuburan kami.” Lalu Nabi saw. bersabda, “Kecuali dizkhir.” [Saya bertanya kepada Al-Auza’i, “Apa yang dimaksud dengan perkataannya, ‘Tulislah untukku wahai Rasulullah‘ itu?’ Al-Auza’i menjawab, ‘Khotbah yang didengarnya dari Rasulullah saw ini.'”].

Narrated Abu Huraira:

In the year of the Conquest of Mecca, the tribe of Khuza’a killed a man from the tribe of Bani Laith in revenge for a killed person, belonging to them. They informed the Prophet about it. So he rode his Rahila (she-camel for riding) and addressed the people saying, “Allah held back the killing from Mecca. (The sub-narrator is in doubt whether the Prophet said “elephant or killing,” as the Arabic words standing for these words have great similarity in shape), but He (Allah) let His Apostle and the believers over power the infidels of Mecca. Beware! (Mecca is a sanctuary) Verily! Fighting in Mecca was not permitted for anyone before me nor will it be permitted for anyone after me. It (war) in it was made legal for me for few hours or so on that day. No doubt it is at this moment a sanctuary, it is not allowed to uproot its thorny shrubs or to uproot its trees or to pick up its Luqatt (fallen things) except by a person who will look for its owner (announce it publicly). And if somebody is killed, then his closest relative has the right to choose one of the two– the blood money (Diyya) or retaliation having the killer killed. In the meantime a man from Yemen came and said, “O Allah’s Apostle! Get that written for me.” The Prophet ordered his companions to write that for him. Then a man from Quraish said, “Except Al-Iqhkhir (a type of grass that has good smell) O Allah’s Apostle, as we use it in our houses and graves.” The Prophet said, “Except Al-Idhkhiri.e. Al-Idhkhir is allowed to be plucked.”

113 ] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة

Narrated Abu Huraira:

There is none among the companions of the Prophet who has narrated more Hadiths than I except ‘Abdallah bin Amr (bin Al-‘As) who used to write them and I never did the same.

Abu Hurairah r .a. berkata, ‘Tiada seorang pun dari sahabat Nabi saw yang lebih banyak dalam meriwayatkan hadits yang diterima dari beliau saw daripada saya, melainkan apa yang didapat dari Abdullah bin Amr, sebab ia mencatat hadits sedang saya tidak mencatatnya.”

114 ] حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج بن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه

‘Ubaidullah bin ‘Abdullah meriwayatkan : Ibn ‘Abbas berkata, “ketika penyakit yang diderita Nabi bertambah buruk, beliau berkata, ‘bawakan untukku kertas (tulis) dan aku akan menulis untuk kamu sekalian sebuah pernyataan yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya.’ Tetapi ‘Umar berkata, ‘Nabi dalam keadaan sakit parah, dan kiita telah memiliki kitab Allah dan itu telah mencukupi bagi kami.’ Akan tetapi para sahabat Nabi berbeda pendapat tentang ini dan terjadi keriuhan dan tangisan. Melihat itu, Nabi berkata kepada mereka, ‘Pergilah kalian (tinggalkan aku sendiri). Ini adalah hal yang tidak baik kalian berselisih di hadapanku.” Ibn ‘Abbas keluar dan berkata, “Sungguh sangat disayangkan (bencana yang amat besar), bahwa RasuluLlah tercegah dari menulis pesannya untuk mereka karena pertentangan dan kegaduhan mereka. (catatan : ini adalah jelas menunjukkan tentang hadits ini bahwa Ibn ‘Abbes menyaksikan kejadian dan kemudian keluar untuk berkata kepada mereka (para sahabat).

Narrated ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah:

Ibn ‘Abbas said, “When the ailment of the Prophet became worse, he said, ‘Bring for me (writing) paper and I will write for you a statement after which you will not go astray.’ But ‘Umar said, ‘The Prophet is seriously ill, and we have got Allah’s Book with us and that is sufficient for us.’ But the companions of the Prophet differed about this and there was a hue and cry. On that the Prophet said to them, ‘Go away (and leave me alone). It is not right that you should quarrel in front of me.” Ibn ‘Abbas came out saying, “It was most unfortunate (a great disaster) that Allah’s Apostle was prevented from writing that statement for them because of their disagreement and noise. (Note: It is apparent from this Hadith that Ibn ‘Abbes had witnessed the event and came out saying this statement. The truth is not so, for Ibn ‘Abbas used to say this statement on narrating the Hadith and he had not witnessed the event personally. See Fath Al-Bari Vol. 1, p.220 footnote.) (See Hadith No. 228, Vol. 4).

باب العلم والعظة بالليل

115 ] حدثنا صدقة أخبرنا بن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة

Narrated Um Salama:

One night Allah’s Apostle got up and said, “Subhan Allah! How many afflictions have been descended tonight and how many treasures have been disclosed! Go and wake the sleeping lady occupants of these dwellings (his wives) up (for prayers). A well-dressed (soul) in this world may be naked in the Hereafter. “

Ummu Salamah r.a. berkata, “Nabi saw pada suatu malam bangun tidur (dengan terkejut 8/90), lalu beliau berkata, ‘Mahasuci Allah! (Dan pada satu riwayat disebutkan: Dan beliau mengucapkan LAAILAAHAILLALLAAH 7/47) Fitnah apakah yang diturunkan [Allah] pada malam ini? Dan, perbendaharaan (rahmat) apakah yang dibuka? Bangunkanlah (dalam satu riwayat: Siapakah yang mau membangunkan) para penghuni kamar [maksudnya istri-istrinya sehingga mereka menunaikan shalat 7/ 123]. Banyak (dalam satu riwayat: wahai, banyaknya) orang berpakaian di dunia namun telanjang di akhirat.’”

باب السمر في العلم

116 ] حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد

Narrated ‘Abdullah bin ‘Umar:

Once the Prophet led us in the ‘Isha’ prayer during the last days of his life and after finishing it (the prayer) (with Taslim) he said: “Do you realize (the importance of) this night?” Nobody present on the surface of the earth tonight will be living after the completion of one hundred years from this night.”

Abdullah bin Umar r.a. berkata, “Rasulullah saw shalat isya bersama kami pada akhir hidup beliau [yaitu pada waktu malam yang orang-orang menyebutnya ‘atamah 1/141]. Setelah mengucapkan salam, maka beliau berdiri [lalu menghadap kepada kami], lalu bersabda, ‘Bagaimana pendapatmu tentang malammu ini? Sesungguhnya pada awal seratus tahun (yang akan datang) tidak ada yang masih tinggal seorang pun dari orang yang [pada hari ini 1/149] ada di atas permukaan bumi.” [Maka orang-orang pun ribut membicarakan sabda Rasulullah saw itu. Mereka ramai membicarakan hadits-hadits tentang seratus tahun ini. Sebenarnya Nabi saw. hanya bersabda, “Tidak akan tinggal (masih hidup) orang yang pada hari ini (saat beliau bersabda itu) hidup di muka bumi.” Maksudnya bahwa satu generasi itu akan berlalu (habis)].

117 ] حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن بن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة

Ibn ‘Abbas meriwayatkan : aku tinggal bermalam di rumah bibiku Maimuna bint Al-Harith (isteri Nabi SAW) sementara Nabi berada di sana dengannya pada malam gilirannya. Maka Nabi SAW mengerjakan shalat isya (di amsjid), kemudian kembali ke rumah kemudian mengerjakan shalat empat rekaat, beliau lalu pergi tidur. Setelah beberapa saat beliau bangun dan bertanya apakah anak-anak telah tidur? Kemudian beliau berdiri mengerjakan shalat dan aku berdiri pada sisi kiri beliau tetapi beliau menempatkanku di sisi kanannya dan kemudian mengerjakan salat lima Rakat kemudian ditambah lagi dua rekaat. Kemudian beliau pergi tidur. Setelah itu beliau keluar untuk mengerjakan shalat fajar.

Narrated Ibn ‘Abbas:

I stayed overnight in the house of my aunt Maimuna bint Al-Harith (the wife of the Prophet ) while the Prophet was there with her during her night turn. The Prophet offered the ‘Isha’ prayer (in the mosque), returned home and after having prayed four Rakat, he slept. Later on he got up at night and then asked whether the boy (or he used a similar word) had slept? Then he got up for the prayer and I stood up by his left side but he made me stand to his right and offered five Rakat followed by two more Rakat. Then he slept and I heard him snoring and then (after a while) he left for the (Fajr) prayer.

باب حفظ العلم

118 ] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو { إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات } إلى قوله { الرحيم } إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون

Abu Huraira meriwayatkan : Orang-orang berkata, “Aku telah meriwayatkan banyak hadits (Sabda رسول الله). Jika bukan karena dua ayat di dalam al-Qur’an niscaya aku tidak akan meriwayatkan hadits Kemudian ia membaca ayat : “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turinkan dari petunjuk . . . (sampai pada ayat ) yang Maha Penyayang.” (2:159-160). Dan tidak diragukan lagi bahwa saudara kami dari kaum muhajirin mereka disibukkan oleh perniagaan di pasar dan sesungguhnya pula saudara kami dari kaum Anshar disibukkan dengan tanah pertanian mereka. Akan tetapi aku (Abu Huraira) yang selalu melayani رسول الله untuk makan,dan aku menghadiri event dimana mereka tidak dapat menghadirinya, dan aku mengingat apa yang tidak mereka ingat. Narrated Abu Huraira:

People say that I have narrated many Hadiths (The Prophet’s narrations). Had it not been for two verses in the Qur’an, I would not have narrated a single Hadith, and the verses are:

“Verily those who conceal the clear sign and the guidance which We have sent down . . . (up to) Most Merciful.” (2:159-160). And no doubt our Muhajir (emigrant) brothers used to be busy in the market with their business (bargains) and our Ansari brothers used to be busy with their property (agriculture). But I (Abu Huraira) used to stick to Allah’s Apostle contented with what will fill my stomach and I used to attend that which they used not to attend and I used to memorize that which they used not to memorize.

119 ] حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ابسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا بن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه

Abu Huraira meriwayatkan : aku berkata kepada رسول الله SAW “Aku telah mendengarkan beberapa (Hadiths) dari engkau tetapi aku lupa.” رسول الله berkata, “hamparkan jubahmu.” Maka aku menghamparkannya dan kemudian beliau menggerakkan tangan beliau sepertinya memenuhi ke dalamnya dengan sesuatu (hingga memenuhi jubah)dan beliau berkata, “ikatkan ini .” maka akupun mengerjakannya, dan setelah itu aku tidak pernah lupa terhadap sesuatu.

Narrated Abu Huraira:

I said to Allah’s Apostle “I hear many narrations (Hadiths) from you but I forget them.” Allah’s Apostle said, “Spread your Rida’ (garment).” I did accordingly and then he moved his hands as if filling them with something (and emptied them in my Rida’) and then said, “Take and wrap this sheet over your body.” I did it and after that I never forgot any thing.

120 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم

Narrated Abu Huraira:

I have memorized two kinds of knowledge from Allah’s Apostle . I have propagated one of them to you and if I propagated the second, then my pharynx (throat) would be cut (i.e. killed).

Abu Hurairah r.a. berkata, “Saya hafal dari Nabi saw. dua tempat. Adapun salah satu dari keduanya, maka saya siarkan (hadits itu) . Seandainya yang lain saya siarkan, niscaya terputuslah tenggorokan ini.”


باب الإنصات للعلماء

121 ] حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

Narrated Jarir:

The Prophet said to me during Hajjat-al-Wida’: Let the people keep quiet and listen. Then he said (addressing the people), “Do not (become infidels) revert to disbelief after me by striking the necks (cutting the throats) of one another (killing each other).”

Jarir bin Abdillah mengatakan bahwa Nabi saw bersabda kepadanya pada waktu mengerjakan haji Wada’, “Diamkanlah manusia!” Lalu beliau bersabda, “Sesudahku nanti janganlah kamu menjadi kafir, di mana sebagian kamu memotong leher sebagian yang lain.”

باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله

122 ] حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل { فاتخذ سبيله في البحر سربا } وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه { آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا } ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه { أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت } قال موسى { ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا } فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال { هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا } قال { إنك لن تستطيع معي صبرا } يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه { قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا } فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها { قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت } فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى { أقتلت نفسا زكية بغير نفس } { قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا } قال بن عيينة وهذا أوكد { فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه } قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى { لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك } قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما

Ubai bin Ka’b meriwayatkan : Nabi SAW bersabda, ” Pada suatu hari Nabi Musa AS berdiri memberi khutbah di kalangan Bani Israil. Ia ditanya, “Siapakah manusia yang paling berilmu ?” Maka ia menjawab, ‘Akulah yang paling berilmu’. Allah kemudian memperingatkan Musa bahwa bukanlah dia menurut Allah yang paling berilmu. Allah pun memberikan wahyu kepadanya ‘Sesungguhnya ada seorang hamba diantara hamba-Ku berada di tempat bertemunya dua lautan. Dia lah yang lebih berilmu daripada engkau’. Musa berkata,”Wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat bertemu dengan dia ?”. Allah berfirman : “Bawalah ikan dengan keranjang niscaya engkau akan dapat menemukan dia di tempat dimana engkau kehilangan ikan itu. Kemudian berangkatlah Musa dengan pelayan lelakinya Yusha’ bin Nuin dan membawa ikan ke dalam keranjang hingga mereka sampai pada sebuah batu besar, dimana mereka menyandarkan kepala mereka dan tertidur. Maka ikan itupun keluar dari keranjang dan pergi menuju lautan.

{ فاتخذ سبيله في البحر سربا }

lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu

Dan peristiwa ini sangat mengherankan bagi Musa dan pelayannya. Mereka melanjutkan istirahat mereka pada sisa malam itu hingga hari berikutnya. Ketika hari berganti, maka berkatalah Musa kepada pelayannya

{ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا }

Bawalah ke mari makanan kita; sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini”.

Dan adalah Musa tidak merasa letih sampai ia menemukan tempat sebagaimana yang difirmankan kepadanya. Berkatalah pelayan kepadanya, Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut.”

Musa berkata, “Itulah tempat yang kita cari”. Kemudian mereka kembali mendatangi tempat itu sampai mereka mencapai batu (tempat istirahat dahulu). Di sana mereka melihat seseorang yang tertutup dengan pakaiannya (menutupi dirinya dengan pakaiannya). Musa kemudian mengucapkan salam kepadanya. Al-Khadir menjawab, ” Bagaimana seseorang menyampaikan salam diantra mereka di daerahmu?” Musa menjawab, “aku adalah Musa.” Dia (Al-Khidr) bertanya, “Musa dari Bani Israel?” Musa menjawab, ‘Benar. “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?”. Al-Khadir menjawab, ” Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku ,

“Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang Allah berika kepadaku yang tiada engkau ketahui,demikian pula kamu memiliki ilmu yang Allah berikan kepadamu yang tiada aku ketahui.” Musa berkata, ” Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun”.

Kemudian mereka berdua berjalan sepanjang pantai hingga mereka tidak pula mendapatkan perahu untuk dinaiki. Dalam pada itu ada juga sebuah perahu yang melewati mereka dan mereka meminta pemilik perahu untuk membawa mereka. Sang pemilik perahu telah mengenal Al-Khadir dan mempersilahkan mereka naik ke perahu tanpa dipungut biaya. Taklama kemudian datanglah burung gereja dan hinggap di pinggir perahu seraya mencelupkan paruhnya ke air laut sekali atau dua kali. Al-Khadir berkata: “Wahai Musa ! Sesungguhnya ilmu saya dan ilmu engkau tidaklah dapat mengurangkan ilmu Allah melainkan seperti burung pipit ini yang mengurangkan air laut dengan paruhnya.” Al-Khadir kemudian pergi ke sebuah papan di perahu tersebut dan melepasnya. Musa berkata, “Pemilik perahu ini telah memberikan kita tumpangan gratis tetapi engkau malah merusak dan menenggelamkan perahu mereka. Maka mereka semua akan tenggelam.” Al-Khadir menjawab, “Bukankah telah aku katakana kepada engkau bahwa engkau tidak akan dapat bersabar bersamaku.” Musa berkata, “Jangan engkau tuntut kami atas apa yang kami lalai darinya.”

Dan ini adalah kelalaian Musa yang pertama. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu anak kecil sedang bermain dengan anak lainnya. Al-Khadir memegang kepala anak itu dari atasnya dan merenggutnya dengan tangannya (membunuhnya). Musa berkata, “mengapa engkau bunuh orang tidak berdosa tanpa alas an ia membunuh orang sebelumnya.” Al-Khadir menjawab, “Bukankah telah aku katakana bahwa engkau tidak akan sabar bersamaku ?” Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di sebuah kota, mereka meminta makanan kepada penduduk kota itu, akan tetapi mereka menolak untuk menjamu mereka. Kemudian mereka menemukan rumah dengan dinding yang hamper runtuh. Al-Khadir memperbaikinya dengan tangannya sendiri. Musa berkata, “jika engkau mau , maka engkau dapat meminta upah untuk pekerjaan ini.” Al-Khadir menjawab, “sekaranglah waktu perpisahan antara engkau dan aku.”

Nabi SAW menambahkan, “semoga Allah merahmati Musa! Kita ingin seandainya Musa dapat bersabar sehingga kita dapat mengetahui kisah mereka berdua. “

Narrated Ubai bin Ka’b:

The Prophet said, “Once the Prophet Moses stood up and addressed Bani Israel. He was asked, “Who is the most learned man amongst the people. He said, “I am the most learned.” Allah admonished Moses as he did not attribute absolute knowledge to Him (Allah). So Allah inspired to him “At the junction of the two seas there is a slave amongst my slaves who is more learned than you.” Moses said, “O my Lord! How can I meet him?” Allah said: Take a fish in a large basket (and proceed) and you will find him at the place where you will lose the fish. So Moses set out along with his (servant) boy, Yusha’ bin Nuin and carried a fish in a large basket till they reached a rock, where they laid their heads (i.e. lay down) and slept. The fish came out of the basket and it took its way into the sea as in a tunnel. So it was an amazing thing for both Moses and his (servant) boy. They proceeded for the rest of that night and the following day. When the day broke, Moses said to his (servant) boy: “Bring us our early meal. No doubt, we have suffered much fatigue in this journey.” Moses did not get tired till he passed the place about which he was told. There the (servant) boy told Moses, “Do you remember when we betook ourselves to the rock, I indeed forgot the fish.” Moses remarked, “That is what we have been seeking. So they went back retracing their foot-steps, till they reached the rock. There they saw a man covered with a garment (or covering himself with his own garment). Moses greeted him. Al-Khadir replied saying, “How do people greet each other in your land?” Moses said, “I am Moses.” He asked, “The Moses of Bani Israel?” Moses replied in the affirmative and added, “May I follow you so that you teach me of that knowledge which you have been taught.” Al-Khadir replied, “Verily! You will not be able to remain patient with me, O Moses! I have some of the knowledge of Allah which He has taught me and which you do not know, while you have some knowledge which Allah has taught you which I do not know.” Moses said, “Allah willing, you will find me patient and I will not disobey you in aught. So both of them set out walking along the sea-shore, as they did not have a boat. In the meantime a boat passed by them and they requested the crew of the boat to take them on board. The crew recognized Al-Khadir and took them on board without fare. Then a sparrow came and stood on the edge of the boat and dipped its beak once or twice in the sea. Al-Khadir said: “O Moses! My knowledge and your knowledge have not decreased Allah’s knowledge except as much as this sparrow has decreased the water of the sea with its beak.” Al-Khadir went to one of the planks of the boat and plucked it out. Moses said, “These people gave us a free lift but you have broken their boat and scuttled it so as to drown its people.” Al-Khadir replied, “Didn’t I tell you that you will not be able to remain patient with me.” Moses said, “Call me not to account for what I forgot.” The first (excuse) of Moses was that he had forgotten. Then they proceeded further and found a boy playing with other boys. Al-Khadir took hold of the boy’s head from the top and plucked it out with his hands (i.e. killed him). Moses said, “Have you killed an innocent soul who has killed none.” Al-Kha,dir replied, “Did I not tell you that you cannot remain patient with me?” Then they both proceeded till when they came to the people of a town, they asked them for food, but they refused to entertain them. Then they found there a wall on the point of collapsing. Al-Khadir repaired it with his own hands. Moses said, “If you had wished, surely you could have taken wages for it.” Al-Khadir replied, “This is the parting between you and me.” The Prophet added, “May Allah be Merciful to Moses! Would that he could have been more patient to learn more about his story with Al-Khadir. “

باب من سأل وهو قائم عالما جالسا

123 ] حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل

Abu Musa r.a. berkata, “Seorang laki-laki (dalam satu riwayat: seorang Arab kampung 3/51) datang kepada Nabi saw., lalu bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah berperang di jalan Allah itu? Karena salah seorang di antara kami berperang karena marah dan ada yang berperang karena menjaga gengsi. [Ada yang berperang karena hendak menunjukkan keberanian, dan ada yang berperang karena ingin dipuji orang]. (Dan dalam satu riwayat disebutkan: Seseorang berperang karena ingin mendapatkan harta rampasan, seseorang berperang karena ingin mendapatkan popularitas, dan seseorang berperang karena ingin diketahui kedudukannya, maka siapakah gerangan yang termasuk kategori fi sabilillah?’ 3/206). Kemudian beliau bersabda sambil mengangkat kepalanya dan tentunya beliau tidak perlu mengangkat kepala, melainkan karena orang yang bertanya itu berdiri sedang beliau duduk. Lalu beliau menjawab, ‘Barangsiapa yang berperang agar kalimah Allah menjadi yang tertinggi (menjunjung tinggi agama Allah), maka dia di jalan Allah Azza wa Jalla.’”

Narrated Abu Musa:

A man came to the Prophet and asked, “O Allah’s Apostle! What kind of fighting is in Allah’s cause? (I ask this), for some of us fight because of being enraged and angry and some for the sake of his pride and haughtiness.” The Prophet raised his head (as the questioner was standing) and said, “He who fights so that Allah’s Word (Islam) should be superior, then he fights in Allah’s cause.”

باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

124 ] حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج

Abdullah bin Amr bin Ash mengatakan bahwa Nabi saw. wukuf pada haji Wada’ di Mina [beliau berkhotbah pada hari Nahar di atas untanya 2/191] [pada saat melempar jumrah] kepada orang-orang. Mereka bertanya kepada beliau, kemudian datanglah seorang laki-laki dan berkata, “Wahai Rasulullah, saya tidak mengetahui, lalu saya bercukur sebelum menyembelih.” Beliau bersabda, “Sembelihlah dan tidak berdosa.” Orang lain datang dan berkata, “Saya tidak tahu, saya menyembelih sebelum melempar (jumrah).” Beliau bersabda, “Lemparkanlah (jumrah) dan tidak berdosa.” Nabi saw tidaklah ditanya [pada hari itu 2/190] tentang sesuatu yang diajukan dan dikemudiankan kecuali beliau bersabda, “Lakukanlah dan tidak berdosa.”

Narrated ‘Abdullah bin ‘Amar:

I saw the Prophet near the Jamra and the people were asking him questions (about religious problems). A man asked, “O Allah’s Apostle! I have slaughtered the Hadi (animal) before doing the Rami.” The Prophet replied, “Do the Rami (now) and there is no harm.” Another person asked, “O Allah’s Apostle! I got my head shaved before slaughtering the animal.” The Prophet replied, “Do the slaughtering (now) and there is no harm.” So on that day, when the Prophet was asked about anything as regards the ceremonies of Hajj performed before or after its due time his reply was, “Do it (now) and there is no harm.”

باب قول الله تعالى { وما أوتيتم من العلم إلا قليلا }

] حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال { ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا } قال الأعمش هكذا في قراءتنا

Abdullah (bin Mas’ud) r.a. berkata, “Ketika saya berjalan bersama Rasulullah saw. di [sebagian 8/198] reruntuhan (dalam satu riwayat: kebun 5/228)[34]Mereka bertanya kapadamu tentang ruh. Katakanlah, ‘Ruh itu adalah urusan Tuhanku.’ Dan mereka tidak diberi ilmu melainkan hanya sedikit‘. Al-A’masy berkata, ‘Demikianlah bacaan kami.’[35] [Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, Tadi sudah kami katakan, jangan tanyakan kepadanya!’]. Madinah, sedang beliau bertelekan pada tongkat dari pelepah kurma yang lurus dan halus yang beliau bawa, lewatlah sekelompok Yahudi. Lalu, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, ‘Tanyakanlah kepadanya tentang ruh.’ [Lalu yang sebagian itu berkata, ‘Apa kepentingan kalian kepadanya?’ 5/228], dan sebagian lagi dari mereka berkata, ‘Janganlah kamu menanyakannya, agar ia tidak membawa sesuatu (dan dalam satu riwayat: Agar ia tidak memperdengarkan kepadamu sesuatu 8/144) yang kamu benci.’ Sebagian dari mereka berkata, ‘Sungguh kami akan bertanya kepadanya.’ [Lalu mereka berkata, Tanyakanlah kepadanya!’] Kemudian seorang laki-laki dari mereka berdiri [kepada beliau] dan berkata, ‘Wahai Abu Qasim, apakah ruh itu?’ Maka, [Nabi saw. diam, tiada menjawab sama sekali]. Dan dalam satu riwayat: Maka beliau berdiri sesaat memperhatikan), [sambil bertelekan atas pelepah kurma, sedang saya di belakang beliau 8/188]. Maka, saya berkata, ‘Sesungguhnya beliau sedang diberi wahyu.’ [Saya mundur dari beliau sehingga wahyu selesai turun], lalu saya berdiri di tempat saya. Ketika jelas hal itu, beliau membaca, “Yas-aluunaka’anir-ruuhi, qulir-ruuhu min amri rabbii, wamaa uutuu minal-‘ilmi illaa qaliilaa” ‘

Narrated ‘Abdullah:

While I was going with the Prophet through the ruins of Medina and he was reclining on a date-palm leaf stalk, some Jews passed by. Some of them said to the others: Ask him (the Prophet) about the spirit. Some of them said that they should not ask him that question as he might give a reply which would displease them. But some of them insisted on asking, and so one of them stood up and asked, “O Aba-l-Qasim ! What is the spirit?” The Prophet remained quiet. I thought he was being inspired Divinely. So I stayed till that state of the Prophet (while being inspired) was over. The Prophet then said, “And they ask you (O Muhammad) concerning the spirit –Say: The spirit — its knowledge is with my Lord. And of knowledge you (mankind) have been given only a little).” (17.85)

باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه

[ 126 ] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي بن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال بن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله بن الزبير

Aswad meriwayatkan : Ibn Az-Zubair berkata kepadaku, ” Sesungguh Aisha banyak bercerita kepadamu secara diam-dian. Apa yang dia katakan tentang Ka’ba ?” Ia menjawab, “ia bicara kepadaku bahwa suatu kali رسول الله SAW bersabda, , ‘Wahai ‘Aisha! Jikalau bukan karena orang-orang masih masih dalam kekufuran! Niscaya aku akan membongkar Ka’baa dan membuat uda pinti. Satu Pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar “.

Narrated Aswad:

Ibn Az-Zubair said to me, “Aisha used to tell you secretly a number of things. What did she tell you about the Ka’ba?” I replied, “She told me that once the Prophet said, ‘O ‘Aisha! Had not your people been still close to the pre-Islamic period of ignorance (infidelity)! I would have dismantled the Ka’ba and would have made two doors in it; one for entrance and the other for exit.” Later on Ibn Az-Zubair did the same.

باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا

127 ] وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك

Ali r.a. berkata, “Hendaklah kamu menasihati orang lain sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Adakah kamu semua senang sekiranya Allah dan Rasul-Nya itu didustakan sebab kurangnya pengertian yang ada pada mereka itu?”[36]

128 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما

Qatadah mengatakan bahwa Anas bin Malik bercerita bahwa Rasulullah saw. -dan Mu’adz sedang membonceng di atas kendaraan beliau- bersabda, “Hai Muadz”. Ia menjawab, “Ya, wahai Rasulullah, kebahagiaan bagi engkau.” Beliau bersabda, “Hai Mu’adz!” Ia menjawab, “Ya, wahai Rasulullah, kebahagiaan bagi engkau.” (Ia mengucapkannya tiga kali) . Beliau bersabda, ‘Tidak ada seorangpun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan betul-betul dari hatinya kecuali orang tersebut diharamkan oleh Allah dari neraka. “Mu’adz bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah saya tidak memberitahukan kepada manusia, agar mereka bergembira?” Beliau bersabda, “Kalau begitu, mereka akan menyerah (tidak berusaha apa-apa).” Mu’adz memberitahukannya ketika meninggal agar tidak berdosa.
(Dan diriwayatkan dari jalan lain dari Anas, ia berkata, “Diceritakan kepadaku[37] bahwa Nabi saw. bersabda kepada Mu’adz, ‘Barangsiapa yang menghadap kepada Allah (meninggal dunia) sedang dia tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya, niscaya dia akan masuk surga.” Mu’adz bertanya, “Apakah tidak boleh saya sampaikan kabar gembira ini kepada orang banyak?” Beliau menjawab, “Jangan, saya khawatir mereka akan menyerah (tanpa berusaha [karena salah Paham])”[38]

Narrated Anas bin Malik:

“Once Mu’adh was along with Allah’s Apostle as a companion rider. Allah’s Apostle said, “O Mu’adh bin Jabal.” Mu’adh replied, “Labbaik and Sa’daik. O Allah’s Apostle!” Again the Prophet said, “O Mu’adh!” Mu’adh said thrice, “Labbaik and Sa’daik, O Allah’s Apostle!” Allah’s Apostle said, “There is none who testifies sincerely that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is his Apostle, except that Allah, will save him from the Hell-fire.” Mu’adh said, “O Allah’s Apostle ! Should I not inform the people about it so that they may have glad tidings?” He replied, “When the people hear about it, they will solely depend on it.” Then Mu’adh narrated the above-mentioned Hadith just before his death, being afraid of committing sin (by not telling the knowledge).


129 ] حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا

Anas bin Malik meriwayatkan : Saya diberitahu bahwa رسول الله SAW bersabda kepada Mu’adh, “Barang siapa berjumpa dngan الله dan tidak menyekutukann-Nya, maka akan masuk surga.” Mu’adh bertanya kepada رسول الله SAW, “Apakah akan aku ceritakan berita gembira ini kepada manusia ?” رسول الله SAW menjawab, “Jangan, aku khawatir, kalau-kalau nanti mereka hanya bergantung kepada ini.”

Narrated Anas:

I was informed that the Prophet had said to Mu’adh, “Whosoever will meet Allah without associating anything in worship with Him will go to Paradise.” Mu’adh asked the Prophet, “Should I not inform the people of this good news?” The Prophet replied, “No, I am afraid, lest they should depend upon it (absolutely).”

باب الحياء في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

130 ] حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها

Narrated Um Salama:

Um-Sulaim came to Allah’s Apostle and said, “Verily, Allah is not shy of (telling you) the truth. Is it necessary for a woman to take a bath after she has a wet dream (nocturnal sexual discharge?) The Prophet replied, “Yes, if she notices a discharge.” Um Salama, then covered her face and asked, “O Allah’s Apostle! Does a woman get a discharge?” He replied, “Yes, let your right hand be in dust (An Arabic expression you say to a person when you contradict his statement meaning “you will not achieve goodness”), and that is why the son resembles his mother.”

Ummu Salamah r.a. berkata, “Ummu Sulaim [istri Abu Thalhah 1/74] datang kepada Nabi saw lalu ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah wanita wajib mandi apabila mimpi (bersetubuh)?’ Nabi saw. bersabda, ‘Ya, apabila wanita itu melihat air (mani).’ Lalu Ummu Sulaim menutup wajahnya (dan dalam satu riwayat: Maka Ummu Salamah tertawa 4/102) dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah wanita itu mimpi (bersetubuh)?’ Beliau bersabda, ‘Ya, berdebulah tanganmu (sial nian kamu), dengan apakah anaknya dapat menyerupainya?”)

131 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا

‘Abdullah bin ‘Umar meriwayatkan : Pada suatu ketika رسول الله SAW bersabda, “diantara beberapa pepohonan, ada sebuah pohon, dimana daunnya tidak pernah berguguran dan itu seperti orang muslim, Katakan kepadaku, pohon apakah itu.” Setiap orang mulai memikirkan pepohonan yang ada di padang pasir, sedangkan aku berfikir bahwa pohon itu adalah pohon kurma akan tetapi aku malu untuk menjawab. Yang lain bertanya , “wahai رسول الله, beritahu kami jawabannya.” Beliau menjawab, “itu adalah pohon kurma.” Aku berkata kepada ayahku apa yang terjadi padaku dan dia berkata, “Seandainya engkau menjawabnya, niscaya lebih aku sukai daripada …demikian…demikian .”

Narrated ‘Abdullah bin ‘Umar:

Once Allah’s Apostle said, “Amongst the trees there is a tree, the leaves of which do not fall and is like a Muslim, tell me the name of that tree.” Everybody started thinking about the trees of the desert areas and I thought of the date-palm tree but felt shy (to answer). The others asked, “O Allah’s Apostle! inform us of it.” He replied, “it is the date-palm tree.” I told my father what had come to my mind and on that he said, “Had you said it I would have preferred it to such and such a thing that I might possess.”

باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

132 ] حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء

Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, “Saya adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi [tetapi aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah saw. 1/52]. Lalu saya menyuruh Miqdad bin Aswad untuk menanyakan kepada Nabi saw. [karena kedudukan putri beliau 1/71]. Lalu ia bertanya, lantas Nabi bersabda, ‘Padanya wajib wudhu.’” (Dan dalam satu riwayat: “Berwudhulah dan cucilah kemaluanmu” 1/71).

Narrated ‘Ali:

I used to get the emotional urethral discharge frequently so I requested Al-Miqdad to ask the Prophet about it. Al-Miqdad asked him and he replied, “One has to perform ablution (after it).” (See Hadith No. 269).

باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

133 ] حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن وقال بن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان بن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

Abdullah bin Umar r.a. mengatakan bahwa seorang laki-laki berdiri di masjid lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, dari manakah engkau menyuruh kami untuk mengeraskan suara talbiah ketika ihram?” Rasulullah saw bersabda, “Penduduk Madinah mengeraskan suara talbiah dari Dzull Hulaifah, penduduk Syam mengeraskan suara talbiah dari [Mahya’ah, yaitu 2/142] Juhfah, dan penduduk Najd mengeraskan suara talbiah dari Qarn.” (Dan dari jalan Zaid bin Jubair, bahwa ia datang kepada Abdullah bin Umar, sedang Abdullah mempunyai kemah dan tenda. Lalu aku bertanya kepadanya, “Dari manakah saya boleh memulai umrah?” Dia menjawab, “Rasulullah saw. menentukannya bagi penduduk Najd di Qarn.” Dan dia menyebutkan hadits yang serupa itu 2/141). Ibnu Umar berkata, “Manusia menduga bahwa Rasulullah saw. bersabda, ‘Penduduk Yaman mengeraskan suara talbiah dari Yalamlam.”‘ Ibnu Umar berkata, “Dan saya tidak tahu (dan pada satu riwayat saya tidak mendengar 2/143) ini dari Rasulullah saw.” [Dan disebutkan tentang Irak, lalu dia menjawab, “Pada waktu itu Irak belum menjadi miqat.” 8/155][41]

Narrated Nafi:

‘Abdullah bin ‘Umar said: “A man got up in the mosque and said: O Allah’s Apostle ‘At which place you order us that we should assume the Ihram?’ Allah’s Apostle replied, ‘The residents of Medina should assure the Ihram from Dhil-Hulaifa, the people of Syria from Al-Ju,hfa and the people of Najd from Qarn.” Ibn ‘Umar further said, “The people consider that Allah’s Apostle had also said, ‘The residents of Yemen should assume Ihram from Yalamlam.’ ” Ibn ‘Umar used to say, “I do not: remember whether Allah’s Apostle had said the last statement or not?”

باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

134 ] حدثنا آدم قال حدثنا بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين

Narrated Ibn ‘Umar:

A man asked the Prophet : “What (kinds of clothes) should a Muhrim (a Muslim intending to perform ‘Umra or Hajj) wear? He replied, “He should not wear a shirt, a turban, trousers, a head cloak or garment scented with saffron or Wars (kinds of perfumes). And if he has n slippers, then he can use Khuffs (leather socks) but the socks should be cut short so as to make the ankles bare.” (See Hadith No. 615, Vol. 2).

Ibnu Umar dari Nabi saw. mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada beliau, “Apakah [pakaian 7/36] yang dipakai oleh orang ihram?” Beliau bersabda, “Ia tidak boleh mengenakan (dan dalam satu riwayat: Janganlah kamu memakai 2/214) baju kurung, serban, jubah berpeci, dan kain yang dicelup wenter atau zafaran. [Dan jangan memakai khuf ‘sepatu tinggi penutup kakinya’], [kecuali jika ia tidak mendapatkan sandal 2/145]. Jika ia tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah menggunakan khuf dan agar dipotong sampai di bawah mata kaki. [Dan janganlah wanita yang sedang ihram memakai penutup wajah dan jangan pula memakai kaos tangan].”

Kitab Al-Imanكتاب الإيما


Kitab Al-Iman

كتاب الإيمان

[ 8 ] حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

Narrated Ibn ‘Umar:

Allah’s Apostle said: Islam is based on (the following) five (principles):

1. To testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is Allah’s Apostle.

2. To offer the (compulsory congregational) prayers dutifully and perfectly.

3. To pay Zakat (i.e. obligatory charity) .

4. To perform Hajj. (i.e. Pilgrimage to Mecca)

5. To observe fast during the month of Ramadan.

Ibnu Umar meriwayatkan :

RasuluLlah SAW bersabda, Islam didirikan atas lima dasar :

1. Syahadat (bersaksi) bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

2. mendirikan shalat.

3. Memberikan Zakat.

4. Hajji.

5. Puasa di bulan Ramadhan.


] 9 ] حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “Faith (Belief) consists of more than sixty branches (i.e. parts). And Haya (This term “Haya” covers a large number of concepts which are to be taken together; amongst them are self respect, modesty, bashfulness, and scruple, etc.) is a part of faith.”

Abu Hurairah meriwayatkan : Nabi SAW bersabda, “Iman itu ada lebih dari 60 cabang, dan malu adalah sebagian cabang dari iman


] 10 ] حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم

Narrated ‘Abdullah bin ‘Amr:

The Prophet said, “A Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. And a Muhajir (emigrant) is the one who gives up (abandons) all what Allah has forbidden.”

Nabi SAW bersabda, “Seorang Muslim adalah orang yang orang islam lain dapat selamat dari lisannya dan tangannya Dan Muhajir (orang yang berhijrah) adalah orang yang menghindarkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah kepadanya.


[ 11 ] حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده

Narrated Abu Musa:

Some people asked Allah’s Apostle, “Whose Islam is the best? i.e. (Who is a very good Muslim)?” He replied, “One who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.”

Beberapa orang bertanya kepada RasuluLlah SAW, Islam yang bagaimana yang paling baik (utama) ?” Beliau SAW menjawab, ‘Mereka yang orang muslim selamat dari lisannya dan dari tangannya”.

[ 12 ] حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

Narrated ‘Abdullah bin ‘Amr:

A man asked the Prophet , “What sort of deeds or (what qualities of) Islam are good?” The Prophet replied, ‘To feed (the poor) and greet those whom you know and those whom you do not Know

Seseorang bertanya kepaeda Nabi SAW, “Islam bagaimana yang paling baik ?” Beliau menjawab, “Yang memberi makanan (kepada orang yang lapar) dan yang menebarkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal”.

[ 13 ] حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

Narrated Anas:

The Prophet said, “None of you will have faith till he wishes for his (Muslim) brother what he likes for himself.”

Nabi SAW bersabda, “Tidak seorangpun dari kamu sempurna imannya hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri”.

[ 14 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده

Narrated Abu Huraira:

“Allah’s Apostle said, “By Him in Whose Hands my life is, none of you will have faith till he loves me more than his father and his children.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Dwmi Dzat yang diriku berada di Tangan-Nya, tidaklah beriman kamu sekalian sehingga Aku (SAW) lebih ia cintai dari pada orang tuanya dan anaknya”.

[ 15 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

Narrated Anas:

The Prophet said “None of you will have faith till he loves me more than his father, his children and all mankind.”

Nabi SAW bersasbda, “Tidaklah beriman kamu sekalian sehingga aku (SAW) lebih ia cintai daripada orang tuanya dan anak-anaknya dan semua manuisa”.

[ 16 ] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار

Narrated Anas:

The Prophet said, “Whoever possesses the following three qualities will have the sweetness (delight) of faith:

1. The one to whom Allah and His Apostle becomes dearer than anything else.

2. Who loves a person and he loves him only for Allah’s sake.

3. Who hates to revert to Atheism (disbelief) as he hates to be thrown into the fire.”

Nabi SAW bersabda,”Tiga perkara apabila ada pada diri seseorang maka ia akan dapat merasakan manisnya iman. 1. Apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lain. 2. Tidaklah seseorang mencintai melainkan cinytanya hanya karena Allah. 3. Ia benci kepada kekafiran sebagaimana bencinya ia jika ia delemparkan ke dalam api neraka”.

[ 17 ] حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار

Narrated Anas:

The Prophet said, “Love for the Ansar is a sign of faith and hatred for the Ansar is a sign of hypocrisy.”

Nabi SAW bersabda, “Tanda – tanda iman adalah cinta kepada para sahabat Anshar RA, dan tanda – tanda munafik adalah benci kepada para sahabat Anshar RA.

[ 18 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك

Narrated ‘Ubada bin As-Samit:

who took part in the battle of Badr and was a Naqib (a person heading a group of six persons), on the night of Al-‘Aqaba pledge: Allah’s Apostle said while a group of his companions were around him, “Swear allegiance to me for:

1. Not to join anything in worship along with Allah.

2. Not to steal.

3. Not to commit illegal sexual intercourse.

4. Not to kill your children.

5. Not to accuse an innocent person (to spread such an accusation among people).

6. Not to be disobedient (when ordered) to do good deed.”

The Prophet added: “Whoever among you fulfills his pledge will be rewarded by Allah. And whoever indulges in any one of them (except the ascription of partners to Allah) and gets the punishment in this world, that punishment will be an expiation for that sin. And if one indulges in any of them, and Allah conceals his sin, it is up to Him to forgive or punish him (in the Hereafter).” ‘Ubada bin As-Samit added: “So we swore allegiance for these.” (points to Allah’s Apostle)

Dari Ubadah bin Shamit – Ia adalah orang yang menyaksikan yakni ikut bertempur dalam Perang Badar (bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. Ia adalah salah seorang yang menjadi kepala rombongan pada malam baiat Aqabah – (dan dari jalan lain: Sesungguhnya aku adalah salah satu kepala rombongan yang dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam.) bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda dan di sekeliling beliau ada beberapa orang sahabatnya (Dalam riwayat lain : ketika itu kami berada di sisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam dalam suatu majelis [dalam suatu rombongan, lalu beliau bersabda 8, “Kemarilah kalian”], “Berbaiatlah kamu kepadaku (dalam riwayat lain: Kubaiat kamu sekalian) untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anakmu (dan kamu tidak akan merampas). Jangan kamu bawa kebohongan yang kamu buat-buat antara kaki dan tanganmu, dan janganlah kamu mendurhakai(ku) dalam kebaikan. Barangsiapa di antara kamu yang menepatinya, maka pahalanya atas Allah. Barang siapa yang melanggar sesuatu dari itu dan dia dihukum (karenanya) di dunia, maka hukuman itu sebagai tebusannya (dan penyuci dirinya). Dan, barangsiapa yang melanggar sesuatu dari semua itu kemudian ditutupi oleh Allah (tidak terkena hukuman), maka hal itu terserah Allah. Jika Dia menghendaki, maka Dia memaafkannya. Dan, jika Dia menghendaki, maka Dia akan menghukumnya.” (Ubadah berkata ), “Maka kami berbaiat atas hal itu.”

[ 19 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن

Narrated Abu Said Al-Khudri:

Allah’s Apostle said, “A time will come that the best property of a Muslim will be sheep which he will take on the top of mountains and the places of rainfall (valleys) so as to flee with his religion from afflictions.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Akan datang suatu masa dimana kekayaan yang paling baik bagi seorang muslim adalah domba yang ia bawa ke puncak gunung dan lembah-lembah karena ia melarikan diri dengan agamanya dari dari fitnah”

[ 20 ] حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا

Narrated ‘Aisha:

Whenever Allah’s Apostle ordered the Muslims to do something, he used to order them deeds which were easy for them to do, (according to their strength endurance). They said, “O Allah’s Apostle! We are not like you. Allah has forgiven your past and future sins.” So Allah’s Apostle became angry and it was apparent on his face. He said, “I am the most Allah fearing, and know Allah better than all of you do.”

‘Aisayh RA meriwayatkan, apabila RasuluLlah SAW memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sesuatu maka beliau memerintahkan untuk melakukan amal/perbuatan yang mudah untuk mereka lakukan (yang sesuai dengan kemampuan mereka). -Diantara mereka- berkata, “Wahai RasuluLlah, sesungguhnya keadaan kami tidaklah seperti engkau, . Sesungguhnya Allah telah mengampuni engkau atas dosa engkau yang telah lalu maupun yang akan datang.” Maka RasuluLlah marah hingga tampak membekas pada wajah beliaudan bersabda, “Sesungguhnya yang paling bertaqwa dan yang paling tahu kepada Allah dari kamu semua adalah aku”.

[ 21 ] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار

Narrated Anas:

The Prophet said, “Whoever possesses the following three qualities will taste the sweetness of faith:

1. The one to whom Allah and His Apostle become dearer than anything else.

2. Who loves a person and he loves him only for Allah’s sake.

3. Who hates to revert to disbelief (Atheism) after Allah has brought (saved) him out from it, as he hates to be thrown in fire.”

RasuluLlah bersabda, “Tiga perkara apabila terdapat pada diri seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman. 1 Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lain. 2 Orang yang mencintai seseorang, tidaklah cintanya itu kecuali karena Allah. 3 Orang yang benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api (neraka).

[ 22 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير

Narrated Abu Said Al-Khudri:

The Prophet said, “When the people of Paradise will enter Paradise and the people of Hell will go to Hell, Allah will order those who have had faith equal to the weight of a grain of mustard seed to be taken out from Hell. So they will be taken out but (by then) they will be blackened (charred). Then they will be put in the river of Haya’ (rain) or Hayat (life) (the Narrator is in doubt as to which is the right term), and they will revive like a grain that grows near the bank of a flood channel. Don’t you see that it comes out yellow and twisted”

RasuluLlah bersabda, “Ahli surga masuk ke dalam surga. Dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah SWT berfirman, “Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya ada -seberat biji sawi- dari iman.” Maka keluarlah mereka dari neraka dalam keadaan hitam pekat. Maka dilemparkanlah mereka ke sungai Hayat maka tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh di tepi sungai. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka keluar dalam keadaan kuning pucat lagi bungkuk.

[ 23 ] حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين

Narrated Abu Said Al-Khudri:

Allah’s Apostle said, “While I was sleeping I saw (in a dream) some people wearing shirts of which some were reaching up to the breasts only while others were even shorter than that. Umar bin Al-Khattab was shown wearing a shirt that he was dragging.” The people asked, “How did you interpret it? (What is its interpretation) O Allah’s Apostle?” He (the Prophet ) replied, “It is the Religion.”

Abu Said al-Khudri berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, ‘Ketika aku tidur, aku bermimpi manusia. Diperlihatkan kepadaku mereka memakai bermacam-macam baju, ada yang sampai susu, dan ada yang (sampai 4/201) di bawah itu. Umar ibnul Khaththab diperlihatkan juga kepadaku dan ia memakai baju yang ditariknya.’ Mereka berkata, ‘Apakah takwilnya, wahai Rasulullah?’ Nabi bersabda, ‘Agama.’”

باب الحياء من الإيمان

[ 24 ] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان

Narrated ‘Abdullah (bin ‘Umar):

Once Allah’s Apostle passed by an Ansari (man) who was admonishing to his brother regarding Haya’. On that Allah’s Apostle said, “Leave him as Haya’ is a part of faith.” (See Hadith No. 8)

Salim bin Abdullah dari ayahnya, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam lewat pada seorang Anshar yang sedang memberi nasihat (dalam riwayat lain: menyalahkan ) saudaranya perihal malu. (Ia berkata, “Sesungguhnya engkau selalu merasa malu”, seakan-akan ia berkata, “Sesungguhnya malu itu membahayakanmu.”) Lalu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, “Biarkan dia, karena malu itu sebagian dari iman.”

باب { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم }

[ 25 ] حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله

Narrated Ibn ‘Umar:

Allah’s Apostle said: “I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah’s Apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity, so if they perform a that, then they save their lives an property from me except for Islamic laws and then their reckoning (accounts) will be done by Allah.”

Ibnu Umar ra. mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, “Saya diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan memberikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka terpelihara daripadaku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka atas Allah.”

[ 26 ] حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle was asked, “What is the best deed?” He replied, “To believe in Allah and His Apostle (Muhammad). The questioner then asked, “What is the next (in goodness)? He replied, “To participate in Jihad (religious fighting) in Allah’s Cause.” The questioner again asked, “What is the next (in goodness)?” He replied, “To perform Hajj (Pilgrim age to Mecca) ‘Mubrur, (which is accepted by Allah and is performed with the intention of seeking Allah’s pleasure only and not to show off and without committing a sin and in accordance with the traditions of the Prophet).”

RasuluLlah SAW ditanya “amal apa yang paling utama”.

Beliau menjawab, “Iman kepada allah dan Rasul-Nya”.

“Kemudian apa lagi ?”

Beliau menjawab “Jihad di jalan Allah”.

“Kemudian apa lagi “

Beliau menjawab, “hajji Mabrur”.

[ 27 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري

Narrated Sa’d:

Allah’s Apostle distributed (Zakat) amongst (a group of) people while I was sitting there but Allah’s Apostle left a man whom I thought the best of the lot. I asked, “O Allah’s Apostle! Why have you left that person? By Allah I regard him as a faithful believer.” The Prophet commented: “Or merely a Muslim.” I remained quiet for a while, but could not help repeating my question because of what I knew about him. And then asked Allah’s Apostle, “Why have you left so and so? By Allah! He is a faithful believer.” The Prophet again said, “Or merely a Muslim.” And I could not help repeating my question because of what I knew about him. Then the Prophet said, “O Sa’d! I give to a person while another is dearer to me, for fear that he might be thrown on his face in the Fire by Allah.

Dari Sa’ad bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. memberikan kepada sekelompok orang, dan Sa’ad sedang duduk, lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam meninggalkan seorang laki-laki (Beliau tidak memberinya, dan ). Lelaki itu adalah orang yang paling menarik bagi saya (lalu saya berjalan menuju Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. dan saya membisikkan kepadanya) lantas saya berkata, “wahai Rasulullah, ada apakah engkau terhadap Fulan? Demi Allah saya melihat dia seorang mukmin.” Beliau berkata, “Atau seorang muslim.” Saya diam sebentar, kemudian apa yang saya ketahui dari Beliau itu mengalahkan saya, lalu saya ulangi perkataan saya. Saya katakan, “Ada apakah engkau terhadap Fulan? Demi Allah saya melihatnya sebagai sebagai seorang mukmin.” Beliau berkata, “Atau seorang muslim”. Saya diam sebentar, kemudian apa yang saya ketahui dari Beliau mengalahkan saya, dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. mengulang kembali perkataannya. (Dan dalam satu riwayat disebutkan: kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. menepukkan tangannya di antara leher dan pundakku). Kemudian beliau bersabda, “(Kemarilah) wahai Sa’ad! Sesungguhnya saya memberikan kepada seorang laki-laki sedang orang lain lebih saya cintai daripada dia, karena saya takut ia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka.”


[ 28 ] حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

Narrated ‘Abdullah bin ‘Amr:

A person asked Allah’s Apostle . “What (sort of) deeds in or (what qualities of) Islam are good?” He replied, “To feed (the poor) and greet those whom you know and those whom you don’t know.”

Seseorang bertanya kepada RasuluLlah SAW, “Islam bagaimana yang paling baik ?” Maka RasuluLlah SAW menjawab, “Memberi makan (orang fakir), dan menebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal”.


[ 29 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط

Narrated Ibn ‘Abbas:

The Prophet said: “I was shown the Hell-fire and that the majority of its dwellers were women who were ungrateful.” It was asked, “Do they disbelieve in Allah?” (or are they ungrateful to Allah?) He replied, “They are ungrateful to their husbands and are ungrateful for the favors and the good (charitable deeds) done to them. If you have always been good (benevolent) to one of them and then she sees something in you (not of her liking), she will say, ‘I have never received any good from you.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Aku melihat neraka dan kabanyakan ahlinya adalah wanita yang tidak bersyukur”.

Ditanyakan, “Apakah mereka kufur kepada Allah (Atau mereka tidak bersyukur kepada allah) ?”

RasuluLlah SAW menjawab, “Mereka tiada bersyukur kepada suaminya, dan tidak bersyukur terhadap perbuatan baik (kepadanya). Jika engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka kemudian mereka melihat sesuatu (kekurangan) darimu maka mereka akan berkata, ‘Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan dari kamu”

[ 30 ] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم

Narrated Al-Ma’rur:

At Ar-Rabadha I met Abu Dhar who was wearing a cloak, and his slave, too, was wearing a similar one. I asked about the reason for it. He replied, “I abused a person by calling his mother with bad names.” The Prophet said to me, ‘O Abu Dhar! Did you abuse him by calling his mother with bad names You still have some characteristics of ignorance. Your slaves are your brothers and Allah has put them under your command. So whoever has a brother under his command should feed him of what he eats and dress him of what he wears. Do not ask them (slaves) to do things beyond their capacity (power) and if you do so, then help them.’ ”

Al-Ma’ruru meriwayatkan, Aku bertemu Abu Dzar di Ar-Rabadha dengan memakai jubah demikian pula budaknya memakai pakaian yang sama. Maka aku bertanya kepadanya tentang hal ini dan ia menjawab, “Aku telah mencaci maki seseorang dengan memanggil ibunya dengan nama yang buruk. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, “Wahai Abu Dzar, apakah engkau memperolok ibunya, -jika demikian- engkau masih berperilaku jahiliyah. Budakmu adalah saudaramu dan Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Jadi barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya hendaklah ia memberi makan seperti apa yang ia makan, dan memberinya pakaian seperti apa yang ia pakai. Jangan bebani mereka dengan apa yang memayahkan mereka, dan jika engkau memerintah mereka hendaklah engkau membantunya”.

[ 31 ] حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه

Narrated Al-Ahnaf bin Qais:

While I was going to help this man (‘Ali Ibn Abi Talib), Abu Bakra met me and asked, “Where are you going?” I replied, “I am going to help that person.” He said, “Go back for I have heard Allah’s Apostle saying, ‘When two Muslims fight (meet) each other with their swords, both the murderer as well as the murdered will go to the Hell-fire.’ I said, ‘O Allah’s Apostle! It is all right for the murderer but what about the murdered one?’ Allah’s Apostle replied, “He surely had the intention to kill his companion.”

Ahnaf bin Qais berkata, “Aku pergi (dengan membawa senjataku pada malam-malam fitnah 8/92) hendak memberi pertolongan kepada orang lain, (dalam riwayat lain: anak paman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam.) kernudian aku bertemu Abu Bakrah, lalu ia bertanya, ‘Hendak ke manakah kamu?’ Aku menjawab, ‘Aku hendak memberi pertolongan kepada orang ini.’ Abu Bakrah berkata, ‘Kembali sajalah.’ Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, ‘Apabila dua orang Islam bertemu dengan pedangnya (berkelahi), maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka.’ Lalu kami bertanya, ‘Ini yang membunuh, lalu bagaimanakah orang yang dibunuh?’ Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya ia (orang yang terbunuh) berkeinginan keras untuk membunuh temannya.’”

[ 32 ] حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة ح قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت { الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم } قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله { إن الشرك لظلم عظيم }

Narrated ‘Abdullah:

When the following Verse was revealed: “It is those who believe and confuse not their belief with wrong (worshipping others besides Allah.)” (6:83), the companions of Allah’s Apostle asked, “Who is amongst us who had not done injustice (wrong)?” Allah revealed: “No doubt, joining others in worship with Allah is a great injustice (wrong) indeed.” (31.13)

Abdullah (bin Mas’ud) berkata, “Ketika turun [ayat ini

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم,

‘Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk’ (al-An’aam: 82), maka hal itu dirasa sangat berat oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. (Maka mereka berkata, ‘Siapakah gerangan di antara kita yang tidak pernah menganiaya dirinya?’ Lalu Allah menurunkan ayat

إن الشرك لظلم عظيم

, ‘Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar.’ (Luqman: 13) (Dan dalam riwayat lain : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, Tidak seperti yang kamu katakan itu. (Mereka tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman). Itu ialah kemusyrikan. Apakah kamu tidak mendengar perkataan Luqman kepada anaknya bahwa sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar?)

[ 33 ] حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “The signs of a hypocrite are three:

1. Whenever he speaks, he tells a lie.

2. Whenever he promises, he always breaks it (his promise ).

3. If you trust him, he proves to be dishonest. (If you keep something as a trust with him, he will not return it.)”

Naby SAW bersabda, “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga : Apabila berbicara ia berdusta. Apabila ia berjanji ia mengingkarinya. Apaibla diberi amanat maka ia berkhiyanat.

[ 34 ] حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “The signs of a hypocrite are three:

1. Whenever he speaks, he tells a lie.

2. Whenever he promises, he always breaks it (his promise ).

3. If you trust him, he proves to be dishonest. (If you keep something as a trust with him, he will not return it.)”

Nabi SAW bersabda, “Empat perkara apabila terdapat pada diri seseorang maka ia adalah munafik sejati. Apabila terdapat sebagian (dari yang empat ) maka terdapatlah sebagian dari nifaq hingga mau meninggalkan seluruhnya. 1. Apabila diberi amanah ia berkhiyanat. 2 Apabila berbicara ia berdusta. 3 apabila berjanji ia mengingkari. 4 Apabila bermusuhan maka ia bereaksi dengan sangat licik, jahat dan suka mencerca”.

[ 35 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said, “Whoever establishes the prayers on the night of Qadr out of sincere faith and hoping to attain Allah’s rewards (not to show off) then all his past sins will be forgiven.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Barang siapa yang mendirikan Shalat (Beribadah) pada malam lailatul Qadar karena iman dan yakin akan janji Allah maka akan diampuni dosa yang telah lalu”.

[ 36 ] حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “The person who participates in (Holy battles) in Allah’s cause and nothing compels him to do so except belief in Allah and His Apostles, will be recompensed by Allah either with a reward, or booty (if he survives) or will be admitted to Paradise (if he is killed in the battle as a martyr). Had I not found it difficult for my followers, then I would not remain behind any sariya going for Jihad and I would have loved to be martyred in Allah’s cause and then made alive, and then martyred and then made alive, and then again martyred in His cause.”

Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Allah ‘Azza wa Jalla mendelegasikan kepada orang yang berjuang di jalan-Nya, tiada keluar untuk berjuang melainkan karena beriman kepadaku, dan membenarkan kerasulanku, maka akan dicukupi dia dengan apa yang ia peroleh dari pahala, atau dari rampasan perang atau Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jikalau tidaklah memberatkan umatku, niscaya aku tidak akan tinggal di belakang pasukan dan inginlah aku jika aku terbunuh di jalan Allah kemudian hidup kembali kemudian terbunuh lagi kemudian hidup kembali kemudian terbunuh lagi.

[ 37 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said: “Whoever establishes prayers during the nights of Ramadan faithfully out of sincere faith and hoping to attain Allah’s rewards (not for showing off), all his past sins will be forgiven.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam hari di bulan Ramadhan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu”.

[ 38 ] حدثنا بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said, “Whoever observes fasts during the month of Ramadan out of sincere faith, and hoping to attain Allah’s rewards, then all his past sins will be forgiven.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan ingin menggapai pahala dari allah maka akan diampuni dosanya yang telah lalu”.

[ 39 ] حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, “Religion is very easy and whoever overburdens himself in his religion will not be able to continue in that way. So you should not be extremists, but try to be near to perfection and receive the good tidings that you will be rewarded; and gain strength by worshipping in the mornings, the nights.” (See Fath-ul-Bari, Page 102, Vol 1).

Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, “Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak akan seseorang memberat-beratkan diri dalam beragama melainkan akan mengalahkannya. Maka, berlaku luruslah, berlaku sedanglah, bergembiralah, dan mintalah pertolongan pada waktu pagi, sore, dan sedikit pada akhir malam.”

[ 40 ] حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى { وما كان الله ليضيع إيمانكم

Narrated Al-Bara’ (bin ‘Azib):

When the Prophet came to Medina, he stayed first with his grandfathers or maternal uncles from Ansar. He offered his prayers facing Baitul-Maqdis (Jerusalem) for sixteen or seventeen months, but he wished that he could pray facing the Ka’ba (at Mecca). The first prayer which he offered facing the Ka’ba was the ‘Asr prayer in the company of some people. Then one of those who had offered that prayer with him came out and passed by some people in a mosque who were bowing during their prayers (facing Jerusalem). He said addressing them, “By Allah, I testify that I have prayed with Allah’s Apostle facing Mecca (Ka’ba).’ Hearing that, those people changed their direction towards the Ka’ba immediately. Jews and the people of the scriptures used to be pleased to see the Prophet facing Jerusalem in prayers but when he changed his direction towards the Ka’ba, during the prayers, they disapproved of it.

Al-Bara’ added, “Before we changed our direction towards the Ka’ba (Mecca) in prayers, some Muslims had died or had been killed and we did not know what to say about them (regarding their prayers.) Allah then revealed: And Allah would never make your faith (prayers) to be lost (i.e. the prayers of those Muslims were valid).’ ” (2:143).

Al-Bara’ meriwayatkan, sesungguhnya RasuluLlah SAW ketika tiba di Madinah maka beliau tinggal di tempat kakek beliau atau paman (dari pihak ibu) dari golongan Anshar. Dan beliau SAW menjalankan shalat menghadap Baitul Muqaddas (Jerusaleem) selama 16 atau 17 bulan. Akan tetapi beliau sangat ingin apabila dapat mengerjakan shalat menghadap BaituLlah (Ka’bah). Dan permulaan Nabi SAW menjalankan shalat dengan menghadap Ka’bah adalah shalat ashar bersama orang banyak. Kemudian salah satu dari mereka yang manjalankan shalat bersama beliau, keluar dan bertemu beberapa orang lain yang berada di masjid sedang melakukan ruku’, (menghadap Jerusaleem) maka berkatalah dia, “Demi Allah Sesungguhnya aku mengerjakan shalat bersama RasuluLlah SAW menghadap Makkah (Ka’bah). Maka segeralah mereka berputar menghadap Makkah (Ka’bah). Adapun orang-orang yahudi dan ahli kitab sangat menginginkan melakukan shalat menghadap Baitul Muqaddas. Maka setelah mereka melihat RasuluLlah SAW menghadap BaituLlah (Ka’bah) mereka kemudian ingkar.

[ 41 ] قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها

Abi Sa’id Al-Khudri meriwayatkan bahwa ia mendengar RasuluLlah SAW bersabda, “Apa bila seorang hamba menjadi Islam dan membaguskan keislamannya maka Allah akan menghilangkan keburukan dirinya dan setelah itu pada setiap kebaikan yang ia buat akan dilipat gandakan sepuluh hingga tuju ratus kali lipat, sedangkan kejahatan yang ia perbuat akan dibalas sepadan”.

[ 42 ] حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said, “If any one of you improve (follows strictly) his Islamic religion then his good deeds will be rewarded ten times to seven hundred times for each good deed and a bad deed will be recorded as it is.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Apa bila salah seorang dari kamu sekalian membaguskan keislamannya maka pada setiap kebaikan yang ia buat akan dilipat gandakan sepuluh hingga tuju ratus kali lipat, sedangkan kejahatan yang ia perbuat akan dibalas sepadan”.

[ 43 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه

Narrated ‘Aisha:

Once the Prophet came while a woman was sitting with me. He said, “Who is she?” I replied, “She is so and so,” and told him about her (excessive) praying. He said disapprovingly, “Do (good) deeds which is within your capacity (without being overtaxed) as Allah does not get tired (of giving rewards) but (surely) you will get tired and the best deed (act of Worship) in the sight of Allah is that which is done regularly.”

Aisyah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam: masuk ke tempatnya dan di sisinya ada seorang wanita [dari Bani Asad ], lalu Nabi bertanya, “Siapakah ini?” Aisyah menjawab, “Si Fulanah [ia tidak pernah tidur malam], ia menceritakan shalatnya.” Nabi bersabda, “Lakukanlah [amalan] menurut kemampuanmu. Karena demi Allah, Allah tidak merasa bosan (dan dalam satu riwayat: karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan) sehingga kamu sendiri yang bosan. Amalan agama yang paling disukai-Nya ialah apa yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu (terus menerus / berkesinambungan).”

[ 44 ] حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير

Narrated Anas:

The Prophet said, “Whoever said “None has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good (faith) equal to the weight of a barley grain will be taken out of Hell. And whoever said: “None has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good (faith) equal to the weight of a wheat grain will be taken out of Hell. And whoever said, “None has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good (faith) equal to the weight of an atom will be taken out of Hell.”

RasuluLlah SAW bersabda, “Akan keluar dari neraka seseorang yang mengucapkan kalimat LAA ILAAHA ILLALLAH dan di dalam hatinya ada kebaikan meskipun seberat rambut. Dan akan keluar dari neraka seseorang yang mengucapkan kalimat LAA ILAAHA ILLALLAH dan di dalam hatinya ada kebaikan meskipun seberat gandum, Dan akan keluar dari neraka seseorang yang mengucapkan kalimat LAA ILAAHA ILLALLAH dan di dalam hatinya ada kebaikan meskipun seberat jagung,

[ 45 ] حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة

Narrated ‘Umar bin Al-Khattab:

Once a Jew said to me, “O the chief of believers! There is a verse in your Holy Book Which is read by all of you (Muslims), and had it been revealed to us, we would have taken that day (on which it was revealed as a day of celebration.” ‘Umar bin Al-Khattab asked, “Which is that verse?” The Jew replied, “This day I have perfected your religion For you, completed My favor upon you, And have chosen for you Islam as your religion.” (5:3) ‘Umar replied,”No doubt, we know when and where this verse was revealed to the Prophet. It was Friday and the Prophet was standing at ‘Arafat (i.e. the Day of Hajj)”

Umar Bin Al-Khatab meriwayatkan, pada suatu ketika seorang yahudi berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminiin, Satu ayat di dalam kitab sucimu dibaca oleh kalian semua. Jika ayat itu turun kepada kami orang-orang yahudi, niscaya akan kami ambil hari itu sebagai hari raya. Umar bertanya,’Ayat apakah itu ?’ Mereka menjawab ,

دينا} { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام

Maka Umar berkata ,”Kami telah mengetahui hari itu dan begitu pula tempatnya dimana ayat itu turun kepada Nabi SAW dan beliau SAW berdiri di Arafah pada hari Jum’at.

[ 46 ] حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق

Narrated Talha bin ‘Ubaidullah:

A man from Najd with unkempt hair came to Allah’s Apostle and we heard his loud voice but could not understand what he was saying, till he came near and then we came to know that he was asking about Islam. Allah’s Apostle said, “You have to offer prayers perfectly five times in a day and night (24 hours).” The man asked, “Is there any more (praying)?” Allah’s Apostle replied, “No, but if you want to offer the Nawafil prayers (you can).” Allah’s Apostle further said to him: “You have to observe fasts during the month of Ramad, an.” The man asked, “Is there any more fasting?” Allah’s Apostle replied, “No, but if you want to observe the Nawafil fasts (you can.)” Then Allah’s Apostle further said to him, “You have to pay the Zakat (obligatory charity).” The man asked, “Is there any thing other than the Zakat for me to pay?” Allah’s Apostle replied, “No, unless you want to give alms of your own.” And then that man retreated saying, “By Allah! I will neither do less nor more than this.” Allah’s Apostle said, “If what he said is true, then he will be successful (i.e. he will be granted Paradise).”

Aisyah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam: masuk ke tempatnya dan di sisinya ada seorang wanita [dari Bani Asad 2/48], lalu Nabi bertanya, “Siapakah ini?” Aisyah menjawab, “Si Fulanah [ia tidak pernah tidur malam], ia menceritakan shalatnya.” Nabi bersabda, “Lakukanlah [amalan] menurut kemampuanmu. Karena demi Allah, Allah tidak merasa bosan (dan dalam satu riwayat: karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan) sehingga kamu sendiri yang bosan. Amalan agama yang paling disukai-Nya ialah apa yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu (terus menerus / berkesinambungan).”

باب اتباع الجنائز من الإيمان

[ 47 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said, “(A believer) who accompanies the funeral procession of a Muslim out of sincere faith and hoping to attain Allah’s reward and remains with it till the funeral prayer is offered and the burial ceremonies are over, he will return with a reward of two Qirats. Each Qirat is like the size of the (Mount) Uhud. He who offers the funeral prayer only and returns before the burial, will return with the reward of one Qirat only.”

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda, “Barangsiapa yang mengiringkan jenazah orang Islam karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dan ia bersamanya sehingga jenazah itu dishalati dan selesai dikuburkan, maka ia kembali mendapat pahala dua qirath yang masing-masing qirath seperti Gunung Uhud. Barangsiapa yang menyalatinya kemudian ia kembali sebelum dikuburkan, maka ia kembali dengan (pahala) satu qirath.”

باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال بن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه علي إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى { ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون }

[ 48 ] حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

Narrated ‘Abdullah:

The Prophet said, “Abusing a Muslim is Fusuq (an evil doing) and killing him is Kufr (disbelief).”

Ziad berkata, “Aku bertanya kepada Wa-il tentang golongan Murji-ah, lalu dia berkata, ‘Aku diberi tahu oleh Abdullah bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda’, “Mencaci maki orang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kafir.”

[ 49 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس

Narrated ‘Ubada bin As-Samit: “Allah’s Apostle went out to inform the people about the (date of the) night of decree (Al-Qadr) but there happened a quarrel between two Muslim men. The Prophet said, “I came out to inform you about (the date of) the night of Al-Qadr, but as so and so and so and so quarrelled, its knowledge was taken away (I forgot it) and maybe it was better for you. Now look for it in the 7th, the 9th and the 5th (of the last 10 nights of the month of Ramadan).”

Ubada bin As-Samit meriwayatkan, bahwa RasuluLlah SAW keluar -untuk memberi tahukan kepada manusia tentang terjadinya malam Lailatul Qadar, akan tetapi terjadi pertengkaran diantara dua orang muslim. Maka Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang –adanya lailatul Qadar. Akan tetapi lagi-lagi terjadi pertengkaran –diantara kalian- , maka diangkatlah (lailatul Qadar ) itu. Semoga saja ada kebaiknya bagi kamu semua dengan jika lailatul Qadar berlangsung pada hari ke 7, dan hari ke 9 dan hari ke 5 (pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan).

باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه }

[ 50 ] حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم { إن الله عنده علم الساعة } الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان

Narrated Abu Huraira:

One day while the Prophet was sitting in the company of some people, (The angel) Gabriel came and asked, “What is faith?” Allah’s Apostle replied, ‘Faith is to believe in Allah, His angels, (the) meeting with Him, His Apostles, and to believe in Resurrection.” Then he further asked, “What is Islam?” Allah’s Apostle replied, “To worship Allah Alone and none else, to offer prayers perfectly to pay the compulsory charity (Zakat) and to observe fasts during the month of Ramadan.” Then he further asked, “What is Ihsan (perfection)?” Allah’s Apostle replied, “To worship Allah as if you see Him, and if you cannot achieve this state of devotion then you must consider that He is looking at you.” Then he further asked, “When will the Hour be established?” Allah’s Apostle replied, “The answerer has no better knowledge than the questioner. But I will inform you about its portents.

1. When a slave (lady) gives birth to her master.

2. When the shepherds of black camels start boasting and competing with others in the construction of higher buildings. And the Hour is one of five things which nobody knows except Allah.

The Prophet then recited: “Verily, with Allah (Alone) is the knowledge of the Hour–.” (31. 34) Then that man (Gabriel) left and the Prophet asked his companions to call him back, but they could not see him. Then the Prophet said, “That was Gabriel who came to teach the people their religion.” Abu ‘Abdullah said: He (the Prophet) considered all that as a part of faith.

Abu Hurairah meriwayatkan, Pada suatu ketika RasuluLlah SAW duduk diantara para sahabat, kemudian Malaikat Jibril datang dab bertanya, “Apakah iman itu ?”

RasuluLlah SAW menjawab “Jika engkau Beriman kepada Allah dan Malaikat-Nya dan beriman dengan perjumpaan dengan-Nya dan beriman kepada para Rasul-Nya, dan jika engkau beriman dengan hari kebangkitan”.

Jibril bertanya lagi, “Apa itu Islam ?”

RasuluLlah SAW menjawab, “Isalm adalah jika engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dan engkau melaksanakan shalat dan memberikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan”.

Jibril bertanya, “Apa itu Ihsan ?”

RasuluLlah SAW menjawab, “Apabila engkau beripadah kepada-Nya seakan-akan engkau melihat-Nya. Dan apabila kamu tidak dapat melihat-Nya maka ketahuilah sesungguhnya Ia melihatmu”

Jibril bertanya, “Kapan terjadinya hari kiyamat ?”

RasuluLlah SAW menjawab, “Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dan akan aku beritahukan kepadamu mengenai tanda-tandanya yaitu apabila seorang budak melahirkan tuannya, dan apabila penggembala unta bersaing membangun rumah. Dan adanya kiyamat itu adalah salah satu perkara dari lima hal yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. kemudian Nabi SAW membaca ayat, ‘ ان الله عنده علم الساعةSesungguhnya Allah, di sisi-Nya lah pengetahuan tentang As-saa’ah (waktu datangnya hari kiyamat)”.

Setelah itu Malaikat Jibril pergi. RasuluLlah SAW meminta parqa sahabat untuk memanggil kembali Jibril akan tetapi mereka tidak melihatnya. Maka Nabi SAW bersabda, “Dialah Jibril datang kepada manusia untuk memberi pelajaran tentang agama mereka”.

[ 51 ] حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد

Narrated ‘Abdullah bin ‘Abbas:

I was informed by Abu Sufyan that Heraclius said to him, “I asked you whether they (followers of Muhammad) were increasing or decreasing. You replied that they were increasing. And in fact, this is the way of true Faith till it is complete in all respects. I further asked you whether there was anybody, who, after embracing his (the Prophets) religion (Islam) became displeased and discarded it. You replied in the negative, and in fact, this is (a sign of) true faith. When its delight enters the heart and mixes with them completely, nobody can be displeased with it.”

AbduLlah bin Abas meriwayatkan, “Abu Sufyan memberitahukan kepadaku bahwa raja Heraklius berkata kepadanya (Abu Sufyan), “Aku bertanya kepadamu,’Apakah kamu tahu (tentang pengikut Muhammad SAW) apakah mereka terus bertambah atau berkurang, dan engkau menjawab bahwa mereka terus bertambah. Demikianlah iman –akan terus bertambah hingga ia sempurna. Dan aku bertanya kepadamu adakah diantara mereka murtad (keluar dari Islam) setelah mereka masuk agama Islam, dan engkau menjawab ‘tiadk’. Memang demikianlah kenyataannya iman , apabila merasuk ke dalam hati tak seorangpun yang membencinya”.


باب فضل من استبرأ لدينه

[ 52 ] حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

Narrated An-Nu’man bin Bashir:

I heard Allah’s Apostle saying, ‘Both legal and illegal things are evident but in between them there are doubtful (suspicious) things and most of the people have no knowledge about them. So whoever saves himself from these suspicious things saves his religion and his honor. And whoever indulges in these suspicious things is like a shepherd who grazes (his animals) near the Hima (private pasture) of someone else and at any moment he is liable to get in it. (O people!) Beware! Every king has a Hima and the Hima of Allah on the earth is His illegal (forbidden) things. Beware! There is a piece of flesh in the body if it becomes good (reformed) the whole body becomes good but if it gets spoilt the whole body gets spoilt and that is the heart.

An-Nu’man bin Basyir berkata, “Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. bersabda, “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (dan dalam satu riwayat: perkara-perkara musytabihat / samar, tidak jelas halal-haramnya), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan, barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. (Dalam satu riwayat disebutkan bahwa barangsiapa yang meninggalkan apa yang samar atasnya dari dosa, maka terhadap yang sudah jelas ia pasti lebih menjauhinya; dan barangsiapa yang berani melakukan dosa yang masih diragukan, maka hampir-hampir ia terjerumus kepada dosa yang sudah jelas). Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya (dan dalam satu riwayat: kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah tanah larangan Allah). Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu baik; dan apabila sekerat daging itu rusak, maka seluruh tubuh itu pun rusak. Ketahuilah, dia itu adalah hati.”


باب أداء الخمس من الإيمان

[ 53 ] حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع بن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم

Narrated Abu Jamra:

I used to sit with Ibn ‘Abbas and he made me sit on his sitting place. He requested me to stay with him in order that he might give me a share from his property. So I stayed with him for two months. Once he told (me) that when the delegation of the tribe of ‘Abdul Qais came to the Prophet, the Prophet asked them, “Who are the people (i.e. you)? (Or) who are the delegate?” They replied, “We are from the tribe of Rabi’a.” Then the Prophet said to them, “Welcome! O people (or O delegation of ‘Abdul Qais)! Neither will you have disgrace nor will you regret.” They said, “O Allah’s Apostle! We cannot come to you except in the sacred month and there is the infidel tribe of Mudar intervening between you and us. So please order us to do something good (religious deeds) so that we may inform our people whom we have left behind (at home), and that we may enter Paradise (by acting on them).” Then they asked about drinks (what is legal and what is illegal). The Prophet ordered them to do four things and forbade them from four things. He ordered them to believe in Allah Alone and asked them, “Do you know what is meant by believing in Allah Alone?” They replied, “Allah and His Apostle know better.” Thereupon the Prophet said, “It means:

1. To testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is Allah’s Apostle.

2. To offer prayers perfectly

3. To pay the Zakat (obligatory charity)

4. To observe fast during the month of Ramadan.

5. And to pay Al-Khumus (one fifth of the booty to be given in Allah’s Cause).

Then he forbade them four things, namely, Hantam, Dubba,’ Naqir Ann Muzaffat or Muqaiyar; (These were the names of pots in which Alcoholic drinks were prepared) (The Prophet mentioned the container of wine and he meant the wine itself). The Prophet further said (to them): “Memorize them (these instructions) and convey them to the people whom you have left behind.”

Abi Jamrah berkata, “Aku duduk dengan Ibnu Abbas dan ia mendudukkan aku di tempat duduknya. Dia berkata, Tinggallah bersamaku sehingga aku berikan untukmu satu bagian dari hartaku.’ Maka, aku pun tinggal bersamanya selam dua bulan. (Dan dalam satu riwayat: ‘Aku menjadi juru bicara antara Ibnu Abbas dan masyarakat ). (Kemudian pada suatu saat dia berkata kepadaku). (Dan dalam satu riwayat: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, ‘Sesungguhnya aku mempunyai guci untuk membuat nabidz ‘minuman keras’, lalu aku meminumnya dengan terasa manis di dalam guci itu jika aku habis banyak. Kemudian aku duduk bersama orang banyak dalam waktu yang lama karena aku takut aku akan mengatakan sesuatu yang memalukan.’ (Lalu Ibnu Abbas berkata ), ‘Sesungguhnya utusan Abdul Qais ketika datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam., beliau bertanya, ‘Siapakah kaum itu atau siapakah utusan itu?’ Mereka menjawab, ‘[Kami adalah satu suku dari] Rabi’ah.’ (Dan dalam satu riwayat: ‘Maka kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada setiap bulan Haram’ ). Beliau bersabda, ‘Selamat datang kaum atau utusan (yang datang) tanpa tidak kesedihan dan penyesalan.” Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak dapat datang kepada engkau kecuali pada bulan Haram, karena antara kita ada perkampungan ini yang (berpenghuni) kafir mudhar. [Kami datang kepadamu dari tempat yang jauh], maka perintahkanlah kami dengan perintah yang terperinci (dan dalam satu riwayat: dengan sejumlah perintah). [Kami ambil dari engkau dan ] kami beri tahukan kepada orang-orang yang di belakang kami dan karenanya kami masuk surga [jika kami mengamalkannya’ ]. Mereka bertanya kepada beliau tantang minuman. Lalu beliau menyuruh mereka dengan empat perkara dan melarang mereka (dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau bersabda, ‘Aku perintahkan kamu dengan empat perkara dan aku larang kamu) dari empat perkara, yaitu aku perintahkan kamu beriman kepada Allah (Azza wa Jalla) saja.’ Beliau bertanya, ‘Tahukah kalian apakah iman kepada Allah sendiri itu? Mereka berkata, ‘Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.’ Beliau bersabda, ‘Bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah [dan beliau menghitung dengan jarinya ], mendirikan shalat, memberikan zakat, puasa Ramadhan, dan kalian memberikan harta seperlima harta rampasan perang. Lalu, beliau melarang mereka dari empat hal yaitu (dan dalam satu riwayat: Janganlah kamu minum dalam) guci hijau, labu kering, pohon korma yang diukir, dan sesuatu yang dilumuri fir (empat hal ini adalah alat untuk membuat minuman keras).’ Barangkali beliau bersabda (juga), ‘Barang yang dicat.’ Dan beliau bersabda, ‘Peliharalah semua itu dan beri tahukanlah kepada orang yang di belakang kalian!”


باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل أمرىء ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى { قل كل يعمل على شاكلته } على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة وقال ولكن جهاد ونية

[ 54 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Narrated ‘Umar bin Al-Khattab:

Allah’s Apostle said, “The reward of deeds depends upon the intention and every person will get the reward according to what he has intended. So whoever emigrated for Allah and His Apostle, then his emigration was for Allah and His Apostle. And whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration was for what he emigrated for.”

Umar bin Al-Khatab meriwayatkan, RasuluLlah SAW bersabda, “Amal itu tergantung dari niyat, dan bagi setiap orang akan diberi pahala menurut apa yang diniyatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena kemanfaatan dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia pergi karenanya”.


[ 55 ] حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة

Narrated Abu Mas’ud:

The Prophet said, “If a man spends on his family (with the intention of having a reward from Allah) sincerely for Allah’s sake then it is a (kind of) alms-giving in reward for him.

Abu Mas’ud meriwayatkan :

RasuluLlah SAW bersabda, “Apabila seseorang memberikan belanja untuk keluarganya dengan maksud mengharap pahala dari Allah maka pemberiannya itu merupakan sedekah baginya.”

[ 56 ] حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك

Narrated Sa’d bin Abi Waqqas:

Allah’s Apostle said, “You will be rewarded for whatever you spend for Allah’s sake even if it were a morsel which you put in your wife’s mouth.”

Sa’d bin Abi Waqash meriwayatkan bahwa RasuluLlah SAW bersabda, “Sesungguhnya tiada sekali-kali engkau memberikan nafakah (kepada keluarga) dengan maksud mengharap ridho Allah niscaya engkau akan diberi pahala walaupun sepotong (makanan) yang engkau letakkan di mulut isterimu”.

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى { إذا نصحوا لله ورسوله }

[ 57 ] حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

Narrated Jarir bin Abdullah:

I gave the pledge of allegiance to Allah’s Apostle for the following:

1. offer prayers perfectly

2. pay the Zakat (obligatory charity)

3. and be sincere and true to every Muslim.

Jarir bin Abdullah berkata, “Saya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. untuk [bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan ] mendirikan shalat, memberikan zakat, [mendengar dan patuh, lalu beliau mengajarkan kepadaku apa yang mampu kulakukan], dan memberi nasihat kepada setiap muslim.” Dan, menurut riwayat lain dari Ziyad bin Ilaqah, ia berkata, “Saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata pada hari meninggalnya Mughirah bin Syu’bah. Ia (Jarir) berdiri, lalu memuji dan menyanjung Allah, lalu berkata, ‘Hendaklah kamu semua bertakwa kapada Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Juga hendaklah kamu semua bersikap tenang dan tenteram sehingga amir, penguasa daerah, datang padamu, sebab ia nanti akan datang ke sini.’ Kemudian ia berkata lagi, ‘Berilah maaf pada amirmu (pemimpinmu), sebab pemimpin (kalian) senang memberi maaf orang lain. Seterusnya Jarir berkata, ‘Amma ba’du, (kemudian) aku datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam. dan aku berkata, ‘Aku berbaiat kepadamu atas Islam.’ Lalu beliau mensyaratkan atasku agar menasihati setiap muslim. Maka, saya berbaiat kepada beliau atas yang demikian ini. Demi Tuhan Yang Menguasai masjid ini, sesungguhnya aku ini benar-benar memberikan nasihat kepada kamu sekalian.’ Sehabis itu ia mengucapkan istighfar (mohon pengampunan kepada Allah), lalu turun (yakni duduk).”

[ 58 ] حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل

Narrated Ziyad bin’Ilaqa:

I heard Jarir bin ‘Abdullah (Praising Allah). On the day when Al-Mughira bin Shu’ba died, he (Jarir) got up (on the pulpit) and thanked and praised Allah and said, “Be afraid of Allah alone Who has none along with Him to be worshipped.(You should) be calm and quiet till the (new) chief comes to you and he will come to you soon. Ask Allah’s forgiveness for your (late) chief because he himself loved to forgive others.” Jarir added, “Amma badu (now then), I went to the Prophet and said, ‘I give my pledge of allegiance to you for Islam.” The Prophet conditioned (my pledge) for me to be sincere and true to every Muslim so I gave my pledge to him for this. By the Lord of this mosque! I am sincere and true to you (Muslims). Then Jarir asked for Allah’s forgiveness and came down (from the pulpit).

Ziyad bin ‘Ilaqa’ meriwayatkan, “Aku mendengar Jarir bin AbduLlah berkata ketika Mughirah bin Shu’bah meninggal, ia berdiri ke atas mimbar, bersyukur kepada Allah SWT dan mamuji-Nya dan ia berkata, “Takutlah kepada Allah Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya, Tenang dan diamlah hingga pimpinan kita datang, dan dia segera akan datang kepada kamu sekalian. Mohonkan ampunan kepada Allah atas keterlambatannya karena sesungguhnya DIA adalah Dzat Yang Maha Pengampun. Jarir menambahkan, “Amma Ba’d, sesungguhnya aku telah datang kepada Nabi SAW dan aku berkata, ‘Aku berbaiat kepadamu –atas kesetiaanku untuk Islam. Maka Nabi SAW pun memberikan syarat kepadaku untuk memberi nasihat kepada setiap orang islam. Maka aku berbaiat atas yang demikian. Dan demi Tuhan Masjid ini, sesungguhnya aku telah memberikan nasihat kepada kamu semua”. Kemudian dia (Jarir) beristighfar kepada Allah lalu turun dari mimbar.

Create a free website or blog at WordPress.com. | The Baskerville Theme.

Up ↑

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 282 other followers

%d bloggers like this: